Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enhälligt stadsfullmäktige vill kapa i understödet till idrottsföreningar i Åbo – i stället inrättas nytt hobbykort för barn och unga

Pojkar tränar innebandy i Kuppis bollhall i Åbo.
Bildtext Det planeras stora ändringar i Åbo stads system för understöd till föreningsverksamhet för barn och unga. Arkivbild.
Bild: Yle/Nora Engström

Systemet för understöd till motionsverksamhet för barn och unga i Åbo står inför en jättereform. I framtiden ska stadens bidrag inte gå direkt till föreningarna utan ta en sväng via de unga motionärerna.

Åbo tog på måndagen ett skutt närmare ett nytt stödsystem för motion och idrott. Stadsfullmäktige godkände nya riktlinjer för stadens understöd till motionsverksamhet för barn och unga.

Huvudtanken i det nya systemet är att minska stadens direkta understöd till idrottsföreningar, och i stället erbjuda barn och unga en servicesedel, ett så kallat hobbykort, som kan användas för att betala för motionering i klubbar eller föreningar som är verksamma i Åbo.

Tanken är att Åbo stad årligen beviljar 7–11-åriga Åbobor 200 euro och 12–19-åriga Åbobor 300 euro som kan användas till ledd verksamhet i Åbobaserade motions- och idrottsföreningar. Samtidigt slopas det direkta verksamhetsbidrag som staden i dag betalar ut till klubbar och föreningar som ordnar motionsverksamhet för personer under 20 år.

”Pengen kommer inte att sänka kostnaderna för hobbyverksamhet”

Stadsfullmäktige hoppas att servicesedeln från Åbo stad uppmuntrar barn och unga till att motionera i högre grad än nu.

– Tack vare hobbykortet ökar jämlikheten mellan barn och unga i olika områden i Åbo när det gäller möjligheterna att delta i hobbyverksamhet. En viktig del av vårt mål är att allt fler barn och unga börjar motionera, och att också föreningarnas medlemsantal ökar, sade Samlingspartiets Sini Häkkinen som är ordförande för idrottsnämnden i Åbo.

Socialdemokraternas Ville Lintunen var mer skeptisk. Lintunen är verksamhetsledare för innebandyföreningen FBC Turku och ordförande i Åboklubbarnas gemensamma expertorgan föreningsparlamentet.

– Tanken med servicesedeln är i sig vacker, men den här pengen kommer inte att sänka kostnaderna för hobbyverksamhet särskilt mycket. I praktiken kommer nedskärningarna i föreningarnas verksamhetsbidrag först att höja kostnaderna för hobbyverksamhet i föreningarna, och därefter kommer servicesedeln in som hjälp för att kompensera för de höjda kostnaderna, sade Lintunen.

Målet är att inleda användningen av hobbykortet och nedmonteringen av föreningarnas verksamhetsbidrag med en tvåårig övergångsperiod under åren 2025–2026. Under övergångsperioden är värdet på hobbykortet något mindre än vad den slutliga summan kommer att vara. Målsättningen är att hobbykortet når sitt fulla värde år 2027 och att verksamhetsbidraget till idrotts- och motionsföreningarna samtidigt slopas helt.

För idrotts- och motionsverksamhet som riktar sig till personer som fyllt 20 år kommer staden fortsättningsvis att kunna betala ut verksamhetsbidrag.

Åbo slopar gratis träningstider i stadens lokaler

Till helheten hör också att Åbo stad planerar att börja uppbära hyra för sina idrottslokaler. För tillfället är användningen av kommunala idrottslokaler i Åbo huvudsakligen gratis för regelbunden idrottsverksamhet som riktar sig till personer under 20 år, men efter reformen skulle staden uppbära hyra för verksamhet för 7–19-åringar. För idrottsverksamhet som riktar sig till barn under 7 år skulle inga lokalhyror uppbäras.

Införandet av hyror innebär att kostnaderna för lokaler ökar hos föreningarna. Åbo stad försöker dämpa smällen genom att bevilja föreningar mer bidrag för träningslokalhyror vid privata idrottsanläggningar.

Genom bidraget för träningslokalhyror hoppas Åbo stad kunna uppmuntra föreningar till att utnyttja privata anläggningar. På så sätt hoppas staden kunna skapa en situation där nätverket av idrottsanläggningar i Åbo utvidgas och utvecklas genom att det kommer nya privatfinansierade anläggningar.

Vänsterförbundets Timo Furuholm uttryckte en oro för att hyrorna som föreningarna tvingas betala stiger när staden i högre grad går över till att stödja verksamhet som sker i privata idrottsanläggningar.

– Om jag förstått rätt kommer hyresnivån även i fortsättningen att fastställas genom en överenskommelse mellan föreningen och den som äger lokalen. Staden kan visserligen fastställa ett tak för bidraget för lokalhyror, men staden kan inte fastställa ett tak för själva hyrorna, sade Furuholm.

Trots skepticismen från framför allt Vänsterförbundet godkände stadsfullmäktige enhälligt de nya riktlinjerna för bidragssystemet för idrott.

Ny nämnd ser dagens ljus

Åbo stadsfullmäktige godkände också en del ändringar i stadens förvaltningsstadga. Ändringarna beror framför allt på vårdreformen som gör att ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendets verksamhet flyttar över till Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet.

Övergången till välfärdsområdet innebär att Åbo avskaffar sin social- och hälsovårdsnämnd. I stället inrättas en ny nämnd: nämnden för främjande av hälsa och välfärd. Till sin sammansättning är den nya nämnden identisk med den nuvarande social- och hälsovårdsnämnden.

Åbos nya nämnd för främjande av hälsa och välfärd, ordinarie medlemmar

Elina Rantanen, ordförande (Gröna).

Muhiadin Hersi, vice ordförande (VF).

Sauli Seittenranta (Saml).

Osku Valtonen (Saml).

Piia Alvesalo (Saml).

Timo Nurmio (SDP).

Viivu Seila (SDP).

Minttu Ojanen (SDP).

Vesa Suvanto (Sannf).

Pirjo Lampi (Sannf).

Panda Eriksson (Gröna).

Katja Niemi (VF).

Veera Granroth, slutar 2023 (SFP).

Raija Eeva, tillträder 2023 (C).

Diskussion om artikeln