Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Extrema siffror hos Nykarleby kraftverk – vattenkonsumtionen har minskat med 20 procent

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.
Bildtext Vid Nykarleby kraftverk syns en kraftig nedgång i vattenförbrukningen, medan en mer marginell nedgång syns i exempelvis Karleby.
Bild: Petri Lassheikki / Yle

Det finns tecken på att också vattenkonsumtionen, i likhet med elkonsumtionen, gått ner. Dels på grund av att hushållen sparar, men kanske ännu mer för att en del stora konsumenter tvingas lägga ner sin verksamhet.

Vid Nykarleby kraftverk syns en nedgång i förbrukningen som vd Tony Eklund beskriver som extrem.

– Vi har en kraftig minskning, det har att göra med att det är tuffa tider i primärnäringarna, i synnerhet inom pälsnäringen.

Det handlar om en 20 procents minskning jämfört med fjolåret, och en logisk fortsättning på det som händer ute i världen, enligt Eklund.

– Pälsnäringen och även övriga primärnäringar har det tufft. Vissa har avvecklat, det är verkligen tufft för den branschen och det syns bakvägen i våra siffror.

Kan spola ledningar för att få in nytt vatten

Att en femtedel mindre vatten än tidigare ska flyta genom ledningarna ställer nya krav på Nykarleby kraftverk.

– Det är stora avsnitt där det varit stora flöden som minskar. Det blir lite annan dynamik i nätet som vi måste se över.

Enligt Eklund handlar det till exempel om hur snabbt vattnet byts i ledningsnätet.

– Har man haft stora konsumenter och de försvinner så blir det för lite utbyte i vattenledningsnätet. Det kan man tackla genom att spola vissa ledningsavsnitt för att få friskt vatten. Det är ändå ett livsmedel vi talar om.

Folk duschar troligen mindre

Också vid Karleby vatten ser brukschef Antti Mäki en minskning i konsumtionen i höst. Under oktober och november har förbrukningen minskat med ungefär fem procent jämfört med fjolåret. Konsumenterna försöker spara på allt möjligt nu, säger Mäki till Yle Kokkola.

Ett duschmunstycke som det kommer vatten ur.
Bildtext I en del hushåll sparar man antagligen en del på varmvatten just nu för att få ner elkonsumtionen, men en större faktor är att många företag inom primärnäringarna har dragit ner på sin verksamhet eller lagt av.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Enligt Tony Eklund beror minskningen i Nykarleby också till en del på att kunderna sparar.

– Sannolikt finns det med i den totala minskningen. I Nykarleby har vi mycket elvärme och duschar man mindre blir det mindre mängd vatten som behöver värmas så man sparar energi och samtidigt minskar vattenförbrukningen.

Uppmuntrar till sund förbrukning

Nykarleby kraftverk har också gått ut med information till kunderna om hur de kan spara.

– Duschvatten är en av de större sakerna som man ganska enkelt kan påverka sin egen elförbrukning via, såtillvida att duschvattnet värms med el.

För Nykarleby kraftverk kan man förstå att det inte enbart är positivt att vattenförbrukningen sjunker med en femtedel, men tycker du det är bra att folk är mer sparsamma?

– Absolut bra med tanke på elen och vattnets tillräcklighet om det blir bekymmer. Det är aldrig fel att se över sitt hus och ha en sund användning.

Tusen liter vatten för priset av två liter mjölk

Eklund poängterar att vattnet hittills har varit mycket förmånligt.

– Våra priser är långt under två euro för 1000 liter. För priset på en eller två liter mjölk har du alltså tusen liter vatten där hemma, färdigt levererat.

Vd Andreas Svarvar på Jakobstads vatten säger att vatten är en väldigt billig tjänst. Kjell Gripenberg vid Pedersöre vatten säger samma sak.

– Vatten är överlag en otroligt billig produkt. Det är förstås uppvärmningen, varmvattnet, som kostar.

Vid Pedersöre vatten handlar det om en minskning på några procent, uppskattar Gripenberg.

– Duschar folk mer sällan så klart det påverkar förbrukningen. Men det är för tidigt att säga vad det (minskningen) beror på, säger Gripenberg.

På Vasa vatten uppger vice vd Jari Jantunen att man inte har märkt något avvikande i förbrukningen.

Överlag är vattenkonsumtionen svårare att följa än till exempel elkonsumtionen eftersom vattenmätare (vanligen) läses av en gång per år och få bolag följer med månadsvisa siffror.

Diskussion om artikeln