Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kontrollerade elavbrott kan orsaka trafikkaos och vardagsstrul – skolor kan börja senare men svårare blir det för daghemmen

Uppdaterad 09.12.2022 08:46.
Mycket bilar i en korsning vid en stor väg i snöigt och mörkt väder.
Bildtext Om elbrist leder till släckta trafikljus i rusningstid kan det bli rejäla trafikstockningar. Dennis Pasterstein vid Helsingforspolisen avråder från att alls köra innanför Ring I i så fall.
Bild: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kontrollerade elavbrott kan sammanfalla med rusningstid med olyckor som följd gatubelysningen släcks. Elavbrott kan också strula till småbarnspedagogiken, medan caféer kan tvingas slänga mat.

Elbrist kan tvinga elbolagen att ta till lokala elavbrott för att skydda elnätet och minimera risken för mer utbredda störningar. Besked om elavbrotten borde komma på förhand, men kan ändå få omfattande följder.

Trafikolyckorna kommer att öka om elen stängs av. Det säger Dennis Pasterstein som är direktör för trafikövervakningen vid Helsingforspolisen.

– Trafikstockningar är att vänta framför allt innanför Ring I, säger Pasterstein.

Risken för elbrist är störst mellan 7 och 9 på morgonen och lite senare på eftermiddagen. Det finns alltså risk för att de kontrollerade elavbrotten skulle sammanfalla med rusningstrafiken.

– Om gatubelysningen samtidigt släcks så kommer olyckor som involverar fotgängare att öka klart.

Enligt Pasterstein är det många som rör sig utomhus utan reflex och då kan det bli farligt utan belysning. Han tror också att krockarna och plåtskadorna kan öka.

Dennis Pasterstein i polismössa, uniform och gul väst framför en väg.
Bildtext Dennis Pasterstein avråder folk från att köra om det varnas för kontrollerade elavbrott.
Bild: Kaj Rehnman / Yle

Det finns omkring 20 korsningar i Helsingfors som blir särskilt problematiska om trafikljusen slås av. Polisen har inte resurser att skicka ut personal för att dirigera trafik på större skala.

Pasterstein nämner korsningarna Forsbyvägen – Backasgatan och Österleden – Ring I. Utfarten från Busholmen kan bli ett problem om elen slås av samtidigt som ett fartyg anländer till Västra hamnen och börjar lassa av fordon.

– Det kan bli en riktig flaskhals att försöka köra bort från Busholmen i ett sådant läge.

På grund av riskerna är Pastersteins råd att helt undvika att köra i innerstaden, eller ens innanför ring I, om det varslas om elavbrott.

– Då det kommer besked om elavbrott så är det bäst att undvika att använda bilen, säger Dennis Pasterstein.

Daghemmen uppmanas skaffa ficklampor

Skolorna kan uppmana eleverna att komma senare till skolan, eller skicka hem dem tidigare, om det kommer information om kontrollerade elavbrott. Skolorna kan också ha viss undervisning eller uppmana äldre elever att göra självstudier under kontrollerade elavbrott.

Arrangemangen kan bli svårare inom småbarnspedagogiken. Det berättar Anders Vikström, direktör för tjänster på svenska inom Vanda stad.

– Vi har tillsatt en arbetsgrupp som består av sakkunniga som förbereder strategier vid möjliga avbrott, säger Vikström.

Barns stövlar på rad
Bildtext Kontrollerade elavbrott kan strula till vardagen inom småbarnspedagogiken. Vanda arbetar nu med en plan för hur man ska göra om elen stängs av mellan 7 och 9 på morgonen.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Nu gör man upp planer för vad som ska göras vid ett kontrollerat avbrott på 2 timmar, men också vid längre avbrott eller under oväntade elavbrott.

– Det som vi hittills har gett direktiv om är att alla skolor och daghem ska uppdatera sin utrustning och se till att de har radior med batterier, att de har ficklampor och att de har gått igenom all utrustning som kan behövas.

Det är möjligt att avbrott skulle ske mellan 7 och 9, då de flesta av barnen är på plats och arbetet pågår till exempel i köket.

– Om det är ett aviserat avbrott så håller köket inte på att laga mat, utan då måste vi planera hur vi ska se till att barnen får mat den tiden och allting måste vara förberett redan klockan sju, säger Anders Vikström.

Livsfarligt att lämna stillastående metro

Inom kollektivtrafiken finns beredskap att minska elförbrukningen redan på förhand om elbrist hotar, uppger Maija Musto som är direktör för den operativa verksamheten vid Helsingforsregionens trafik (HRT).

Samtidigt anser HRT att kollektivtrafiken och framför allt spårtrafiken är kritisk verksamhet. Också Trafikledsverket har i ett utlåtande poängterat att kontrollerade elavbrott inte borde gälla kollektivtrafiken åtminstone i första hand.

Om elbrist hotar så är första steget att skära ner på elförbrukningen inom kollektivtrafiken.

En människa står på perrongen framför en metro i rörelse.
Bildtext Om det råder risk för elbrist kan man spara energi genom att minska på avgångarna i kollektivtrafiken.
Bild: Derrick Frilund / Yle

”Vi har till exempel gjort alternativa tidtabeller för metrotrafiken. För närvarande går metrorna med 3 minuters mellanrum på den gemensamma metrosträckan. Om det ökas till 3,75 minuter så skulle vi kunna spara uppskattningsvis åtta procent i elförbrukning och med 5 minuters mellanrum 19 procent”, skriver Musto per e-post.

Korta elavbrott påverkar inte busstrafiken nämnvärt, elbussarna laddas främst på natten och kan på sikt också ersättas med dieseldrivna bussar.

Om det trots allt blir elavbrott så kan spårtrafiken stå stilla. Maija Musto betonar att det i så fall är viktigt att att lugnt vänta på att trafiken återupptas eller att räddningsverket anländer.

”Man får aldrig självmant lämna en metro eller ett tåg på någon annan plats än på stationen. Om elen slås på igen kan det vara livsfarligt att röra sig längs spåret”, skriver Musto.

Gäller inte sjukhusen – kan påverka övrig vård

Sjukhus klassas som så kritiska för samhället att de inte berörs av kontrollerade elavbrott. Sjukhusen har samtidigt bra beredskap att handskas med oväntade elavbrott, berättar Aaro Toivonen som är direktör för säkerhet och beredskap vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

– Elavbrott kan uppstå av helt andra orsaker, till exempel stormar eller blixtnedslag. Det har hänt bland annat vid Mejlans sjukhus under årens lopp, säger Toivonen.

För det har sjukhusen egna generatorer. Det finns också maskiner som har egna batterier så att de kan hållas i gång om det sker störningar.

Samtidigt kan en rad andra vårdtjänster påverkas betydligt mera om elen stängs av, till exempel öppenvården eller olika stödtjänster.

Människor tar mat vid lunchlinje med bland annat sås och klyftpotatis.
Bildtext Varm mat måste hållas över en viss temperatur, medan kalldiskar inte får bli för varma. Annars måste maten slängas.
Bild: Sebu Björklund / Yle

Caféer kan tvingas slänga bort mat

Jan Kleuver driver ett café i Brunakärr i Helsingfors. Han säger att om avbrottet pågår längre än en halvtimme så kan det sätta stopp för försäljningen.

– Vi är beroende av ugnen för att laga mat. En annan fråga är att kylskåpet och frysen inte klarar sig så länge utan el, säger Kleuver.

Enligt Livsmedelsverket har olika varor specifika temperaturer som inte får överskridas – eller underskridas om det handlar om varm mat. Myndigheten uppmanar restauranger och livsmedelsaffärer att bland annat granska sin kylutrustning inför möjliga elavbrott.

– Vi har förberett oss genom att ha så lite som möjligt i frysen så det finns mindre risk för att det måste kastas bort. Men det går inte laga mat på förhand, det för vi samma dag. Och om kaffemaskinen inte fungerar så fungerar den inte. Det går inte att gardera sig mot allting.

Kassamaskinen fungerar inte utan el, men kortläsaren går på batterier. Kleuver tror att han kan hålla igång caféet i en halvtimme eller högst en timme på förmiddagen utan el.

– På eftermiddagen klarar vi oss lite längre, kanske två eller tre timmar. Sedan är det slut och sedan måste vi också börja slänga bort maten från frysen och kylskåpet, säger Jan Kleuver.

Diskussion om artikeln