Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Namninsamling för nattlivet i Östra hamnen i Hangö samlar underskrifter i rasande fart

Uppdaterad 08.12.2022 22:54.
Hangö vattentorn
Bildtext Bebyggelsen kryper allt närmare in på magasinen i Östra hamnen, där Hangös nöjeshjärta pulserar. Uppropet för krögarna i Östra hamnen har på bara några timmar samlat över 500 underskrifter.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det är Hangöföretagarna Ville Ekroos och Salla Lundelin som vill försäkra sig om att besökarna även i framtiden ska kunna ha roligt i landets mesta sommarstad nattetid.

Yle Västnyland berättade tidigare om ett fall där en krog blivit utsatt för upprepade klagomål av folk som bor i närheten av Östra hamnen.

Det ledde till att Hangö stad tillsammans med myndigheter diskuterat gemensamma spelregler med samtliga krögare på området.

I kväll ska ärendet behandlas i miljönämnden (8.12).

Den något luddiga beredningen föreslår att nämnden beslutar att ”upphäva de av miljönämnden 9.10.2007 § 157 och 11.10.2011 § 116 meddelade enskilda föreläggandena. Genom att upphäva nämnda förelägganden avlägsnar miljönämnden de förelägganden som skulle avlägsnas redan en längre tid sedan, samtidigt som man klargör de bestämmelser i Hangö som berör bullerbekämpning”.

Hangö stadshus
Bildtext I stadshuset i Hangö fattas viktiga politiska beslut som påverkar framtiden.
Bild: Yle/Maria Wasström

Vad dessa så kallade förelägganden egentligen handlar om framkommer inte för den oinvigde, men Ville Ekroos (Saml) har en tolkning av vilka konsekvenser ett godkännande av förslaget skulle leda till i praktiken.

– Det är inte alldeles lätt att förstå vad det handlar om, men om jag förstått saken rätt vill man genom att ta tillbaka beslut från så långt tillbaka som år 2007, minska företagens möjlighet att spela musik kvälls- och nattetid.

Ekroos: Folk förälskar sig i Hangö på krogarna i Östra hamnen

Ville Ekroos ser att det här skulle kringskära förutsättningarna för ett vitalt nattliv, inte bara i Östra hamnen utan i hela Hangö, ordentligt.

Mansperson i närbild.
Bildtext Kommunalpolitikern Ville Ekroos (Saml) vill att Hangö ska vara en levande stad där företagarna ges förutsättningar att verka.
Bild: Ilse Klockars / Yle

– Det skulle betyda att företagarna varje gång de vill spela musik på sina uteserveringar längre än till klockan 22 på kvällen skulle tvingas speciellt ansöka om lov för detta.

Enligt Ekroos är det här absurt. Han, liksom Salla Lundelin, lyfter i sin skrivelse fram vilken central roll nöjeslivet i Östra hamnen spelar för att locka folk till Hangö.

– Jag brukar säga att folks förälskelse i Hangö nästan alltid fått sin början i Östra hamnen. De har varit där och festat och många har dessutom förälskat sig i sin partner där, säger Ville Ekroos.

Företagarna viktiga för Hangö

Lundelin och Ekroos vill också också slå ett slag för företagarna som hämtar intäkter till staden, skapar sysselsättning och får sitt levebröd via sina restauranger och affärer.

De menar att det är orimligt att gå åt en enskild grupp som är så viktig för turismen utgående från några enstaka klagomål.

– Jag skulle hellre se en bredare dialog om olika aspekter i frågan och en större förståelse för helheten, säger Ville Ekroos.

Salla Lundelin är inne på samma linje.

– Varför skulle man vilja avveckla ett fungerande koncept för att några få personer klagar? Folk kommer till Hangö från hela Finland för att uppleva den speciella stämningen här. Stryper man den, åker de annanstans med sina pengar.

Hon säger sig förstå att det finns lagar och paragrafer som staden måste följa, men efterlyser ändå större flexibilitet.

Om miljönämnden klubbar igenom att det ska vara tyst på uteserveringarna efter tio, kommer det att innebära orlimligt mycket byråkrati för företagarna som i stället borde sätta sin energi på att utveckla sin affärsverksamhet under den korta säsongen.

Hon påpekar att restaurangerna också får en stor del av sina intäkter efter klockan 22 på kvällen.

– Marginalerna de får då behövs för att hålla personal som i sin tur gör det möjligt att erbjuda tjänster.

Att det hela tiden byggs fler bostäder i området ska inte utgöra en broms för turismens utveckling, menar Ville Ekroos.

– Östra hamnen har varit Hangös nöjescentrum i alla tider och sist slutligen är det en så kort tid om året som det går lite livligare till där. De som köper en bostad där kan säkert beakta detta.

Lundelin säger att det vore bra att hitta en gemensam linje för framtiden och att de som köper en bostad nära Östra hamnen förstår nattlivets betydelse för Hangö.

Budskapet sprids snabbt på nätet

De som undertecknar adressen har också möjlighet att kommentera under eget namn.

I kommentarerna går folk starkt ut och försvarar nöjeslivet i Östra hamnen och det jobb som entreprenörerna gör.

Uppropet har samlat över 500 underskrifter under några timmar.

Olika uppfattningar om vad som borde gälla

När Yle Västnyland når Stephan Horn (SFP) som är ordförande för miljönämnden vid middagstid 8.12 innan mötets början, är han lite brydd över namninsamlingen.

Enligt hans uppfattning gäller förslaget till nämnden att tidsgränsen för att spela musik på uteserveringar skulle vara 24.00 för samtliga samtliga krögare i staden, oberoende av var de finns.

Samtidigt säger han, att det förts en informell diskussion om att klockslaget kunde vara 22.00, men att inget är bestämt.

Också stadsdirektör Denis Strandell förhåller sig lite tveksam till namninsamlingens bakomliggande syfte.

Han hänvisar till det möte som tidigare hölls mellan företagare, staden och olika myndigheter som polisen, Sydspetsens miljöhälsa och Regionförvaltningsverket, där de gemensamma spelreglerna gjordes tämligen klara.

Han togs också på säng av namninsamlingen då den publicerades på sociala medier på torsdag morgon.

Så här beslöt miljönämnden

Efter att miljönämnden mötts i frågan kommenterar ordförande Stephan Horn (SFP) ärendet så här:

– Namninsamlingen är troligen ett missförstånd.

Han säger att miljönämnden inte planerat eller ändrat bestämmelserna angående bullerbekämpning under tidigare somrar i Östra hamnen.

”Nämnden beslöt på torsdagen upphäva endast de av tidigare miljönämnden 9.10.2007 § 157 och 11.10.2011 § 116 meddelade enskilda föreläggandena.”

Genom att upphäva nämnda paragrafer borde miljönämnden ha avlägsnat dem för länge sedan, menar han.

– Nya miljöskyddsbestämmelser har redan funnits flera år och nya ersätter de tidigare. Det är viktigt att de gamla bestämmelserna inte mera används och endast de nuvarande direktiven gäller, säger Stephan Horn.

Med det avser han att alla företag är på samma startlinje vad gäller tidpunkten för hur länge musik får spelas på uteserveringarna.

Artikeln uppdaterades med det näst sista stycket klockan 22.24 8.12.2022 och strax därefter med en kommentar av miljönämndens ordförande klockan 22.42.

Diskussion om artikeln