Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Simhallen i Ekenäs kan vara stängd i över ett år – sanering och tillbyggnad på förslag

Översiktsbild över en simhall med tre bassänger och en bubbelpool.
Bildtext Ekenäs simhall har funnits i 24 år. I förgrunden på bilden terapibassängen och bubbelpoolen och längst bak på bilden 25-metersbassängen. Det finns också en barnbassäng och en vattenrutschbana.
Bild: Bubi Asplund / Yle

En grundsanering och en tillbyggnad av simhallen i Ekenäs är vad den arbetsgrupp som gjort upp renoverings- och projektplanen för simhallen föreslår. De har tagit fram flera olika alternativ.

Arbetsgruppen har bestått av anställda inom tekniska sektorn, fritidssektorn och bildningssektorn i Raseborg. De började jobba med projektplanen i våras och grundar sina utredningar på tidigare tekniska utredningar, och en behovsutredning som gjordes i våras. Där fick också simhallsanvändarna ge sina synpunkter.

Arbetsgruppen föreslår nu en tillbyggnad med en ny undervisningsbassäng och nya rum för personalen. Dessutom skulle hela simhallen grundsaneras. De anser att det här är den mest långsiktiga lösningen och den helhetsekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.

Tekniska nämnden godkände projektplanen på tisdagen (13.12) och frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.

Nybygge inte nödvändigt

Simhallen i Ekenäs blev klar år 1998 och inga större grundläggande förbättringar har gjorts sedan dess.

Enligt den färska renoverings- och projektplanen är byggnaden i relativt gott skick och det är därför inte nödvändigt att bygga en helt ny simhall. De största bristerna finns i själva bassängerna och i de tekniska anordningarna.

Ett rum där man duschar i en simhall.
Bildtext Personalen har inga egna duschar utan använder nu samma duschar som besökarna.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det behövs också personalrum i simhallen. I dagens läge har personalen ingen egen toalett eller duschrum och det finns inte heller något rum där personalen kan äta sin lunch.

Simhallen behöver också en separat undervisningsbassäng där det kan hållas till exempel vattengymnastik eller simskolor. Nu används terapibassängen till ledd verksamhet och det leder till att de övriga simhallsanvändarna inte alltid kan använda bassängen.

Det här skulle också göra det möjligt för fysioterapin att använda sig av simhallen i stället för fysioterapibassängen vid Sjukhusgränd i Ekenäs.

Ny undervisningsbassäng behövs

En separat undervisningsbassäng skulle också göra det möjligt att ha mera simundervisning i simhallen, förutsatt att det finns pengar för det. Nu är det en hård kamp för att få en plats för barn i simskolorna. Samtidigt har simkunskaperna bland barn i Finland försämrats under coronaåren.

Det här innebär att simhallen skulle vara stängd i ungefär 15 månader. Tanken är att arbetena skulle inledas under sommarpausen och att allt skulle vara klart under hösten följande år.

Det har inte gjorts någon separat kostnadskalkyl, men en grundlig sanering beräknas kosta cirka 5,1 miljoner euro. Tillbyggnaden beräknas kosta cirka 1,25 miljoner euro. De här beräkningarna har gjorts utgående från kostnader för simhallar som har byggts eller saneras under de senaste tolv åren i Finland.

Ekenäs sim- och bollhall.
Bildtext Simhallen och bollhallen finns vid Flemingsgatan i Ekenäs. Bilden är tagen i mitten av december 2021. Då var marken bar.
Bild: Patric Ring / Yle

En noggrannare kostnadskalkyl görs upp efter att beslutet om att sanera och bygga till simhallen har fattats.

Ett av alternativen som arbetsgruppen har tittat på är att bygga en helt ny simhall för drygt 16 miljoner euro. Det anses inte ändamålsenligt eftersom simhallsbyggnaden är i konstruktionstekniskt bra skick.

De andra två alternativen går ut på att det endast byggs nya rum för personalen med eller utan en ny undervisningsbassäng och att det genomförs endast en teknisk sanering.

Solpaneler kunde ge el till simhallen

En viktig del av saneringen är att göra simhallen mera energieffektiv. Elförbrukningen i simhallen och bollhallen, som finns i samma byggnad, har varit kring 540 000 kilowattimmar per år. Simhallen står för runt 80 procent av förbrukningen.

För att bli mera energieffektiv skulle det kunna installeras solpaneler på bollhallens tak.

Energin skulle till hundra procent kunna användas av simhallen då den är öppen. Då skulle solpanelerna kunna producera 55 000–85 000 kWh el, det vill säga 10–15 procent av fastighetens elförbrukning på årsnivå. Då simhallen är stängd skulle energin som solpanelerna producerar kunna säljas.

Artikeln uppdaterades 14.12 med uppgiften att tekniska nämnde godkände projektplanen 13.12.

Diskussion om artikeln