Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finansministeriet kräver tunga sparbeslut av kommande regeringar

Kysin leikkaussalissa tehdään operaatiota.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Minst 9 miljarder måste sparas eller finansieras på något nytt sätt under de kommande åtta åren. Annars kan kommande generationers välfärd inte tryggas, enligt Finansministeriets tjänstemän.

Den offentliga ekonomin bör stärkas med minst 9 miljarder euro under de två kommande valperioderna. Det kan inte göras utan att det känns i många finländares vardag. Det är Finansministeriets centrala bud när ministeriets tjänstemän på torsdagen publicerade sitt program för vad som krävs om Finland ska kunna fortsätta som ett välfärdsland.

Ministeriet hoppas att den kommande regeringen ska kunna stärka statens årliga ekonomi med sex miljarder euro och den följande med tre miljarder euro. Finansministeriet kommer med en del förslag på hur detta mål kunde nås.

Ministeriet vill se ambitiösa strukturella reformer

Finansministeriet hoppas på ambitiösa strukturella reformer som stöder sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten och de offentliga finanserna.

Ministeriet vill binda dagpenningsperiodens maximilängd till arbetad tid och slopa pensionsslussen. Finansministeriet upprepar också sitt krav på att kommande regeringar ska hålla sig till sina utgiftsramar.

Enligt ministeriets beräkningar blir de kommande regeringarna också tvungna att skärpa beskattningen. Här rekommenderar ministeriet ändå att de helst inte ska skärpa beskattningen av arbete. Hellre borde man slopa sänkta mervärdesskatter och hitta nya skatteobjekt, lyder budet.

Finansministeriet vill att de nya välfärdsområdena genast från början genomför målmedvetna reformer för att bromsa kostnadsökningen.

Kommunerna borde inte få nya uppgifter

Ministeriet förutspår också att det i fortsättningen kan bli svårt att låta kommunerna fortsätta bära ansvaret för all sin övriga service. Också där ser ministeriet att det kan behövas nya strukturer.

Också den offentliga förvaltningen borde enligt Finansministeriet förnyas. Bland annat kunde en del uppgifter digitaliseras och automatiseras för att man ska kunna spara pengar.

Ministeriet skriver också att ”Det gäller att allvarligt överväga en sammanslagning av ämbetsverken inom statens regionförvaltning”.

Hela den här strategin ska enligt Finansministeriet vara sådan att den gör det möjligt att bekämpa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald samtidigt som den påskyndar ekonomisk tillväxt och stärker de offentliga finanserna.

Ministeriet betonar att målet är att säkerställa kommande generationers ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat.