Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”För att kyrkan ska vara relevant i framtiden måste man lyssna på unga” – Borgå stift firar 100 år med sång, bakelse och fester

Från 2022
Biskop Bo-Göran Åstrand sitter på en bänk vid ett fönster och tittar in i kameran.
Bildtext För att kyrkan ska hållas relevant i samhället bör kyrkan lyssna på människor och också låta dem vara med och forma kyrkan och församlingen, anser biskop Bo-Göran Åstrand.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Unika Borgå stift har samlat församlingarna i Svenskfinland under ett brett paraply i ett sekel. Mångfalden av åsikter inom stiftet är både en styrka och en utmaning, upplever biskop Bo-Göran Åstrand.

Att finlandssvenska församlingar ska ha ett eget stift och att stiftets huvudstad är Borgå kan i dag upplevas vara självklarheter.

Faktum är ändå att ingendera frågan var självklara i 1920-talets Finland.

Diskussionerna kring ett eget stift för finlandssvenskar hade diskuterats i flera år och frågan avgjordes slutligen med bara några rösters marginal i riksdagen år 1923.

I dag är det biskop Bo-Göran Åstrand som leder Borgå stift. Han har svårt att föreställa sig en verklighet där kristna finlandssvenskar hade hört till de finska stiften.

– Det ger en helt annan styrka att vara sammanfogade på det här sättet, säger Åstrand.

Stiftet består i dag av 47 församlingar på fastlandet och på Åland.

Yle Östnyland provsmakar Borgå jubileumsbakelse - biskopen tittar tillbaka på de 100 år som gått och vad som väntar i framtiden

14:46

Borgå stal titeln framför näsan på Åbo

Orsaken till att Borgå blev stiftets huvudstad stavas Biskopsgården. Det var nämligen med ett löfte om att bygga en biskopsgård intill domkyrkan som Borgå stad drog det längre strået.

Åbo, som länge såg ut att bli huvudsäte för stiftet, fick se sig besegrad.

– Borgåborna visste vad de gjorde för de avgick sedan med segern, berättar Bo-Göran Åstrand.

Ett gammalt gult hus täckt i snö. I fönstren lyser julbelysning.
Bildtext Biskopsgården kom att bli den avgörande faktorn när huvudsätet för det finlandssvenska stiftet utsågs.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Under Borgå stifts 100 år gamla historia har en enorm revolution ägt rum, både i kyrkan men också i samhället i övrigt.

På 1920-talet var kyrkans en självklar del av samhället och kopplingen mellan kyrkan och staten var också väldigt mycket starkare än i dag. På den tiden var domkapitlet en statlig institution.

Då var normen att höra till den lutherska kyrkan och över 90 procent av finländarna hörde till kyrkan.

Så är det inte i dag. Numera verkar kyrkan som en organisation i samhället, tillsammans med flera andra.

– Kyrkan har fått omformulera sin identitet i förhållande till dåtiden och det är något vi fortfarande är mitt uppe i: Att vara relevanta i samtiden, konstaterar biskop Bo-Göran Åstrand.

Ett stift – många olika åsikter

Borgå stift är unikt i Finland och i Norden eftersom stiftet inte består av ett sammanhängande område som finns kring en stiftstad.

Att Borgå stift är så utbrett har lett till att stiftet har en stor, bred mångfald. Bredden syns inte bara kulturellt, utan också andligt och kyrkligt.

Åström konstaterar att det inom stiftet finns alla åsikter på skalan mellan konservativt och liberalt. Han ser att språket och tron är limmet som håller stiftet samman.

– Vi har rum för mångfalden. Utmaningen är att hålla ihop det, att det inte vittrar sönder.

Sju muffinsliknande bakelser ligger på ett serveringsfat på ett bord.
Bildtext Jubileumsåret till ära har Toni Rautakoski på Marthaförbundet tagit fram en jubileumsbakelse som går att göra i fyra olika versioner - en för varje årstid. Vinterversionen på bilden dekoreras med torkade tranbär.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Mångfalden syns också i temat för Borgå stifts jubileumsår. Temat är ”Tillsammanskraft – Mångfald och samarbete”.

– Vi ville tydligt lyfta fram att det är tillsammans som vi fungerat så här långt och att det är riktningen mot framtiden. Det är också tillsammans som vi har kunnat ta tillvara mångfalden och göra den till vår styrka.

Vanliga människor ska ha möjlighet att forma kyrkan

I dag hör nästan 75 procent av finlandssvenskarna till kyrkan. Det är en hög siffra i jämförelse med medeltalet i Finland, som är tio procentenheter lägre.

Biskop Bo-Göran Åstrand är övertygad om att kyrkan och församlingarna i Borgå stift också i framtiden har en viktig funktion i att finnas till för människor i olika livsskeden.

Kyrkans plats i samhället och folks liv kommer ändå inte gratis. Åstrand upplever att det är viktigt för kyrkan att hänga med i tiden och att vara lyhörd för hur människor upplever saker.

Speciellt ungdomar är det viktigt att höra. De är framtiden, påpekar han.

Kyrkans anställda måste också ge rum för församlingsmedlemmarna och ge dem möjlighet att vara med och forma kyrkan och församlingen.

– Lyckas vi med det tror jag att vi har en god framtid.

Så här firas Borgå stift 100 år

Festligheterna inleds på nyårsdagen då det ordnas festmässa i Borgå domkyrka. Efteråt ordnas öppet hus på Biskopsgården.

I slutet av oktober ordnas stiftsdagarna och i samband med det ordnas en stor fest på Konstfabriken i Borgå.

1 december ordnas en jubileumssession i domkapitelsalen. Inbjudna är bland annat olika ministrar och riksdagsledamöter.

Jubileumssajt, bakelser och sång

De olika församlingarna ordnar också program, som delas på en speciell jubileumssida på nätet.

Nykarlebybon Camilla Cederholm har skrivit en jubileumssång.

En jubileumsbakelse har tagits fram av Toni Rautakoski på Marthaförbundet. Receptet publiceras på jubileumssajten, så vem som helst har möjlighet att baka den.

En jubileumsbok med fokus på vardagen i Borgå stift i dag och framtiden ges ut.

Jubileet till ära ordnas också en särskilt välgörenhetsinsamling.

Diskussion om artikeln