Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Töm vattenslangen och stäng av elapparater – praktiska tips för att minska risken för rörskador och eldsvådor vid elavbrott

Uppdaterad 16.12.2022 12:48.
eldsvåda på at-tuote i sibbo
Bildtext Oförsiktighet att kan leda till eldsvådor också på vintern. Illustreringsbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Elbrist i vinter kan komma att leda till planerade elavbrott. Tanken är att avbrotten är korta och inverkan liten, men privatpersoner kan motverka effekterna ytterligare genom egna gärningar.

En eventuell energikris i vinter kan lösas genom korta, planerade elavbrott. Det bästa sättet att motverka skador och övriga negativa följder är att förbereda sig väl i vardagen, berättar några experter som Svenska Yle har talat med.

– En eldsvåda kan uppkomma då strömmen kommer tillbaka, ifall man har ugn, spis, bastu eller övrig elektronisk utrustning påkopplad då det sker. Det är viktigt att man stänger av elapparater vid elavbrott, betonar Liina Länsiluoto, kommunikationschef vid Disponentförbundet.

– Man klarar sig utan ström, men då kan man inte använda elektriska maskiner eller internet.

Två timmar är vad som beräknas vara längden på de planerade strömavbrotten. De är ett rätt nytt fenomen i Finland och enligt Tomas Udd, produktchef på försäkringsbolaget Fennia, är utgångspunkten i det här skedet att skadorna blir ringa.

– Grunden för ersättningar är att skadorna är oförutsägbara och plötsliga. De planerade avbrotten är tänkta att vara korta, i nuläget utgår vi från att det inte borde orsakas skador, säger Tomas Udd.

Var försiktig med vattnet

Utöver elektricitet är vatten också bland det som påverkas av elavbrott.

Vattensystem kan kopplas av i och med att också de behöver elektricitet för att fungera.

– Vattnet kan vara väldigt hett då elen kommer tillbaka, så det kan hända att man får brännskador på huden ifall man inte är försiktig, varnar Liina Länsiluoto från Disponentförbundet.

Vatten rinner ur kran
Bildtext Elavbrott kan också inverka på vattenledningarna.
Bild: Mostphotos

Ifall ett hus står tomt en längre tid är det viktigt att tömma vattenrören för att undvika frysskador, berättar Tomas Udd.

– I synnerhet då planerade elavbrott är på kommande är det bra att tänka på det här, även om man annars inte skulle tömma dem, tillägger Tomas Udd.

Han påminner dessutom om att husets konstruktion och isoleringsförmåga inverkar på hur bra det tål längre strömavbrott.

Ett bra tips är också att tömma trädgårdsslangen, i synnerhet om den är kopplad till vattenledningen.

Kommer den frusna slangen i kontakt med kranen i väggen, och därmed vattensystemet, kan det bli allvarliga frysskador, skriver Villaägarnas riksförbund (centralorganisationen för husägare i Sverige) på sin webbplats.

Ersättningsskyldigheten inte entydig

Alltid är det inte entydigt vem som ska stå för kostnaderna vid eventuella olyckor. Tomas Udd från Fennia berättar att det varierar utgående från fall och omständigheter. Skador är mer sannolika vid längre avbrott.

– Men vid längre strömavbrott är det knappast frågan om planerade avbrott. Sker det skador ska man sedan se från fall till fall vad som har hänt, vad som har förorsakat skadan och vem som är ersättningsskyldig.

Det kan också hända att elbolaget eller eldistributören har orsakat skadan. Då ska man vara i kontakt direkt med dem för att utreda ersättningsfrågan, säger Tomas Udd.

– Det lönar sig också att kolla sin egen försäkring i förväg: är den mer omfattande eller täcker den inte så mycket, säger han.

Vattenkanna, vattendunk, konserver och torr mat utradade på ett bord.
Bildtext Bland annat torrvaror, konserver och vatten ska ingå i ett reservförråd.
Bild: Sari Veikkolainen / Yle

Skaffa reservförråd och håll dig lugn

Med rätt planering ska planerade elavbrott bli lätta att klara av, säger Liina Länsiluoto från disponentförbundet.

– Vi är inte vana vid elavbrott, i synnerhet inte i städer. Men vid ett planerat elavbrott är det bara att vänta de två timmarna tills elen kommer tillbaka. Det är bra att hålla sig lugn, försäkrar hon.

Hon tipsar också om att man med fördel kan skaffa sig ett reservförråd för 72 timmar i förväg, något som också myndigheterna har rekommenderat.