Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Expert: AI-tekniken borde få en viktig roll i skolorna – teknikutvecklingen kan också leda till fler övervakade prov

Från 2022
ChatGPT används på en mobil. I bakgrunden syns Open AI:s logo.
Bildtext Chattboten fungerar via en webbplats och kan lätt användas till exempel i mobiltelefonen. Tjänsten är åtminstone tills vidare gratis för användaren.
Bild: Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

AI-chattboten Chat GPT som automatiskt kan skriva olika typer av texter, enligt givna kriterier, har blivit ett hett diskussionsämne inom utbildningssektorn.

Kristian Smedlund som är undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen är oroad över att ett AI-system nu kan skriva elevers och studerandes inlämningsuppgifter.

Chattboten kan till exempel ge ett övertygande svar då man ber den att skriva en uppsats om en karaktär som förekommer i boken Okänd soldat.

Chattboten skriver en uppsats

– Det här kan man ju inte uppmuntra. Man kan ju inte uppmuntra elever att börja använda det här, för vi är ju i skolan för att lära oss skriva texter och tolka information. Det här är ett hot mot läs- och skrivfärdigheten, kommenterar Smedlund.

Han säger att myndigheten funderar på att införa riktlinjer för hur skolor ska förhålla sig till att AI-system kan skriva uppsatser och andra typer av texter, från början till slut. Det skulle inte vara en förändring i läroplanen, men ett slags stödmaterial till skolorna.

– Det här kan leda till mer slutna situationer och en övergång till övervakade prov.

Lärare borde troligen fästa mindre vikt vid inlämningsuppgifter, tillägger han.

AI-utbildning för kommande lärare

Matti Tedre är professor vid Östra Finlands universitet och forskar i hur AI-teknik kan användas i utbildningen. Han håller med om att det viktigt att fundera på spelregler nu, i och med att tekniken har utvecklats så snabbt. Men en sak är i alla fall klar, påpekar han.

– Man får inte låta en chattbot skriva en hel uppsats som man har fått som läxa.

Det finns verktyg som ska kunna upptäcka om en text är skriven av en AI-chattbot, men de verkar åtminstone inte ännu fungera på svenska, och de är inte alltid så pålitliga på engelska heller, med flera falska positiva svar.

Det som däremot är oklart är om en skolelev ska få använda en AI-chattbot mer begränsat, om eleven är öppen med det – till exempel för inspiration, såsom för att få förslag på vad som borde ingå i en uppsats om ett visst tema, och om man också kort får citera text som boten skrivit, och sedan analysera det.

– Det lönar sig inte att helt försöka stoppa det att elever använder AI-verktyg, utan hellre tänka på vilka nya möjligheter den här användningen ger, säger Tedre.

Tre gymnasieelever framför datorer.
Bildtext Skolelever i Ekenäs gymnasium, fotograferade under en historielektion (arkivbild).
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

I samband med ett AI-forskningsprojekt så lär forskare vid Östra Finlands universitet kommande lärare hur de kan använda artificiell intelligens i utbildningen, och vilka begränsningar och risker det finns.

Den här veckan ska man till exempel titta närmare på chattboten Chat GPT. Och tidigare har man bland annat prövat AI-system som kan designa kläder.

– Lärarstuderandena kom då med intressanta synpunkter gällande upphovsrätt, äganderätt och etik, och vad de innebär att vara konstnär. Många reagerade också på att AI-systemet hade fördomar, berättar han.

”Lite som att använda räknare inom matematiken”

Nya tekniska framsteg har ofta mötts med skepsis. Till exempel trodde man tidigare att räknare skulle innebära ett stort hot mot kunskapen att räkna i huvudet. Men så illa gick det inte. Istället har räknare visat sig vara ett bra verktyg i matematiken. På motsvarande sätt skulle också AI kunna få en naturlig roll i skolorna.

– AI-läskunnighet är centralt med tanke på framtiden. Utvecklingen går mycket snabbt framåt på det här området, kommenterar Tedre.

Han påpekar att det är problematiskt när chattboten svarar övertygande, trots att svaret kan vara helt fel – svaret kan till exempel kan bygga på fördomar.

Det här är ett allmänt problem för liknande chattbotar, som bygger på stora språkmodeller. Teknikföretaget Meta, som bland annat står bakom Facebook, lanserade förra månaden en chattbot vid namn Galactica. Den hade vetenskapliga texter som fokus, men det visade sig snabbt att boten ofta gav svar som var helt åt skogen.

Den nu aktuella chattboten Chat GPT hänvisar dessutom oftast inte till källor alls. Men det kan vara viktigt att elever får veta vilka möjligheter och begränsningar AI-chattbotar har.

– Det är verkligen problematiskt att sådana här chattbotar bara ger ett svar, utan tillräcklig information om vad det bygger på. Det blir då svårare att analysera svaret och veta hur man ska förhålla sig till den informationen, säger Matti Tedre.

Kristian Smedlund på Utbildningsstyrelsen ser också chattbotar som en bra möjlighet för elever och studerande att lära sig om källkritik och om att utvärdera information.

– Lärare kan ju till exempel i prov sätta in en skärmdump på chattbotens svar och eleverna får för det första bedöma hur korrekt svaret är och hur det går att förbättra.

Sjätteklassare i Kontiolax har till exempel redan fått lära sig att skapa AI-appar som kan känna igen cheerleading-positioner

professor Matti Tedre

Eller så skulle eleverna i vissa fall få använda sig av AI-verktyg helt öppet i samband med utbildningen i klassrummet, till exempel i samhällslära, föreslår Smedlund.

Han nämner också att chattboten kan få som positiv konsekvens att intresset för maskininlärning ökar. Det är till exempel något som också skulle kunna integreras i programmeringsutbildningen i skolorna.

– Sjätteklassare i Kontiolax har till exempel redan fått lära sig att skapa AI-appar som kan känna igen cheerleading-positioner. De skapade själva datamaterial som behövdes, de lärde ut AI-systemet, testade och så vidare, berättar Matti Tedre vid Östra Finlands universitet.

Chat GPT svarar om riktlinjer till skolorna

Vi frågar chattboten: ”Hurdana riktlinjer skulle det vara bra att en utbildningsmyndighet skriver till skolorna, om tanken är att elever och studerande inte ska få använda sig av dig för att låta dig skriva hela uppsatser? Och att de måste vara tydliga med vad du har gjort. Ge fem centrala punkter.”

Chattboten svarar:

Det skulle vara bra om en utbildningsmyndighet skrev följande riktlinjer till skolorna när det gäller användning av AI-assistenter för att skriva uppsatser:

1. Elever och studerande får inte använda AI-assistenter för att skriva hela uppsatser.

2. Elever och studerande måste vara tydliga med vad de har gjort själva och vad som har skrivits av en AI-assistent.

3. Skolorna ska säkerställa att elever och studerande förstår hur AI-assistenter fungerar och hur de ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

4. Skolorna ska ha riktlinjer för hur man hanterar uppsatser som har skrivits med hjälp av en AI-assistent, inklusive hur man identifierar och hanterar eventuella oegentligheter.

5. Skolorna ska rapportera till utbildningsmyndigheten om eventuella brister i riktlinjerna eller om det finns misstankar om att elever eller studerande har använt en AI-assistent för att skriva hela uppsatser.

Dessa riktlinjer bör vara tydliga och enkla att följa för både elever och lärare, och de ska bidra till att säkerställa att elever och studerande får lära sig att skriva och tänka själva.

Nyhetspodden om Chat GPT

Lyssna också på följande avsnitt av Svenska Yles Nyhetspodden, om AI-chattboten. Avsnittet sändes i tisdags.

Är du redo och är samhället redo för en så här artificiellt intelligent revolution? Här intervjuas den svenska journalisten och futuristen Andreas Ekström.

Skrämmande smart chattrobot tar över världen – är vi redo?

14:55