Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Rekordmånga narkotikadödsfall i fjol, men färre drack ihjäl sig – det här dog finländarna av år 2021

En spruta ligger på marken.
Bildtext I fjol dog rekordmånga på grund av narkotika. Många av dem dog av misstag, men fler tog också medvetet livet av sig med hjälp av droger.
Bild: Dmitrii Melnikov / Alamy/All Over Press

Fler självmord, narkotikadödsfall, döda i covid-19 och minnessjukdomar. Färre döda på grund av alkohol och tumörer. Så kan statistiken över fjolårets dödsfall sammanfattas.

57 600 personer dog i Finland i fjol och det är 2 100 fler än året innan, rapporterar Statistikcentralen i en sammanfattning av fjolårets dödsfall.

Bland dem i arbetsför ålder sjönk dödligheten, mer bland män än bland kvinnor. 7 400 av dem som dog var i arbetsför ålder och merparten av dem var män.

Orsaken till att dödligheten sjönk i den här åldersgruppen förklaras med att de alkoholrelaterade sjukdomarna minskat, likaså sjukdomar i cirkulationsorganen.

De här tre sjukdomarna bidrog till tre fjärdedelar av alla dödsfall

Trots att dödsfallen till följd av sjukdomar i cirkulationsorganen minskat är det fortfarande den främsta dödsorsaken. Var tredje person som dog i fjol dog till följd av sjukdomar i cirkulationsorganen.

Närmare 19 000 personer i Finland dog i den här typen av sjukdom.

Den nästvanligaste orsaken till dösfallen var tumörer, 13 600 dödsfall. Var fjärde person dog på grund av en tumör i fjol. Dödsfallen i den här kategorin har ändå minskat jämfört med tidigare.

En kvinna ligger på en säng medan hon får cellgifter i armen.
Bildtext Det är fortsatt många som dör i cancer.
Bild: Alamy / All Over Press

Lungcancer och pankreascancer var de vanligaste cancerformerna att leda till döden.

800 fler finländare dog i olika demenssjukdomar i fjol jämfört med år 2020. Den tredje vanligaste dödsorsaken var demenssjukdom: 11 500 personer dog i en demenssjukdom. Det här var dödsorsaken för var femte person år 2021. Fler kvinnor än män dog på grund av demens.

Sjukdomar i cirkulationsorganen, tumörer och demenssjukdomar utgjorde tre fjärdedelar av alla döda.

Rekordmånga narkotikadödsfall – men färre på grund av alkohol

Färre personer dog av alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning i fjol. Drygt 1 600 personer miste livet på grund av alkohol, vilket är 70 personer färre än år 2020.

I statistiken ser man speciellt en minskning i antalet män i arbetsför ålder som dog på grund av alkohol.

287 personer dog på grund av narkotika år 2021, vilket är 29 fler än året innan. Så här många har inte dött på grund av narkotika sedan man började föra statistik över den här typen av dödsfall år 2006.

En person lagar kokainlinjer på ett bord.
Bildtext Opioider dominerar bland narkotikadödsfallen.
Bild: Riccardo Ceccherini / Alamy / All Over Press

215 av de döda var män och 72 kvinnor. Narkotikadödsfallen har ökat mest i åldersgruppen 30–44 år. De flesta som dog på grund av narkotika hade tagit flera olika narkotiska ämnen.

Opioider var den dominerande drogen bland dödsfallen. I mer än 70 procent av narkotikadödsfallen var opioider den mest inflytelserika drogen.

En stor del av narkotikadödsfallen var oavsiktliga förgiftningar. 50 av narkotikadödsfallen klassades som självmord, vilket är fler än tidigare år. I synnerhet tog fler män sitt liv med hjälp av narkotika.

Dystrare självmordsstatistik

År 2021 dog 747 personer i självmord, vilket är 30 fler än året innan. Ökningen beror på att fler kvinnor begick självmord än år 2020.

Självmorden bland männen hölls på samma nivå, men trots det utgör män fortfarande mer en två tredjedelar av självmordsdödsfallen.

I drygt vart tionde självmordsfall var den döda under 25 år och var fjärde över 65 år. Medelåldern för en kvinna som dog i självmord var 47 år år 2021 och 50 år för män.

I fjol dog över 100 fler i olika typer av olyckor jämfört med år 2020. Över 2 300 personer dog i olyckor. Ökningen förklaras med att fler dog på grund av olika typer av fall. Över 1 200 personer dog efter att ha fallit och 8 av 10 av dem var över 75 år.

Färre personer dog på grund av förgiftning och färre drunknade än år 2020.

Fler dog i covid-19 än år 2020

I fjol registrerades fler coronadödsfall än året innan. 952 personer dog i covid-19, vilket är 400 fler än år 2020. 539 av dem var män, 413 kvinnor.

Coronadödsfallen utgör drygt två procent av alla dödsfall i fjol.

Covid-19 bidrog också till fler dödsfall än det här, dödsfall där dödsorsaken var en annan sjukdom. Fler än 200 personer dog i andra sjukdomar med covid-19 som bidragande faktor. 40 procent av dem dog i hjärt- och kärlsjukdomar.

Åbo universitetscentralsjukhus intensivvårdsavdelning
Bildtext De flesta av dem som dog i covid-19 år 2021 var över 80 år.
Bild: Arash Matin / Yle

Också flera med demenssjukdomar och tumörer hade covid-19 samtidigt som de dog.

Medelåldern för coronadödsfallen år 2021 var 80 år. Männen som dog i covid-19 var äldre än kvinnorna: 77 år jämfört med 84.

Flest coronadödsfall registrerades i åldersgruppen 85–89 år. Inget barn dog i covid-19.

Över 70 procent av de under 65 år som dog i covid-19 var män.