Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Museer i Egentliga Finland samarbetar för klimatet: ”Vi har en plikt att fundera på hållbarhetsfrågor och föra fram dem i vårt innehåll”

Uppdaterad 12.12.2022 10:47.
Bild av ett kök inrett enligt hur det såg ut på 1940-talet.
Bildtext Arkivbild från Sagalunds museum. Ett nytt projekt i Egentliga Finland tar reda på hur konst och kultur kan stödja klimatet.
Bild: Isabel Nordberg /Yle

Ett nytt projekt lockar museer i Egentliga Finland att genomföra konkreta klimatåtgärder genom konst och kultur. Deltagarna ska inspirera publiken men också andra museer.

Sammanlagt tretton museer i Egentliga Finland deltar i det nya projektet Klimatlöftet. Projektet är det första av sitt slag i Finland och huvudsyftet är att skapa ett samarbete mellan museer för att kämpa mot klimatkrisen.

Museerna som deltar ska granska sin egen verksamhet ur en ekologisk synvinkel och genomföra åtminstone en konkret klimatåtgärd nästa år.

Det här gör Sagalunds museistiftelse genom sin publikverksamhet.

– Nästa sommar kommer vi att ha verkstäder och annan aktivitet där människor får lära sig om gamla kulturmiljöer och hur de bidrar till den biologiska mångfalden, säger museichef John Björkman.

En man i skägg och hatt står utanför ett gult trähus. Det är snö på marken.
Bildtext John Björkman, museichef för Sagalunds museistiftelse, önskar att vi skulle lära oss om klimatvänlighet från historien.
Bild: Cecilia Juuti

Sagalunds museistiftelse kommer också belysa klimatkrisen ur ett historiskt perspektiv, genom att jämföra hur människan har påverkat klimatet genom tiderna.

Stiftelsen för Åbo Akademis museer Sibeliusmuseet, Museet Ett hem och Casa Haartman inkluderas i Stiftelsens klimatmål, vilket innebär att museerna ska vara klimatneutrala år 2025.

Stiftelsens museers klimatåtgärd i projektet Klimatlöftet är att gå med i miljöhanteringssystemet Ekokompassen.

– Ekokompassen ger oss många möjligheter och instrument att bearbeta teman kring klimatneutralitet och ger oss sakkunniga som kan hjälpa oss med det, säger Teemu Kirjonen, som är museichef vid Stiftelsen för Åbo Akademis museer.

Lärdomar från kulturhistorien

Många av museerna som deltar i projektet har sedan tidigare gjort sin verksamhet klimatsmart. Både Stiftelsen vid Åbo Akademis museer och Sagalunds museistiftelse har till exempelvis installerat bergvärme i sina lokaler.

– De lätta valen är det här med ledlampor och papperslöst, men jag ser själv att de är sidoprodukter. Museer är anstalter som har en fostrande uppgift och jag tycker nästan att vi har en plikt att fundera på hållbarhetsfrågor och föra fram dem i vårt innehåll, med det vi ställer ut och med det vi vill berätta, säger John Björkman.

De museer som deltar i Klimatlöftet ska presentera sina idéer för varandra och då projektet närmar sig sitt slut i november 2023 utmanas övriga museer i regionen till att genomföra motsvarande klimatåtgärder.

Tanken är alltså att museerna ska sporra varandra och publiken till kreativa klimatlösningar.

– Naturligtvis är åtgärderna som har gjorts i museerna väldigt viktiga, men kanske till och med ännu viktigare är att vara en vägvisare. Vi har möjlighet att påverka människors attityder. Vår aktivitet och våra utställningar ska innehålla sådana element, säger Teemu Kirjonen.

Man i kostym och glasögon står inne i ett museum.
Bildtext Enligt Teemu Kirjonen, museichef vid Stiftelsen för Åbo Akademis museer, är det viktigt att museerna fungerar som vägvisare i att lösa klimatkrisen.
Bild: Cecilia Juuti

Kulturbranschen har en stor roll i att medvetandegöra omgivningen om klimatkrisen eftersom man når en stor publik, säger Teemu Kirjonen. John Björkman poängterar också vikten av att kunna ta lärdom av kulturhistorien.

– Människor har levt i tusentals år utan att skapa så stora miljöproblem som vi skapar idag. Vi kan inte återgå till 1800-talet med våra levnadssätt, men där finns någonting vi kan se på. De sparade på allting, tog vara på allting och slösade inte. De är goda modeller som vi kan använda oss av ännu idag.

Klimatlöftet

Åbo museicentral är initiativtagare till projektet Klimatlöftet och Museiverket har bidragit med finansiering.

Alla deltagare i Klimatlöftet är Åbo museicentral, Aboa Vetus Ars Nova, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Forum Marinum, Lundo museum, Nystads museum, Nådendals museum, Reso museum Harkko, Sagalunds museistiftelse, Salo historiska museum SAMU, Stiftelsens för Åbo Akademi museer, Vanhalinna i Lundo och Åbo konstmuseum.

Sagalund är med i projekt kring klimatet

3:38

Viktigt att museerna fungerar som vägvisare i att lösa klimatkrisen

5:17

Diskussion om artikeln