Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsdirektör Denis Strandell om namninsamling för Hangös nattliv: ”En storm i ett vattenglas”

Från 2022
Äldre man i glasögon och kostym.
Bildtext Denis Strandell ser inte någon skillnad i bestämmelserna från förra sommaren.
Bild: Jesper Alm / Yle

Det har inte funnits något hot mot krogarnas rätt att spela musik efter klockan 22 i Östra hamnen, reglerna fortsätter som förut, men övervakningen att de följs blir strängare. Det menar Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

I torsdags (9.12) behandlade miljönämnden i Hangö spelregler angående hur länge krogar får spela musik på kvällarna i Hangö.

Företagare uppfattade att staden ville inskränka på krogarnas rättigheter och startade därför en namninsamling för att de inte skulle vara tvungna ansöka om lov för att spela musik längre än till klockan 22.

Stadsdirektör Denis Strandell menar att krogarna visserligen måste ansöka om lov inför säsongen, men att det inte skiljer sig från hur det var i somras.

– När jag märkte att en namninsamling var i gång för flexibiliteten för restaurangerna i Östra hamnen blev jag lite förvånad, men saken klarnade sakta men säkert och det baserade sig säkert på ett missförstånd, säger han.

Vi förde en diskussion med restaurangägarna och krögarna om att då det finns bestämmelser som springer ut från lagen så ska de följas

Stadsdirektör Denis Strandell

I nämndens beredning stod det att man beslutar att ”upphäva de av miljönämnden 9.10.2007 § 157 och 11.10.2011 § 116 meddelade enskilda föreläggandena. Genom att upphäva nämnda förelägganden avlägsnar miljönämnden de förelägganden som skulle avlägsnas redan en längre tid sedan, samtidigt som man klargör de bestämmelser i Hangö som berör bullerbekämpning”.

– Man hade på agendan att städa upp gamla bestämmelser som blivit föråldrade på grund av att miljölagstiftningen har utvecklats och tagit över de saker man hade bestämmelser för, förklarar Strandell och syftar på bestämmelserna från 2007 och 2011.

Han menar att det inte förelåg något hot mot att spela musik på samma sätt som i somras.

– Ur den synvinkeln kan man väl säga att det blev en liten storm i ett vattenglas.

Drottningbergs bostadsområde i Hangö.
Bildtext De som bor nära Östra hamnen eller övernattar i gästhamnen ska få sova under nätterna, säger Denis Strandell. Bilden är från Drottningberg där det byggs flera nya bostäder.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Strandell säger att reglerna är de samma som i somras, det vill säga att krögaren bör ansöka om bullerlov för att spela musik fram till midnatt.

– Vi förde en diskussion med restaurangägarna och krögarna om att då det finns bestämmelser som springer ut från lagen så ska de följas, säger Strandell.

Han menar att det förekom att restauranger bröt mot reglerna i somras.

– Om det finns en bestämmelse att man får spela musik till klockan 24 så är det så och det ska efterföljas. I och med att den inte följts är det inte så svårt att anta att man kommer att följa det mycket noggrannare än tidigare. Efterföljs det inte får det konsekvenser, konstaterar Strandell.

båtar och publik i östra hamnen
Bildtext Östra hamnen är livad hela sommaren, men evenemang som Hangöregattan och Poker Run lockar extra mycket festfolk.

Han menar att undantag kan göras vid större evenemang så som Hangöregattan, Poker Run eller midsommar, men då ska krögaren ansöka om separat tillstånd för det.

Efter torsdagens möte konstaterade också miljönämndens ordförande Stephan Horn (SFP) att namninsamlingen troligen är ett missförstånd och att nämnden inte ändrat bestämmelserna angående bullerbekämpningen.