Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yles förvaltningsråd: Yles utbud av ljudinnehåll på webben en väsentlig del av Yles public service-uppdrag

Keski-ikäinen nainen kuuntelee audiosisältöjä Yle Areenasta samalla kun kasaa palapeliä pöydän ääressä.
Bild: Jussi Nahkuri/Yle

Yles förvaltningsråd fattade den 13 december 2022 beslut om den förhandsprövning som RadioMedia begärt. Enligt beslutet har ljudinnehållet på Yle Arenan och bolagets övriga webbtjänster en väsentlig roll i hur Yle verkställer sitt public service-uppdrag.

Enligt förvaltningsrådet är konkurrens- och marknadseffekterna av Yles ljudinnehåll också marginella i förhållande till deras värde för medborgarna. Yle kan alltså fortsätta erbjuda ljudinnehåll på webben. Förvaltningsrådet rekommenderar att man regelbundet följer upp konkurrens- och marknadseffekterna av Yles ljudinnehåll.

"Vi vet att ljudmarknaden på webben bara är i utvecklingsskedet. Yle fortsätter att erbjuda sitt ljudinnehåll också på webben, men samtidigt måste man se till att verksamhetsmodellerna inte försvårar andra aktörers möjligheter att skaffa ljudinnehåll", konstaterar Arto Satonen, ordförande för Yles förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet föreslår också att Yle på förhand ska publicera sina prioriteringar i fråga om ljudutbudet på webben, vilket kunde minska osäkerheten bland kommersiella aktörer.

Den kommersiella radions takorganisation RadioMedia rf gjorde sin begäran om en förhandsprövning av Yles ljudinnehåll vintern 2022 och i september 2022 beslutade förvaltningsrådet att inleda en förhandsprövning. Förhandsprövningen omfattade inte så kallad livesändning av radiokanaler på Yle Arenan eller i Yles övriga webbtjänster.

Förvaltningsrådet fick under beredandet av förhandsprövningen experthjälp av professor emeritus Hannu Nieminen och advokat Katia Duncker från advokatbyrån Bird & Bird.

Inom ramen för förhandsprövningen genomförde man ett öppet hörande och bad om utlåtanden bland annat av Konkurrens- och konsumentverket. Sammanlagt fick man in 30 utlåtanden. Förvaltningsrådets beslut i sin helhet samt alla dokument och utlåtanden om förhandsprövningen finns publicerade på Yles webbplats.

Förhandsprövningen är ett förfarande som fastställts i Yle-lagen och som kan genomföras på olika nya tjänster och funktioner. En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning anses behövligt. Även om Yles ljudinnehåll på webben inte är en ny tjänst beslöt förvaltningsrådet ändå att utföra förhandsprövningen.

Förhandsprövningen görs alltid av förvaltningsrådet och utomstående experter. Bolagets ledning deltar inte i förfarandet.

På andra språk