Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgare kan få sänkt skattesats – SFP vill sänka skatten 2024

Uppdaterad 14.12.2022 10:04.
Katarinaskolan i Karis
Bildtext Bildning blir stadens största sektor då välfärdsområdet tar över vården. I Raseborg ser ekonomisiffrorna nu så fina ut att SFP tycker kommunalskatten ska kunna sänkas efter 2023. Katarinaskolan i Karis ska renoveras för cirka 14 miljoner euro.
Bild: Maria Wasström / Yle

Raseborgare kan om ett år få sänkt kommunalskatt. Fullmäktige behandlade budgeten i går kväll (12.12) och maktpartiet SFP gav då tydliga signaler om att de tänker sänka den kommunala skattesatsen.

När SFP-gruppen uttalade sig om budgeten, sa gruppordföranden Mikael Nylund att skattesatsen på sikt behöver kunna sänkas. Senare under budgetbehandlingen konstaterade riksdagsledamoten och ministern Thomas Blomqvist samma sak.

Också stadsstyrelseordföranden Anita Westerholm var nöjd över nästa års budget som landar på ett överskott om närmare fem miljoner euro - samtidigt som staden gör många viktiga satsningar.

”För kommuner är det inte ett självändamål att göra överskott, men i dessa osäkra tider är det viktigt att även se till at vi har en buffert och är beredda på sämre år”, säger Westerholm.

Kvinna ler mot kameran. Det är vinter och kväll.
Bildtext Anita Westerholm (SFP) är ordförande för Raseborgs stadsstyrelse.
Bild: Johan Gullmets / Yle

Westerholm hoppas att skattesatsen i Raseborg kunde sänkas så att en lägre kommunalskatt kan börja gälla från och med 2024.

”Personligen ställer jag mig till den skara som hoppas att vi nästa år kan göra skattesänkningar!”

SFP har egen majoritet i Raseborgs stadsfullmäktige så om de vill sänka den kommunala skattesatsen, är sannolikheten stor att skatten sänks.

Debatt om hyrorna för pensionärsföreningarnas samlingslokaler

Stadsfullmäktige godkände budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024 nästan ordagrant enligt stadsstyrelsens förslag.

Det som diskuterades mest på fullmäktigemötet på måndagen var frågan om pensionärsföreningarnas hyresfrihet, en hjärtefråga för bland annat Mikael Borgman (SFP) och Ulf Heimberg (SDP).

Saken har varit aktuell länge och staden har fattat beslut som kan anses strida mot varandra.

En klädnypa som håller i en nyckel och en bunt sedlar.
Bildtext Ska pensionärernas föreningar betala hyra till staden för de lokaler de hyr in sig i?
Bild: All Over Press

Slutsatsen på fullmäktige blev att det sista ska ännu finslipas när det gäller ibruktagandet av servicesedlar för att hjälpa föreningarna betala hyra för de lokaler de hyr av staden eller någon annan fastighetsägare.

Vattenverket ska betala till staden

En annan sak som diskuterades var stadens vattenverk och den enorma rörsaneringsskulden som har uppskattats till 18 miljoner euro.

Ett vattenrör från 1930-talet som grävts upp i Gamla stan i Ekenäs.
Bildtext Rörnätet runtom i Raseborg har hunnit bli gammalt och kräver omfattande satsningar. Bilden visar gamla rör i gamla stan i Ekenäs.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De grönas Ira Donner föreslog att Raseborgs vatten inte skulle behöva betala 600 000 euro till staden utan i stället få använda pengarna för att sanera stamnätet. Donner fick medhåll av många andra i salen.

Men när fullmäktige röstade om saken, förlorade Donners förslag med siffrorna 25–18.

SFP ansåg på det stora hela att Raseborgs Vatten ska betala sin vinst till staden som ”ersättning för grundkapital” men flera SFP-politiker röstade mot det, det vill säga för att vattenaffärsverket får använda pengarna för saneringar, bland dem ordföranden för direktionen för Raseborgs Vatten Werner Orre och hans företrädare Mikael Borgman.

Skogarna ska ge staden virkesinkomster också 2023

De gröna ville också ändra på praxisen med hur Raseborg utför avverkningar i skogen. De ville stryka nettointäkterna (130 000 euro) för avverkningarna. I stället skulle staden enligt De grönas förslag ”avverka när skötselomständigheterna kräver det”.

Så här kunde staden enligt De gröna hindra att skoggen avverkas för tidigt eller när priset är dåligt. De grönas förslag förlorade i omröstningen med klara siffror 37–6.

I budgeten räknar staden därmed 2023 med virkesintäkter som förutsätter avverkningar på 9 500 kubikmeter.

Det ursprungliga förslaget hade varit 10 800 kubikmeter, varav 800 från parkskogarna. Så stadsstyrelsen hade sänkt avverkningsvolymen men över 1 000 kubikmeter.

Toalett vid Karis resecentrum och bättre trottoarer för alla

I praktiken gjorde fullmäktige endast två små kompletteringar i budgeten: Politikerna beslutade enhälligt att också i texten, inte enbart i siffrorna, reservera pengar för en toalett vid Karis nya resecentrum och för reparation av trottoarer som är i dåligt skick i Raseborg.

Uppfarten på en bro intill en stenbelagd gata och några skyltar för bussar.
Bildtext Resecentrumet i Karis stod klart 2019. På ena sidan av en ny bro över bangården finns tågstationen. På andra sidan, här som bilden visar, stannar bussarna. Men på bussarnas sida finns ingen byggnad. Det som nu ändå utlovas är en toalett.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Det var SDP:s Nina Wessberg som ville ha toaletterna också i texten. SFP:s Marika Törnqvist-Björklund önskade för sin del ett texttillägg om att pengar har reserverats för trottoarer som i nuläget är svårtillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Artikeln kompletterades med fler bilder 13.12.2022 vid 21:10-tiden.
14.12.2022 vid tiotiden preciserades formuleringen om pengarna för trottoarer: pengar var redan reserverade för dem, fullmäktige beslutade att det skrivs också i budgetbokens text att trottoarer ska repareras för en viss summa.

Diskussion om artikeln