Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varannan 12-åring kan inte simma – coronaåren försämrade barns simkunskaper

Barns fötter vid kanten av en simbassäng.
Bildtext Simkunnighet klassificeras nationellt som en färdighet som behövs i livet.
Bild: Mostphotos

Den nyaste simkunskapsundersökningen visar att endast lite över hälften av Finlands sjätteklassare är simkunniga.

För närvarande kan 55 procent av elever i årskurs sex (11–13-åringar) simma på ett sådant sätt att de räknas som simkunniga. Simkunnighet innebär att den som hoppat i vatten med simdjup kan simma oavbrutet 200 meter, varav minst 50 meter på rygg.

Nedförsbacken har varit brant vad gäller simkunskaper: år 2016 var andelen 76 procent.

Coronapandemin med restriktioner, bland annat nedstängningar av simhallar, har på ett betydande sätt inverkat på elevernas simundervisning i skolan och på simmandet på fritiden, uppger de som gjorde undersökningen.

Målsättningar nedskrivna i undervisningsplanen förverkligades mycket varierande i olika kommuner redan före pandemin, och läget blev inte bättre under pandemin.

Experter är oroade över att antalet simundervisningstimmar på många håll inte återgått till det normala ens ännu i våras.

Många 12-åringar stressar för omklädningen

I den nyaste riksomfattande undersökningen – den sjätte i ordningen sedan starten år 2000 – märktes för första gången skillnader i kunskaper mellan könen bland elever i årskurs sex.

Tre av fem pojkar, varannan flicka och två av fem ickebinära elever uppgav att de är simkunniga. 2-5 procent uppgav att de inte kan simma alls.

Många av eleverna säger att osäkerheten gällande den egna kroppen tär på deras iver att delta i skolans simundervisning, och att det känns obekvämt att byta om och tvätta sig inför alla andra.

Elevernas simkunskaper korrelerade med hur obekväma de kände sig i simhallen; de svagaste simmarna var minst intresserade av att delta.

Experterna efterlyser därför större sensitivitet av lärarna vad gäller möjligheten till mer privata utrymmen för omklädning.

Det var Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund, Jyväskylä universitet och Utbildningsstyrelsen som genomförde undersökningen om coronaårens inverkan på barnens simkunskaper under våren 2022. Cirka 1 800 elever samt tiotals rektorer och lärare i skolor runt om i Finland deltog.

Källa: STT