Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa elnät har beredskapsplanerna klara inför möjliga elavbrott: ”På alla sätt bättre om vi lyckas spara el”

Uppdaterad 12.12.2022 12:49.
Mansperson sitter i kontorslandskap, ler svagt och ser in i kameran.
Bildtext Petter Södergran är drifschef på Vasa elnät.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Planerna för hur kontrollerade elavbrott skulle se ut på Vasa elnäts område finns klara utifall att elbrist drabbar landet. Men helst skulle bolaget vilja se att invånarna alla gemensamt sparar el så att avbrott kunde undvikas.

Petter Södergran, drifschef på Vasa elnät, svor till förra veckan då Industrins Kraft meddelade att det kommer att dröja ytterligare före den skadedrabbade kärnreaktorn Olkiluoto 3 bidrar med regelbunden energiproduktion.

– Det var lite fulare ord som först kom i åtanke. Givetvis är det här inte alls bra, med tanke på risken för elbrist och även för elpriset, säger Södergran.

På Fingrid gör man bedömningen att elen ska räcka till under innevarande vecka, men sedan får man se.

Petter Södergran berättar att Vasa elnät har sina beredskapsplaner klara inför en situation då elbrist drabbar landet. Det måste man ha enligt krav från Fingrid, som ju är ansvarigt för hela elsystemet i hela landet.

– Vi måste ha planer för hur vi kan minska på elanvändningen på vårt område om det skulle gå så långt att det blir elbrist.

Södergran påpekar ändå att planerade avbrott måste ses som en sista utväg.

– Elavbrott är ju inget bra sätt att ordna det, det är givetvis bättre att alla sparar och använder elen så vettigt de kan i första hand.

Var och en kan bidra genom att själv välja hur man sparar el.

– Det är drastiskt att ordna elavbrott, och det är sista utvägen.

Avbrott som cirkulerar

Södergran uppger att det i en situation där elbrist ändå uppstår kommer information till de lokala elnätsbolagen från Fingrid.

Om det skulle gå så långt att vi får elbrist i landet och Fingrid begär att vi ska minska elanvändingen så ordnar vi cirkulerande elavbrott på vårt område.

Eltillförseln stryps alltså inte samtidigt för alla kunder på Vasa elnäts område utan sker kontrollerat område för område och varar omkring en timme åt gången.

– Vi ska försöka hålla dem vid det.

Och hur långt på förhand vet ni om det här?

– Det beror på när vi får information av Fingrid, men vad vi vet så vet man ganska långt på förhand, till exempel dagen före.

Vasa elnät informerar då i sin tur sina kunder. Besked ges via bolagets normala avbrottsmeddelandesystem. Därför är det enligt Södergran viktigt att bolaget har rätt kontaktuppgifter till varje enskild kund i sitt system.

Skulle det bli oplanerade elavbrott hinner Vasa elnät naturligtvis inte meddela kunderna i förväg. I varje hushåll kan man enligt Södergran nu förbereda sig lite på samma sätt som man annars också förhoppningsvis är förberedd inför elavbrott som också under normala förhållanden kan inträffa på grund av fel eller väderlek till exempel.

– Det är alltid jättebra att vara förberedd och bra att veta hur man ska fungera i undantagssituationer.

Är det många oroliga kunder som har hört av sig till er?

– En del frågor har givetvis kommit, men inte så många. Närmast är det företag som funderar på sin egen verksamhet och hur ett avbrott skulle kunna komma att påverka dem.

Den gemensamma insatsen avgörande

Enligt Petter Södergran kan Vasa elnät inte svara på kundernas frågor om hur stor risken är för elavbrott eller om när de kan bli aktuella.

– Vi har inte så bra insikt i risken, det måste Fingrid uttala sig om. Men som vi alla har hört så har de ju meddelat att det nog finns risk särskilt om det är kallt och inte blåser.

Södergran litar på att finländarna kommer att få all information de behöver. Även arbets- och näringsministeriet har ansvar för att på landsnivå informera om när den här typen av risker blir större. Samtidigt vill Vasa elnät ännu en gång uppmärksamma invånarna på att de kan göra väldigt mycket genom att spara el.

– Det har inte så stor inverkan vad du och jag gör, men om alla gör på samma sätt så blir inverkan större. Att använda el förnuftigt betyder inte att man ska sluta använda all el, men tänka efter och ta till vettiga åtgärder för att spara el.

Hit hör enligt Södergran att vara medveten om vilka tider på dygnet det förbrukas mest el i Finland. Dessa infaller på morgonen och kvällen, då många hushåll använder mycket el.

– Om det finns något som man kan välja att styra till tider då förbrukningen inte är så stor så är det en bra början.

Diskussion om artikeln