Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Viktigt att fila på samarbetet för att vara redo då olyckan är framme – frivilliga brandkårer på Kimitoön storolycksövade

Uppdaterad 12.12.2022 09:13.

I skärgården är de frivilliga brandkårerna livsviktiga eftersom de ofta kan vara den första eller den enda enheten som rycker ut vid en olycka. Därför är det viktigt med samarbete för att öva in rutinerna.

– Samarbetet är mycket viktigt i den här branschen och utan det så blir det bara pannkaka av hela komplexet, säger enhetschef Daniel Nyman från Dragfjärds halvordinarie brandkår.

brandman
Bildtext Enhetschef Daniel Nyman var en av dem som ansvarade för arrangemangen av storövningen på Kimitoön.
Bild: Arash Matin / Yle

Förutom att samarbetet är viktigt under utryckningar och vid olyckssituationer så kan samarbetet mellan de frivilliga brandkårerna på Kimitoön vara avgörande för om någon kan åka ut eller inte då det sker olyckor.

– Alltid är det inte möjligt att hitta tillräckligt med manskap från den egna kåren eftersom vi alla på vardagen jobbar med annat, säger Nyman. Då har det ibland krävts personal från andra kårer i kommunen.

Då olyckan är framme är sekunderna avgörande och allt ska gå snabbt och effektivt.

Vice kårchef Hasse Korsström vid Kimito frivilliga brandkår har varit aktivt med i verksamheten sedan 1978. Mycket har hänt under åren och intresset för frivilliga brandkåren går i vågor.

Brandman
Bildtext Vice kårchef Hasse Korsström betonar att samarbetet fungerar bra. Övning ger färdighet och därför är han glad att kunna vara med och arrangera den här sortens övningar för den frivilliga brandkåren.
Bild: Arash Matin / Yle

– För tillfället ser det ganska bra ut för vår del, säger Korsström. Det kan förstås bero på att vi har nya lokaler och fin utrustning vilket alltid lockar mer fler i verksamheten.

Korsström ser övningarna som ett sätt att öva upp sina färdigheter som behövs då man är ute på fältet.

brandman med rökdykarmask
Bildtext Inne i en rökfylld lokal är det inte mycket man ser och då gäller det att kunna lita på sina kolleger.
Bild: Arash Matin / Yle

– Övningarna är viktiga och speciellt med tanke på rökdykarna för då krävs det två kalla och en varm övning varje år, säger Korsström. Men överlag är det viktigt med samarbete och övningar och det är också något vi här på fastlandet alltid värnat mycket om.

Gemenskapen viktig och ger trygghet

Gemenskapen och välkomnandet är något alla som deltog i lördagens storolycksövning lyfter fram. Inom den frivilliga brandkåren får alla vara med och känner man sig osäker kan man alltid fråga någon annan i samma enheter eller inom verksamheten.

kvinna
Bildtext Camilla Lumme ser att övningarna ger de färdigheter och den trygghet som behövs på utryckningarna.
Bild: Arash Matin / Yle

– Nog är det ett stort ansvar och det händer att jag känner mig ganska liten och rädd. Det kan kännas ganska absurt att ansvaret ligger på några frivilliga när det faktiskt är nöd, säger Camilla Lumme som är verksam inom Hitis FBK.

Men Lumme är stolt att kunna hjälpa sina medmänniskor och vid storolycksövningarna får man ofta nya insikter och ny kunskap som kan underlätta vardagen.

brandman med rökdykarmask
Bildtext Inne i röken är det oftast händerna som fungerar som en ögon eftersom sikten ofta är nästintill obefintlig.
Bild: Arash Matin / Yle

– Det är viktigt att lära känna dem som jobbar inom kårerna för att veta vem som är vem då man möts på någon brinnande holme. Men då vi dessutom är ganska få frivilliga på Hitis så känns det att man kanske ibland trampar i samma hjulspår och de här övningarna ger nya perspektiv, säger Lumme.

kvinna
Bildtext Anna Fihlman är glad att få vara med i verksamheten trots att det ibland kan kännas ensamt ute på Hitis.
Bild: Arash Matin / Yle

Anna Fihlman är också verksam inom Hitis FBK och ser att övningar som dessa vid Kimitoöns båtcenter ger trygghet samtidigt som man får insikt om att man tillhör något större.

– Vi är från Hitis ute i skärgården vilket betyder att vi är ganska ensamma. Därför är nog de här övningarna mycket viktiga eftersom jag nu kan bekanta mig med andra som jag kanske samarbetar med på utryckningar, säger Fihlman.

Alla ska känna sig välkomnade

Josefin Korsströms intresse för den frivilliga brandkåren väcktes av hennes pappa och farbror som också är aktivt med i verksamheten.

– Jag har varit med aktivt i tio år och nu de senaste två åren har jag också varit med i alarmgruppen som deltar i utryckningarna. Det bästa med den här verksamheten är att den passar alla och de som deltar behöver inte kunna eller göra allt utan man kan alltid be om hjälp, säger Korsström

kvinna i brandmanskläder
Bildtext Josefin Korsström hoppas fler ska intressera sig för den frivilliga brandkåren.
Bild: Arash Matin / Yle

Korsström är dessutom ungdomsledare och hoppas att fler tjejer ska hitta till den frivilliga brandkåren.

– Det här passar alla oavsett vad andra tycker och tänker, säger Korsström. Vi tjejer är kanske inte lika starka men eftersom uppdragen ser olika ut så behövs alla då olyckan är framme.

Lumme är inne på samma linje och betonar att hon exempelvis kan tränga sig in i skrymslen och vrån där stora gubbar inte alltid ryms.

brandman
Bildtext Förstavårdaren Jenna Moberg är glad att få delta i övningen eftersom det ger en vana att arbeta med de som man kan möta på olycksplatsen.
Bild: Arash Matin / Yle

– Det finns helt enkelt en uppgift för alla och det man inte klarar själv kan kamraterna hjälpa en med, säger Lumme.

Nyman ogillar tanken att brandkårsverksamheten endast skulle passa pojkar eller män.

– Då olyckan är framme och du ska räddas ur ett brinnande hus eller en totalkvaddad bil så är det nog ingen skillnad på kön vem som drar ut dig, säger Nyman. Alla som ens är litet intresserade ska ta kontakt med sin lokala brandkår och komma med i verksamheten.

brandman med rökdykarmask
Bildtext Rökdykning hör till ett av de mest krävande uppdragen inom brandkårsverksamheten.
Bild: Arash Matin / Yle

De frivilliga brandkårerna är livsviktiga för skärgården

9:52

Diskussion om artikeln