Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Spökskeppet Gerda i Sibbo är nu bortstädat och skrotat

Ett vrak fyllt med skräp och vatten.
Bildtext Galeasen Gerda med innehåll vägde 100 000 kilogram.
Bild: Jukka Laitinen / Privat

Skeppet hade legat på grund i 15 år och ansågs vara en fara för miljön.

Gerda låg på grund vid Mågsholmen i Sibbo, mellan Granöfjärden och Björnsöviken och hon hann bli lokal kändis. På kartor på nätet är galeasen utmärkt som en turistattraktion och på vintern gick och skidade folk över isen för att titta på henne.

Sibbo kommuns miljövårdsmyndighet beslutade att skeppet skulle städas bort. Beslutet fattades med stöd av avfallslagen och motiveringen var att hon är i så dåligt skick att hon annars kan falla i bitar och förorena miljön.

I slutet av november städades hon bort, på kommunens begäran, av företaget Jack Marine från Helsingfors.

En gammal skuta av trä med söndring styrhytt.
Bildtext Gerda var en tvåmastad galeas. Hon byggdes i Vålax i Borgå och tjänstgjorde först som sandskuta, sedan som husbåt.
Bild: Jukka Laitinen / Privat

Företaget började jobbet för tre månader sedan och i slutet av november fick de bort de sista bitarna.

– Vi jobbade en månad bara med att plocka henne i bitar. Allt som allt var det 100 000 kilogram massa som skulle bort.

Det här säger skeppare Jukka Laitinen som ledde operationen.

Laitinen berättar att man började med att föra bort allt löst skräp som fanns på båten. Sedan plockade man isär hytten och till sist skrovet.

– Allt som har gått att återvinna har förts till återvinning.

Ett bogserfartyg och ett vrak.
Bildtext Det tog tre månader att plocka Gerda i bitar. Hon låg på sida fast i gyttjan. Hytten hade rasat och taket ramlat in.
Bild: Jukka Laitinen / Privat

Att städa bort fartyget kostade Sibbo kommun 133 000 euro, varav 108 000 euro gick till att plocka henne i bitar. Det kostade 25 000 euro att göra sig av med lösöret som fanns på båten.

– Vi hittade två batterier och lite eldningsolja, men mest var det metall, virke och skrot.

Skutan Gerda var 26 meter lång. Hon byggdes år 1947 i Borgå. Hon användes för att skeppa sand mellan Borgå och Helsingfors, men på 1960-talet pensionerades hon från jobbet som sandskuta och blev husbåt i Helsingfors.

Kommunen har kontaktat fartygets ägare under årens lopp, men utan att hen gjort något åt saken. Sibbo kommun kommer nu att skicka räkningen för bortstädningen åt ägaren. Ägaren har överklagat kommunens beslut om att låta städa bort henne.