Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gratis preventivmedel för alla under 25 år i Österbotten

Från 2022

Nästa år kommer alla under 25 år inom Österbottens välfärdsområde att få tillgång till gratis preventivmedel.

Målet är att erbjuda heltäckande preventivvårdstjänster i syfte att främja sexual hälsa och välbefinnande samt förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Enligt sektordirektör Pia-Maria Sjöström har kommunerna hittills följt en varierande praxis vid utdelningen av avgiftsfria preventivmedel.

– I och med det här pilotförsöket kan preventivmedel bekostas med statsunderstöd i de områden där avgiftsfri prevention upp till 25 års ålder inte förverkligats tidigare, säger Sjöström i ett pressmeddelande.

Försöket pågår under nästa år och beslut om fortsättning tas i samband med planeringen av verksamheten och budgeten för år 2024.

Relaterat

Unga i Egentliga Finland får gratis preventivmedel även i år

Personer under 25 år kommer också i år att få gratis preventivmedel i Egentliga Finland.

Från och med slutet av 2022 har det pågått ett pilotprojekt med gratis preventivmedel för unga inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Pilotprojektet avslutades nu vid årsskiftet.

Enligt välfärdsområdet har man reserverat pengar för gratis preventivmedel också det här året, men det är oklart hur det blir i framtiden.

Taru Elo, som är projektledare vid välfärdsområdet, berättar för Yle Turku att antalet aborter bland unga har ökat de senaste åren. Flest aborter görs av personer mellan 20 och 24 år.

Genom att erbjuda gratis preventivmedel åt unga hoppas man på att minska antalet oönskade graviditeter.

Västra Nylands välfärdsområde börjar ge gratis preventivmedel till alla under 20 år

Från och med årsskiftet får alla under 20 år gratis preventivmedel i de kommuner som hör till Västra Nylands välfärdsområde.

Dessutom erbjuds gratis långvariga preventivmedel oberoende av ålder efter avbrutet havandeskap. Tjänsten är tillgänglig också för klienter inom missbrukarvården.

Under det året (2023) har välfärdsområdet erbjudit gratis preventivmedel kommunvis eller som en del av ett försök med gratis preventivmedel i fem kommuner.

Källa: Pressmeddelande från Västra Nylands välfärdsområde

Ehkäisypillereitä.

P-piller för män har utvecklats i 40 år – vad är det som dröjer? Läkare svarar

”Det kommer om fem år”, är ett löfte som ständigt sviks.

Från och med september behövs ingen remiss för abort på ÅUCS

Åbo universitetscentralsjukhus ändrar sin praxis i samband med att abortlagen förändras den första september.

De som vill ha abort behöver inte längre någon remiss, utan kan kontakta sjukhusets poliklinik direkt.

Före graviditetsvecka 12 kan graviditeten avbrytas utan särskilda skäl på den gravida kvinnans begäran.

För graviditeter med mer än 12+0 graviditetsveckor kan graviditeten avbrytas genom ett beslut av Valvira.

p-piller Myrbacka familjerådgivning

USA får receptfritt p-piller – experter: Nyttan överträffar riskerna

P-piller kan köpas i butik från och med 2024.

En 3D-visionsbild med mörk bakgrund av spermier som simmar mot en äggcell.

Snart är det slutsimmat för spermierna – männens preventivpiller kan bli verklighet

Läkemedlet är varken hormonellt eller invasivt.