Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Människor som lider av psykisk ohälsa kan snart få assisterad dödshjälp i Kanada

En kvinna vandrar längs en väg i dimman med ett rött paraply.
Bildtext Kan psykisk ohälsa vara obotlig? Det frågar sig psykiatriker som är kritiska till Kanadas planer på att bredda den assisterade dödshjälpen i landet.
Bild: Jordache

Kanada är på väg att bredda rätten till assisterad dödshjälp till ett av de bredaste i världen. Förändringen kommer dock inte utan kritik.

Från och med mars 2023 kommer människor i Kanada, vars enda underliggande tillstånd är psykisk ohälsa, att ha tillgång till assisterad dödshjälp.

I Kanada blev det lagligt att dö med medicinsk hjälp år 2016. Då blev alltså både eutanasi och assisterad dödshjälp lagligt. Fem år senare breddades lagen om assisterad dödshjälp, men psykisk ohälsa fanns inte med som godkänd orsak till dödshjälp, vilket man nu vill ändra på.

Den här förändringen kommer att göra Kanada till ett av sex länder i världen där en person som enbart lider av psykisk ohälsa men inte är döende, kan få hjälp att dö av en läkare.

Människor kommer fortfarande att behöva göra en ansökan och få ett godkännande av två läkare. Läkarna behöver avgöra om personens tillstånd är oföränderligt och leder till stort lidande. Läkarna måste också se till att personen förstår det tillstånd hen är i och förstår beslutet och dess konsekvenser.

Fler än 10 000 fick dödshjälp i Kanada i fjol

Sedan 2016 har fler än 30 000 kanadensare fått assisterad dödshjälp eller eutanasi. I fjol var antalet fler än 10 000, vilket stod för 3,3 procent av alla dödsfall i Kanada 2021. De allra flesta ansågs vara nära sin ”naturliga” död.

I Nederländerna och Belgien, där det också är lagligt med dödshjälp, stod assisterad dödshjälp och eutanasi för 4,5 respektive 2,4 procent av dödsfallen i länderna.

Är personens lidande obotligt eller har personen inte fått hjälp?

Det är bara några månader kvar till utökningen av assisterad dödshjälp i Kanada, men det har förekommit en hel del kritik mot förändringen.

En del säger att det nuvarande systemet redan baserar sig på felaktiga beslut, eftersom människor har fått assisterad dödshjälp utan att först ha fått tillgång till behandling och hjälp.

I lokala nyhetsrapporter har man också lyft fram att en del frågat efter assisterad dödshjälp för att de är bostadslösa eller saknat eller inte haft råd med socialt stöd och hjälp som offentliga instanser borde erbjuda.

En del kritiska psykiatriker säger också att det är omöjligt att avgöra om en psykisk sjukdom är obotlig.

Många har också redan kritiserat Kanada för att den existerande lagen diskriminerar människor med funktionsvariationer. Människor med funktionsvariationer kan nämligen ansöka om assisterad dödshjälp och ha funktionsvariationen som enda grund för ansökan.

Källor: Reuters, AP