Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skejtpark och utegym ska byggas bakom biblioteket i Pojo kyrkby

En skejtare i luften på sitt bräde.
Bildtext Skejtaren Benjamin Anderssons stilprov i skateparken som finns i Karis idrottscenter. Arkivbild.
Bild: Chistoffer Westerlund / Yle

Det ska byggas en skejtpark och ett utegym på grusplanen bakom biblioteket och affärsfastigheterna i Pojo kyrkby. På området finns den infrastruktur som behövs för ändamålet.

Projektet med att bygga en skejtpark i Pojo har pågått i tre år och det genomförs i samarbete med Pojo kyrkby byförening.

Tekniska sektorn har utrett två platser var skejtparken kunde placeras. Också ett område i Gumnäs har granskats men jordmånen är gammal sjöbotten och därför mycket mjukt.

Skejtparken finns med i dispositionsplanen för år 2022. Staden ordnade i augusti en invånarträff där man diskuterade och informerade om projektet.

Den kommer att byggas till större delen av betong. Ytorna förses med confalt eller motsvarande beläggning som lämpar sig bra för skejtparken eftersom den är jämn och absorberar ljud.

Stadsfullmäktige behandlade budgeten för 2023 på sitt möte 12.12 och i den finns ett anslag på 50 000 euro för ett utegym i Pojo. Utegymmet ska placeras intill skejtparken.

Tekniska nämnden beviljade markanvändningstillstånd för byggande av skejtparken och ett utegym på sitt möte 13.12.