Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kvinna litade på sin man och skrev under stödansökan – nu döms hon för bedrägeri trots att det var partnern som fyllde i blanketten

FPA:s blanketter i en hylla.
Bildtext Enligt ex-paret var det mannen som fyllde i blanketten, kvinnan undertecknade bara.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

En kvinna från Esbo litade blint på sin man då han bad henne skriva under en stödansökan. Enligt tingsrätten har hon fått tid nog för att lära sig språket och förstå vad hon skrev under.

Ett ex-par i Esbo döms för att ha bedragit Folkpensionsanstalten. Kvinnan lyfte bostadsstöd trots att hushållets inkomster periodvis var för höga. Samtidigt lyfte mannen utkomststöd.

Men det intressanta med fallet är inte huruvida paret under fyra års tid lyft för stora stöd. Kvinnan döms för bedrägeri trots att hon inte förstått ansökningsblanketterna som hennes man fyllt i och bett henne underteckna. Det är åtminstone vad hon själv säger. Men enligt åtalet har kvinnan dolt mannens inkomster för FPA.

Kvinnan signerade själv

Bedrägerierna börjar 2014. Ett år efter att kvinnan kommit till Finland kan hon ingen finska. Hennes man har å sin sida bott här i 10 år och kan en del finska. Mannen fyller i FPA-blanketterna och ber kvinnan skriva under. Hon förstår inte innehållet och ber sin man förklara. Han säger att det handlar om stödpengar för hyresbostaden men att detaljerna är komplicerade och att hon inte behöver förstå. Hon nöjer sig med svaret. Men i ansökningarna som hon undertecknat framkommer inte hushållets totala inkomster. Och det är där skon klämmer. Periodvis är inkomsterna för höga för att paret ska ha rätt till bostadsbidrag.

Tre och ett halvt år senare kräver FPA tillbaka 4000 euro av henne. Hon säger sig ha trott att pappren varit i skick. Återkravet gör att paret blir osams. Idag är de inte lägre gifta. Så här låter kvinnans vittnesmål åtta år senare och rätten tror på henne, åtminstone delvis.

Men trots det anser Västra Nylands tingsrätt att kvinnan under åren borde lärt sig tillräcklig finska för att kunna sätta sig in i hur bostadsbidraget fungerar. Eftersom hon inte själv försökt anser rätten att hennes språkkunskaper inte spelar in på frågan om uppsåt. Och därför har hon enligt rätten gjort sig skyldig till bedrägeri.

Inte helt entydigt

Kimmo Nuotio professor i straffrätt vid Helsingfors universitet säger att fallet inte är helt och hållet entydigt, men inte heller ovanligt.

– Det är en lite hård tolkning, det hade också kunnat tolkas som grov vårdslöshet. Men det här är inget exceptionellt.

Enligt Nuotio talar flera saker talar för domen. Det som har varit avgörande för rätten är att det har pågått under så lång tid. Eftersom kvinnan säger sig ha förstått att handlar om bostadsbidrag borde hon under de efterföljande åren kunnat ta reda på detaljerna.

Bär mannen ansvar?

Både mannen och kvinna är överens att det är mannen som fyllt i ansökningarna och att kvinnan bara undertecknat dem. Borde inte mannen också bära ansvar?

– Man har också personligt ansvar att reda ut vad man skriver under. Speciellt eftersom det pågått i 3,5 år, och att hon under den tiden gett felaktiga information vid upprepade tillfällen. Mannen hade kunnat åtalas för medhjälp. Men han döms ju samtidigt för ett annat fall av bedrägeri.

Västra Nylands tingsrätt dömer kvinnan till villkorligt fängelse. Mannen döms till dagsböter och skadestånd för att ha lyft utkomststöd i eget namn utan att meddela om sina inkomster. Domen har inte vunnit laga kraft.