Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västra Nylands välfärdsområde klubbade igenom omstridd budget

Vanhuksen sormenpäästä otetaan INR-arvo.
Bildtext Hemvården hör till de omstridda punkterna i välfärdsområdets budget.
Bild: Silja Viitala

Efter många tal och en mycket jämn omröstning kunde budgeten för 2023 godkännas av välfärdsområdets fullmäktige.

På luciadagens kväll samlades fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde för att bita i budgeten för 2023, ekonomiplanen fram till 2025, samt de klientavgifter som ska gälla efter årsskiftet.

Under mötet på tisdagen (13.12) lämnade Lojobon Joona Räsänen, gruppordförande för SDP:s grupp i fullmäktige, in ett motförslag.

Motförslaget gick ut på att klientavgifterna för hemvården skulle graderas enligt Esbos och Kyrkslätts nuvarande avgiftsnivå för 2023, och att stödet för närståendevård skulle harmoniseras enligt den högsta nivån på de stöd som betalas i kommunerna i området.

Som tredje punkt föreslår Socialdemokraterna att man inte höjer avgifterna för måltider och uppehälle för personer med funktionsnedsättning.

För att täcka det minus som de här tre förslagen skulle skapa i budgeten, föreslog Socialdemokraterna bland annat att man inte genomför en ökning av anslaget för servicesedlar.

Mycket jämn omröstning

De gröna, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna ställde sig bakom Socialdemokraternas motförslag.

Samlingspartiet, Svenska folkpartiet, Centern och Rörelse Nu stod bakom det budgetförslag som kom till mötet.

Omröstningen slutade 43–36, det vill säga Socialdemokraternas motförslag som Joona Räsänen framförde godkändes inte.

Livlig debatt

Diskussionen kring budgeten och klientavgifterna var livlig under kvällens möte. Många lyfte fram vilken svår process det varit att ta fram budgetförslaget.

Mervi Katainen (Saml) konstaterade att förhandlingarna varit rätt så speciella, och att det skulle löna sig att ha bättre spelregler för hur förhandlingarna ska skötas för att undvika ett onödigt telefonrally.

Stöttestenarna har varit bland annat hemvårdsavgifterna, ersättningen för närståendevård, och servicesedlar.

Västra Nylands välfärdsområde har 2023 ett underskott på 71 miljoner euro.

Diskussion om artikeln