Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Myndigheterna ska använda samma ortnamn som invånarna” – Språkinstitutet vill ha en lag som förtydligar nuläget

Uppdaterad 15.12.2022 15:17.
Ambulanser och brandbilar i mörkret på en väg i Hirvensalo.
Bildtext Då räddningsväsendet rycker ut är det viktigt att de vet vart de är påväg. Utryckningen på bilden har inget med artikeln att göra.
Bild: Niclas Lundqvist / Yle

Myndigheterna kan ibland använda olika ortnamn än invånarna, vilket kan leda till problem. Språkinstitutet föreslår därför att en ortnamnslag ingår i nästa regeringsprogram.

Tänk dig att ett ställe i trakten plötsligt skulle kallas något helt annat än vad det brukar heta.

Ungefär så var fallet i Närpes på våren, då Hundholmsbron hade blivit Koirasaaribron i en skylt rest av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och Trafikledsverket. Det handlade om en miss från myndighetshåll som inte blev bättre av att ön också på finska heter Hundholmen, inte Koirasaari.

– Det kan inte vara så att myndigheter bestämmer att ett område bara heter något som de vill, suckar Maria Vidberg som är namnvårdare på Institutet för de inhemska språken.

Språkinstitutet presenterade tidigare i veckan ett förslag om en ortnamnslag som de hoppas ska ingå i nästa regeringsprogram efter riksdagsvalet på våren.

– Lagen skulle vara ett hjälpmedel för invånarna och myndigheterna för att hitta rätt form av ortnamnet. Just nu kan kommunerna ha en annan stavning i gatunamnet än vad Lantmäteriverket har, säger Maria Vidberg.

Ovanligt i Europa att inte ha ortnamnslag

Finland är med i FN:s ortnamnskommitté, som ända sedan 1960-talet har arbetat för att främja ortnamn. Språkinstitutet och Lantmäteriverket har brukat representera Finland i gruppen.

Enligt Maria Vidberg från Språkinstitutet är Finland ett på europeiska mått sällsynt land då en ortnamnslag saknas.

– Det har lobbats för det men vi har inte nått fram. Helt enkelt har det inte prioriterats tillräckligt högt politiskt. Nu vill vi få en förändring på det.

För närvarande finns det variation i hur namn på olika ställen besluts i Finland. Exempelvis kan kommunerna bestämma om sina egna namn.

– Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vilka namn. Nu finns ingen tydlig standard för vem svarar för vilket namn, bara en rekommendation.

Fel namn kan ha ödesdigra följder

Går saker riktigt illa kan det hända att fel ortnamn inverkar på utryckningsfordonens arbete.

Enligt brandchef Clas Tallberg vid Västra Nylands räddningsverk är det sällsynt att man hamnar på fel adress, men att så kan ske.

– Nog har det ju hänt ibland att vi har varit på fel ställe för att hämta patienten eller ingripa vid en olycka, bekräftar brandchef Clas Tallberg från Västra Nylands räddningsverk.

Tallberg berättar att navigeringsapparatur i utryckningsfordonen numera rätt bra hittar målet på både svenska och finska i systemet.

– Vid kommunsammanslagningar har det hänt att det funnits två gator med samma namn i kommuner som gått ihop, men det har sedan snabbt rättats till. Så finns det också Mannerheimvägen i bland annat Hangö och Helsingfors och många motsvarande fall. Slarvas det så kan det gå fel, säger han.

Så länge namnen inte är enhetliga kan misstag ske.

– Lantmäteriverket och myndigheterna ska använda samma namn, annars kan det hända att räddningsbilar kör till fel plats, varnar namnvårdare Maria Vidberg.