Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inom en del kulturer kan simning vara tabubelagt – viktigt med anpassad simundervisning för att alla ska få lära sig simma

Grankulla simhall.
Bildtext Bildsättningsbild. I Åbo ordnas separata simturer för enbart kvinnor och män för att skapa mera tillgänglighet i simundervisningen.
Bild: Lukas Rusk

Den senaste simkunnighetsundersökningen visar att simkunskaperna bland sjätteklassare har försämrats. Även brister i simkunskap bland personer med invandrarbakgrund oroar lärare och simlärare.

Åbopolitikern Muhis Azizi från Samlingspartiet, chef för kundservice vid Åbo stad, säger att det är många personer med ursprung från Mellanöstern som aldrig har simmat, särskilt kvinnor.

Enligt honom kan simning ses som ett stort tabu för kvinnor inom vissa kulturer.

– För att tabut ska minska måste vi skapa anpassade förhållanden för dem för att de ska få lära sig simma, det måste gå på deras villkor för att det ska vara okej, säger Azizi.

Han tillägger att det också är viktigt för dem att det finns sätt att delta i simning som kan ses som okej inom deras egen kultur eller religion.

Profilbild på Muhis Azizi.
Bildtext Muhis Azizi, Åbopolitiker och chef för kundservice vid Åbo stad.
Bild: Paula Collin / Yle

Niko Nieminen, kommunikationssakkunnig vid Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, säger att frågan om simkunnighet är väldigt central i Finland, eftersom det finns mycket hav och sjöar här, medan man kanske på andra håll i världen och i andra kulturer kan se på saken på annat sätt.

Det finns flera faktorer som påverkar simkunskaper enligt Nieminen. Det som kan påverka är socioekonomisk ställning, hur mycket information och kunskap en person besitter om ämnet, och kulturella synpunkter på simning. Den del av nakenhet som en vistelse i en simhall också kan medföra kan vara en del av utmaningarna.

Simkunnighet är både en jämlikhets- och säkerhetsfråga

Att personer med invandrarbakgrund lär sig simma ser Muhis Azizi som väldigt viktigt, ur flera perspektiv.

– Du kan behöva simkunskaper när som helst och du kan också rädda någon som håller på att drunkna. Det är också viktigt att kunna simma som förälder ifall barnen råkar i en farosituation i vattnet.

Henkilö ui avovedessä.
Bildtext Simkunskaper är särskilt viktiga för att förebygga drunkningsolyckor.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Simkunnighet är också viktigt ur ett integrationsperspektiv. Bland annat berättar Azizi om ett fall där en kvinna som ville bli polis inte kvalificerade enbart på grund av att hon saknade simkunskaper, vilket han anser sorgligt.

Enligt Niko Nieminen ser man i Finland på simkunskaper som lite av en medborgarkunskap, alla ska ha möjligheten att lära sig simma.

– Med simkunnighet förebygger man också drunkningsolyckor som förekommer rätt ofta i Finland, konstaterar Nieminen.

Vem ligger ansvaret på?

Nieminen säger att det finns flera som bär ansvar för att också personer med invandrarbakgrund ska lära sig att simma.

– Föräldrar har ett stort ansvar när det gäller hur villiga de är att ge sitt barn möjligheten att lära sig simma. Skolan, städer och kommuner har en stor roll i det hela och varför inte också vi på FSL som kan föra fram information.

Det kan finnas många olika orsaker till att folk inte vill visa sin kropp och det ska inte vara ett hinder för att någon ska få lära sig att simma.

Muhis Azizi

En delorsak till att alla inte kan simma säger han är att alla inte har förstått hur viktigt det faktiskt är att kunna simma.

– Det är en fråga som man borde tänka på ännu mer, tillägger Nieminen.

2019-2020 hade FS ett projekt som gick under namnet ”simkunnighet angår alla” som förbundet gjorde i samarbete med Helsingfors och Vanda och invandrarförbundet.

Målet med projektet var att nå ut till familjer med invandrarbakgrund med information om hur viktig simkunnighet är i Finland. Man ville också informera om var och hur man kan lära sig att simma.

Anpassade simturer för kvinnor och män viktiga för att öka simkunnighet bland invandrare

Muhis Azizi berättar att det i Åbo finns simhallar med simturer separat för enbart kvinnor eller män, vilket har underlättat situationen avsevärt. I framtiden skulle han också vilja se flera simlärare med invandrarbakgrund.

– Jag vet att det finns lördagsturer för kvinnor i simhallar. Ibland har det varit helt fullt och man har även bett om tilläggsturer eftersom efterfrågan varit så stor och samma gäller simturerna för enbart män.

Också Niko Nieminen som även arbetar som simlärare säger att det finns en stor iver bland vuxna personer med invandrarbakgrund att delta i simundervisning. Han anser att man borde satsa ännu mera på simskolor.

Nieminen tillägger att simhallar också borde tillåta olika typer av baddräkter för att alla ska ha möjlighet att vistas i simhallarna och simma.

”Viktigt att lyssna på människors egna behov”

Azizi tillägger att det inte endast är på grund av religion eller kultur som någon inte vill visa sin kropp i en simhall.

– Det kan finnas många olika orsaker till att folk inte vill visa sin kropp och det ska inte vara ett hinder för att någon ska lära sig att simma. För mig är det viktigt att man lyssnar på människors egna behov om hur de vill delta och inte bara erbjuder en enda möjlighet, säger Azizi

Han berättar att en del kvinnor med invandrarbakgrund som velat delta i simskola inte ändå gått med i undervisningen eftersom det finns kameror i simhallar.

– Eftersom det inte gått att lita på myndigheterna i deras deras hemland blir de fundersamma över vad som händer med bilderna, förklarar Azizi.