Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många studerande jobbar dubbla arbetspass för att klara sig under praktiken: “Det är tungt, men om man inte har pengar måste man göra det”

Sjukskötare med ansiktsmask och arbetskläder
Bildtext – Jag har ju själv valt utbildningen och allt vad det innebär, men praktiken är ofta knepig. Det finns inte praktikplatser åt alla och man måste ibland åka långt bort och stå själv för kostnaderna, säger Linnea Envall.
Bild: Linnea Envall

Många studerande utför sin praktik utan lön. Speciellt inom vårdbranschen är praktiken ofta oavlönad. Det kan leda till en svår ekonomisk situation för studerande.

För Linnea Envall är oavlönad praktik vardag. Hon studerar till sjukskötare för tredje året vid yrkeshögskolan Novia i Vasa. Till studierna hör sammanlagt 45 veckor praktik – utan ersättning.

– Jag har ibland haft praktik från klockan 7 till 14 och sedan gått iväg till mitt riktiga jobb på en annan avdelning. Det är tungt, och det är ingenting jag rekommenderar, men om man inte har pengar måste man göra det, säger Envall.

Praktik är en obligatorisk del av många högskolestuderandes utbildning. Under praktiken får studenten bekanta sig med arbetslivet med stöd av en handledare.

– Det fungerar ändå inte alltid så i praktiken, speciellt om man varit på samma plats länge. Jag har blivit inkastad i en situation där jag inte hade en handledare och det känns tråkigt att jag går och sliter gratis, medan andra får betalt.

Enligt Envall riskeras också patientsäkerheten i liknande situationer, eftersom studerande ännu inte har all kunskap som krävs för att arbeta självständigt.

Läkarstuderande får lön för sin praktik

Universitetsstuderande får lön i större utsträckning än yrkeshögskolestuderande, enligt en rapport från 2019. Bland annat Helsingfors universitet skriver på sin webbplats att man inte rekommenderar oavlönad praktik.

Läkarstuderande får 1 650 euro per månad för sin amanuens, alltså praktik. Även de jobbar under en handledares övervakning och det slutliga ansvaret är alltid handledarens. Till skillnad från sjukskötare utför läkarstuderande sin praktik på sommar- och jullov.

Inom vårdbranschen är praktikplatser ofta svåra att få tag på. För Linnea Envall blev det nästan aktuellt att åka till Pedersöre från Vasa för att få en praktikplats. Studerande står för alla rese- och bostadskostnader själv – för en del kan det betyda att betala hyra på två orter under praktiken.

– Jag fick till slut en praktikplats i Jakobstad och kunde bo hos min förälder, men det är många som är tvungna att åka långt bort och betala två hyror.

Nästa höst har Envall en praktikperiod på tio veckor. Hon funderar redan nu på hur hon ska klara sig ekonomiskt de månaderna.

Jämlikhet mellan studerande viktigt

Att få lön för sin praktik beror på både arbetsgivare och bransch. Enligt Ida Flemmich, styrelsemedlem på Finlands studerandekårers förbund SAMOK, är det viktigt att situationen är så jämlik som möjligt mellan studerande.

– Praktiken är viktig för att få erfarenhet, men det är ganska absurt att en person ska jobba full tid i flera veckor utan någon sorts kompensation. Därför borde vi i första hand fokusera på att de som inte får ersättning för sin praktik skulle få kompensation.

Flemmich påpekar att utgifterna ofta är större under praktiken, medan studiestödet är detsamma.

– En del kanske har praktik på annan ort och då behöver man själv stå för resekostnaderna. Dessutom kostar lunchen ofta mer än på högskolans restaurang, så utgifterna växer.

En kvinna med kort mörkt hår och glasögon med armarna på höfterna i en blommig klänning framför ett fönster
Bildtext Enligt Ida Flemmich, styrelsemedlem på Finlands studerandekårers förbund SAMOK, ska studerande få lön för sin praktik. – Även om full lön inte är möjlig borde studerande få någon sorts kompensation, säger hon.
Bild: Salla Merikukka

Tehy: Lön för praktik i slutskedet av studierna

Inom social- och hälsovårdsbranschen utgör praktiken en stor del av studierna, eftersom yrkeskunskap inom social- och hälsovårdsbranschen är noggrant reglerad.

Enligt vårdfacket Tehy skulle en bra början vara att ge studerande betalt för den fördjupade praktiken i studiernas slutskede.

– Efter det kunde man se över att ge lön också för tidigare praktikperioder, säger Juha Kurtti, forskningschef vid vårdfacket Tehy.

Enligt lagen ska en studerande vid slutskedet av sin utbildning kunna utföra samma arbete som legitimerad vårdpersonal – det är därför Tehy vill att studerande ska få lön för praktik i slutskedet.

Kurtti påpekar att lön vid slutskedet av studierna kunde göra branschen mer attraktiv för nya sökande.

Just nu befinner sig yrkeshögskolorna i en brytningsperiod, eftersom de inte längre ska betala arbetsgivaren för att studerande ska få en praktikplats. Det var tidigare praxis i social- och hälsovårdsbranschen.

I framtiden kommer staten betala summan till välfärdsområdena.

– I den här brytningsperioden kunde man samtidigt testa att ge lön för praktiken, säger Kurtti.