Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt pekar på att Lojo får ett nytt vattentorn precis intill det gamla

Ett gammalt vattentorn från 1940-talet. Det är vinter och snö på marken.
Bildtext Det finns också ett annat vattentorn som man ser från motorvägen, men det är det här tornet som ska få en granne.
Bild: Lojo stad

Lojos gamla vattentorn från 1940 är en historiskt betydelsefull byggnad som inte får rivas och därför bygger Lojo sitt nya vattentorn precis intill det gamla.

Lojo stad planerar att bygga ett nytt vattentorn på Lojoåsen i parkområdet i stadsdelen Anttila. Det nya vattentornet ska ersätta det gamla vattentornet, som kommer att tas ur bruk. Eftersom det gamla vattentornet är en skyddad byggnad får det inte rivas.

Däremot är det kommunala vattensystemet kopplat till det gamla vattentornet och därför vill Lojo bygga det nya vattentornet så nära det gamla som möjligt. Då undviker staden att dra nya vattenrör och dessutom är vattentrycket i Lojo optimerat efter vattennivån i det gamla vattentornet, konstaterar staden i sin tillståndsansökan.

Nya vattentornet blir större

Kräver ett undantag från rådande detaljplan

Det nya vattentornet kommer att vara både högre och bredare än det gamla, men färgmässigt och utseendemässigt är planen att det ska smälta in i naturen och påminna om det gamla vattentornet, som är byggt i brunt tegel.

Eftersom området på Lojoåsen enligt detaljplanen är ett friluftsområde krävs ett undantagslov.

Stadsplaneringsnämndens tillståndssektion i Lojo beviljade projektet undantagstillstånd under sitt möte (8.12). Nämnden poängterade ändå att man ska fälla så få träd som möjligt under byggarbetet och att man kan behöva plantera nya träd när arbetet är klart.

Diskussion om artikeln