Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regn ger vattenkraft då Olkiluoto trilskas – vattenreserverna lite under medelnivån

Uppdaterad 09.12.2022 20:47.
Elkraftverket i Taivalkoski vintertid
Bildtext Elkraftverket i Taivalkoski ger el när den nya reaktorn i Olkiluoto inte kommer igång under början av vintern.
Bild: Antti Ullakko / Yle

Vattenkraften kan bli en hörnsten i vinter, när det behövs alternativ till kärnkraftverk som inte fungerar. Men det finns begränsade mängder vatten i Finland, det behövs tillräckligt mycket regn så sjöarna fylls.

Nyheterna fylls av problem med höga elpriser på grund av det internationella läget och problem med den nya reaktorn vid kärnkraftsverket i Olkiluoto. I kombination med en allt kallare vinter skapar det farhågor för elbrist inom kort.

– Visst är det en allvarlig situation när Rysslandsimporten har slutat. Därför har vi inte så mycket el som vi haft tidigare. Nu har vattenkraften en stor betydelse för Finlands elsystem.

Man kan säga att den är en hörnsten, säger Tuomo Sinisalmi, chef för Fortums vattenkraft i Finland. Till vattenkraftens fördelar hör att man kan justera, reglera och lagra energin.

Porträttbild av Tuomo Sinisalmi
Bildtext Tuomo Sinisalmi är chef för Forums vattenkraft i Finland.
Bild: Fortum

Tuomo Sinisalmi ser sjöarna som stora gröna batterier där man kan lagra vattnet, och producera el när det mest behövs. Därför är vattenkraften viktig och värdefull för Finland, och utgör cirka 20 procent av elproduktionen.

– Men det finns en begränsad mängd. Det finns just så mycket vattenkraft tillgänglig som det har regnat, påpekar Tuomo Sinisalmi.

Problemet med vindkraften är att den producerar el bara när det blåser. Samma problem har man alltså inte med vattenkraft, som kan lagras. Just nu ligger vattenreserverna i Finland lite under det normala.

Vattenreserver under medeltalet

– Om man ser på hela Finland så ligger vi lite under medelnivån, men ändå inom normala variationer, förklarar Tuomo Sinisalmi.

Både Fortum och säkert alla vattenkraftsproducenter har planerat för att all vattenkraftskapacitet är tillgänglig, säger han. Man undviker att stänga och utföra reparationer just nu. Men det finns mycket gamla kraftverk, så renoveringsbehovet pockar på. En del av utrustningen är gammal.

Man kan inte heller tömma sjöarna på vatten. Om man använder mycket vattenkraft nu på vintern, så finns det mindre vatten tillgängligt efter vintern. Det kan påverka sjöarna, så att vattennivåerna blir lägre än vanligt. Det kan ha negativa följder för miljö och rekreationsanvändning, som också måste beaktas.

Just nu har Finland alltså problem med den tredje kärnkraftsreaktorn i Olkiluoto, som inte verkar komma igång till vintern som planerat. Sverige redovisar ännu större problem med existerande kärnkraftverk, som måste stängas för underhåll.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.
Bildtext Tre reaktorer i Olkiluoto kärnkraftverk. Två fungerar.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Nordisk marknad för vattenkraft ger viktig balans

I Finland ger vattenkraften cirka 20 procent av elproduktionen. Vattenkraftens andel är betydligt högre i Sverige. Omkring 50 procent av elproduktionen kommer där från vattenkraft, medan Norge kommer upp i 90 procent, det vill säga nästan all elektricitet kommer från vattenkraftverk.

Det finns ändå mer vattenkraft tillgänglig i Sverige och i Norge. Den nordiska elmarknaden är jätteviktig för balansering av förbrukning och produktion.

Därför är det viktigt att det finns möjlighet att exportera och importera elektricitet över gränserna, säger Tuomo Sinisalmi.

Däremot kan han inte kommentera vare sig höga elpriser eller det norska hotet från tidigare på hösten om att dra ner elexporten med hänvisning till vattenbrist i Norge.

Spara när det är brist!

I övrigt instämmer Tuomo Sinisalmi i det allmänna budskapet som alla politiker och elexperter ger just nu. Flexibilitet i konsumtionen är viktig, speciellt under kommande vinter.

– En del av industrin kan reglera sin produktion enligt elpriserna. Också privata konsumenter kan sänka temperaturen hemma, bada bastu och ladda elbilar när det blåser och elpriset är lägre. Det är viktigt för hela elbalansen i Finland, säger Tuomo Sinisalmi.

Han försäkrar ändå att han inte är orolig, utan tror att Finland klarar energiläget i vinter.

Regnkraft ersätter Olkiluoto3

3:52