Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kemira får inte påla Infjärden – Regionförvaltningsverket fattade beslut om nytt miljötillstånd

Uppdaterad 13.12.2022 15:45.
Infjärden i Vasa.
Bild: Jarkko Heikkinen/Yle

År 2018 lämnade Kemira in en ansökan om att få förlänga tidsfristen för vatten- och miljötillståndet för restaureringen av sjön Infjärden.

Det ursprungliga beslutet från Västra Finlands vattendomstol från är 1995 upphörde att gälla 2018, då Kemira ansökte om ett nytt tillstånd för att återställa området.

I den nya ansökan ville Kemira bland annat dela upp vattendraget i fyra delar, och muddra bara en del.

Man förslog att en del av Infjärden skulle ”renas på naturlig väg” med hjälp av sulfidering. I praktiken skulle en stor del av sjön få växa igen.

Kemira ville göra om stranden vid fabriksområdet till ett område för allmännyttigt bruk. I ansökan uppgav Kemira att det fyllnadsmaterial som används inte skulle grävas eller muddras eftersom det inte är rimlig med hänsyn till arbetssäkerheten.

Vit fosfor och militärt material, till exempel ammunition, har dumpats i området.

Inga träpålar

Tisdagen den 13 december 2022 gav Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ett beslut till Kemira. För de områden som ska muddras ges tillstånd, dock med vissa tillägg.

Kemira får inte tillstånd att bygga en vägg av träpålar tvärs över vattendraget.

När det gäller användningen av stranden ska Kemira göra en plan för restaurering av mark- och vattenområdet. Planen ska detaljerat ange hur restaureringen ska genomföras, samt forskningsresultat om sedimenten.

En del godkändes, en del förkastades

Direktör Tarja Savea, med ansvar för miljötillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, sammanfattar beslutet om vatten- och miljötillståndet med att vissa frågor godkändes och andra förkastades.

– Beslutet skulle kunna delas upp så att den mittersta delen av sjön muddras och det har vi gett tillstånd till. Väggen av träpålar fick inte godkänt eftersom vi ansåg att den är onödig. Vi kunde inte bevilja tillstånd för att fylla stranden i fabriksområdet i den omfattning som Kemira nu presenterade.

Dessutom ålade Regionförvaltningsverket Kemira en skyldighet att bedriva ytterligare forskning och lägga fram en ny plan för hur muddring och utjämningen av stranden kan genomföras under 2023.

Savea uppger att det nya vatten- och miljötillståndet är en fortsättning på tillståndet som gick ut 2018. Dels är man nu också mer specifik angående vad som görs på området och med vilka metoder.

– Jag antar att Infjärden fortfarande inte är helt under kontroll, så ja, här återstår mycket arbete. Detaljerna kring saneringen blir lite mer tydliga hela tiden i takt med att mer information blir tillgänglig, säger Savea.

Det juridiskt bindande tillståndet gäller i sex år.

Nästa steg i processen är att vänta på eventuella överklaganden. Kemira kan också överklaga beslutet om de anser att det är olagligt. Bolagets kommunikationsavdelning meddelar att Kemira kommer att kommentera ärendet tidigast i slutet av veckan, när Regionförvaltningsverkets beslut har granskats.

Texten uppdades 15.45 med kommentarer av Savea.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas text Kemira ei saa paaluttaa Pukinjärveä – Aluehallintovirasto antoi päätöksen uudesta ympäristöluvasta.