Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

LNG-fartyget borde anlända till Ingå som en lämplig julklapp men det är oklart vem som ska köpa naturgasen

Drönarbild på djuphamnen i Ingå.
Bildtext Djuphamnen i Joddböle blir den flytande LNG-terminalens hemmakaj.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Före årsskiftet ska den flytande LNG-terminalen anlända till Ingå. Det innebär att både Ingå kommun och det statliga företaget Gasgrid lyckades hålla den strama tidtabellen.

Det var i juni som det klarnade att djuphamnen i Joddböle blir LNG-fartyget Exemplars hemmahamn de kommande tio åren. Naturgasen ska täcka det energibortfall som uppstod när Ryssland stängde gaskranarna i slutet av maj. Joddböle i Ingå blir den första hamnen i Finland som huserar en flytande LNG-terminal.

Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.

Glada reaktioner i Ingå på LNG-beskedet : "Absolut bästa stället"

Den flytande LNG-terminalen är viktig för Ingå.

Sedan beslutet att det är Joddböle i Ingå som blir LNG-fartygets destination har både den finska staten och Ingå kommun snabbt förberett allt inför att fartyget anländer. Det statliga gasnätsbolaget Gasgrid har bland annat byggt en nästan tre kilometer lång gasanslutning mellan djuphamnen i Joddböle och gasledningen Balticconnector, som förbinder det finska gasnätet med resten av Europa.

LNG-terminalen prioriterades hela hösten

Ingå kommun har i sin tur snabbat på detaljplaneringen av hamnområdet så att fartyget får förtöja i Joddböle. Detaljplanen godkänner också mindre byggnader i hamnen, bland annat lagerlokaler och rum för personal.

Man med långt skägg iklädd i ljus skjorta ser mot kameran och småler.
Bildtext Ingås planläggningschef Eric Roselius förklarar att höstens fokus legat på LNG-terminalens område i Joddböle.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Vi prioriterade de här frågorna hela hösten och nu har alla ändringar i detaljplanen för området där LNG-fartyget kommer att ligga vunnit laga kraft, säger Ingås planläggningschef Eric Roselius.

Det sista tillståndet som ännu är innestående gäller lagring av flytande naturgas i djuphamnen. Tillståndet beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och ansökningshandlingarna har varit framlagda för allmänheten fram till den 2 december. Nu väntar alla inblandade även på grönt ljus från Tukes håll.

Det tillståndet kommer beviljas när fartyget väl är i Ingå, säger vd Olli Sipilä vid Gasgrid enligt tidningen Etelä-Uusimaa som var på plats när Gasgrid i förra veckan ordnade ett invånarmöte för Ingåbor om LNG-projektet.

Resten av Joddböle har fått vänta

Eftersom Ingå var tvungen att snabbt göra ändringar i detaljplanen för djuphamnen där LNG-fartyget kommer att ligga, har resten av Joddböleområdets deltaljplansändringar fått vänta.

– Det handlar om tre områden som vi inte hunnit med under hösten, men vi kommer att ta tag i de här detaljplanerna direkt efter nyår, säger Eric Roselius.

Terminalfartyget Exemplar fotat från luften.
Bildtext Fartyget Exemplar är betydligt större än passagerarfärjorna mellan Finland och Sverige.
Bild: Samuli Huttunen / Yle

Dessutom stoppade Försörjningsberedskapscentralen den planerade Fiskhamnsvägen eftersom man anser att den nya närmiljön i hamnen kräver att kommunen planerar om trafiklederna.

– Världsläget är helt annat nu än när de här vägplanerna gjordes. Det här betyder inte att vi aldrig kan bygga ut Fiskhamnsvägen, men vi måste planera hur vägsystemet ska se ut, säger Eric Roselius.

Helsingin Sanomat: Naturgaskonsumtionen har halverats

Beslutet att hyra det stora LNG-fartyget fattades snabbt efter att Ryssland invaderade Ukraina. LNG-terminalens sammanlagda prislapp förväntas landa på drygt 460 miljoner euro. Det innebär att priset per dag blir över 120 000 euro. Men sedan i våras har gaskonsumtionen rasat i Finland, skriver tidningen Helsingin Sanomat (bakom betalmur) och nu undrar man om det finns tillräckligt många kunder som fortfarande vill köpa.

Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".

Helsingin Sanomat: LNG-fartyget Exemplar kommer till Ingå i nästa vecka

I januari kommer första naturgasleveransen till Ingå.

Regeringen har beviljat projektet över 100 miljoner euro mer pengar eftersom ”det är mycket osäkert hur den kommersiella efterfrågan kommer igång”. Gasgrid Finland lyfter i det första skedet 70 miljoner euro av de nya pengarna som staten har beviljat.

Gasgrids verkställande direktör Olli Sipilä är däremot inte orolig, men han erkänner att det kan dröja upp till tre år innan verksamheten blir lönsam.