Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad väljer ny museichef – tjänsten lockade fem sökande

Efter flera års paus kan Kristinestad få en museichef igen. Fem ansökningar har inkommit för tjänsten och välfärsnämnden ska i dag måndag ta ställning till vem som väljs.

Dessutom ska en museiassistent väljas bland över 20 sökande.

Minst två museiarbetare i huvudsyssla är en av förutsättningarna för att Kristinestad ska kunna söka statsandelar för driftskostnaderna av sitt museum Carlsro.

Relaterat

Kristinestad köper mark av Pohjolan Voima

Kristinestad köper ett ungefär 40 hektar stort område av Pohjolan Voima för en euro.

Området har använts för förvaring av flygaska och staden ska hyra ut området till det företaget Nordi Oy som enligt planen ska bygga en solpark på området.

Kristinestad planerar också att köpa den mark där Pohjolan Voima hade sitt kraftverk. Den affären är värd 300 000 euro och beslutas av stadsfullmäktige.

Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.

Gasledning och kustbana – vätgasen kan ge satsningar i infrastruktur i Kristinestad

Gasgrid planerar dra vätgasledning till Kristinestad.

Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.

Kristinestadsbor positiva till vätgassatsningen

Amerikanska Plug Power planerar stor vätgasanläggning.