Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Restaurangföretagare får utveckla gästhamnen vid Västra åstranden – båtvarvet: ”Vi är chockade över nämndens beslut”

Gammal röd träbyggnad vid kanten av en å i ett vintrigt landskap.
Bildtext Om cirka två år kan det finns en ny gästhamn med bastu och restaurang på den här platsen invid Borgå å.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det blir med största sannolikhet Telakka Porvoo Borgå som får utveckla gästhamnen vid Västra åstranden. Wilenius båtvarv tänker dock överklaga stadsutvecklingsnämndens beslut så projektet kan försenas.

På sitt möte på tisdagen röstade stadsutvecklingsnämnden för att det blir det konkurrerande anbudet från företaget Telakka Porvoo Borgå som ska utveckla området på Västra åstranden. Rösterna föll sju mot fyra.

Föreningen Wilenius Båtvarv ansökte också om att få utveckla området och samtidigt fortsätta sin verksamhet med träbåtar och förvaring. De är väldigt missnöjda med beslutet.

– Inom föreningen är vi synnerligen upprörda och ledsna över beslutet. Det är svårt att med ord beskriva situationen just nu, säger ordförande Marikki Hakola.

Marikki Hakola står på en brygga i Borgå å. Bakom henne guppar en Göteborgs eka och en jolla.
Bildtext Ordförande Marikki Hakola betonar de klassiska träbåtarna som en viktig del av Borgås kulturhistoria. Arkivbild.
Bild: Hanna Othman / Yle

Hakola betonar att föreningen tänker överklaga beslutet och använda alla lagliga åtgärder som finns till buds för att rädda båtvarvet.

– De beslutsfattare som nu valde att lägga ner varvet borde i offentligheten motivera sina åsikter om varför de anser att Wilenius båtvarvs verksamhet måste avslutas, säger Hakola.

Hakola anser samtidigt att slagordet Borgå – Drömmarnas stad får en grotesk innebörd i och med nämndens beslut.

– Vi har svårt att förstå det här för det finns redan restauranger längs Borgå å från förut, medan båtvarvet är ett unikt objekt till och med internationellt sett.

Gammal röd avlång träbyggnad.
Bildtext De två hallarna som används för båtförvaring blir kvar vid stranden.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det förlorande förslaget från Wilenius båtvarv omfattade bara tomten där varvet nu står, medan det vinnande förslaget innehåller en plan för hela området med bland annat gästhamn och restaurang.

Området reserveras nu för Telakka Porvoo Borgå för två år och under den tiden gör man upp arrendeavtal.

– Vi måste först vänta och se om beslutet överklagas, för vi var lite nervösa inför omröstningen. Men vi har tagit ett steg framåt och börjar förhandla med staden för att se om vi kan börja planera vid åstranden nästa sommar, säger restaurangägare Toni Oksanen.

Avsikten är att kunna stabilisera jorden på tomterna nästa sommar för att kunna börja bygga 2024 och vara klara våren 2025.

Illustration av hur Borgås gästbåtshamn kan se ut i framtiden.
Bildtext Så här tänker sig företaget att gästhamnen ska se ut när den är klar. I planeringen har man också beaktat de återkommande översvämningarna vid Borgå å.
Bild: Jaakko Puro oy

Vid Västra åstranden finns två byggnader som i företagets planer ska omvandlas till en utställningslokal för träbåtar, pop up-restaurang eller som lokal för jul- eller loppmarknader.

Båtvarvet har använt byggnaderna till förvaring.

– Båtvarvet är ju inte bara fyra väggar vid åstranden, utan en levande och aktiv verksamhet med tiotals klassiska träbåtar, 200 aktiva personer sammanlagt varav femtio i själva föreningen, säger Hakola.

Hakola betonar att det att byggnaderna blir kvar på stranden inte betyder att Wilenius båtvarv fortsätter utan bara att byggnaderna får en ny funktion.

Knappast samarbete mellan aktörerna

Företaget Telakka Porvoo Borgå har tidigare uppgett att de inte är intresserade av att samarbeta med någon annan part.

Oksanen uttrycker det så att företaget inte har något emot klassiska träbåtar, men att staden uttryckligen bad om anbud med egna visioner och idéer inom ramen för den nuvarande detaljplanen.

– I vårt anbud har vi utgått från att vi behöver alla kvadratmeter som finns på hela området så att vi får en hållbar ekonomisk grund att stå på.

Till saken hör att företaget och föreningen träffats tidigare och diskuterat sina idéer. De kom däremot fram till att planerna skiljer sig så pass mycket från varandra att de inte kunnat samsas om till exempel ett gemensamt anbud för hela området.

– Borgå stad gav dessutom båda vissa ramar att agera inom för anbudet, dem har vi också följt, säger Oksanen.

Gammal röd träbyggnad vid kanten av en å i ett vintrigt landskap.
Bildtext Wilenius båtvarvs förvaringshall i vacker vinterskrud.
Bild: Milena Hackman / Yle

En eventuell kompromiss som skulle ge båda aktörerna möjlighet att verka vid Västra åstranden diskuterades också livligt på stadsutvecklingsnämndens möte.

Ordförande Kristel Pynnönen (SFP) sammanfattar problematiken med att en kompromiss samtidigt kräver en vilja hos aktörerna att samarbeta, vilket inte var aktuellt i det här fallet. Denna gång stod två anbud mot varandra.

Men trots att det har klargjorts att ett samarbete om gästhamnen inte är aktuell, vill Pynnönen lyfta upp den möjligheten, eftersom det fortfarande är ett par år innan Telakka Porvoo Borgå tar över de två byggnaderna som båtvarvet har till sitt förfogande.

– Många säger att båtvarvets verksamhet inte skulle vara möjlig efter det, men de vill ju inte bara fortsätta sin nuvarande verksamhet utan kunna utvidga den. Nu när hallarna finns kvar så finns fortfarande möjligheten att aktörerna diskuterar sinsemellan och kommer fram till en lösning, till exempel att båtar kan förvaras i en hall, säger Pynnönen.

Även om ett samarbete mellan de två aktörerna inte står i konflikt med varandra på ett principiellt plan, är Marikki Hakola mycket skeptisk till dylika uttalanden.

– Vi har hela tiden lyft fram att vi är båtfolk och vill utan vidare ha en ny och fin gästhamn, men det är missvisande av Pynnönen och tidigare Fredrick von Schoultz att ge uttalanden att det finns rum för samarbete. Vi har önskat det men den andra parten vill inte samarbeta, säger Hakola.

Om företaget mot förmodan ändrar sina planer är föreningen fortfarande villig att diskurera, men Hakola tvivlar starkt på att det händer.

Porträtt på Kristel Pynnönen Andersson.
Bildtext Kristel Pynnönen vill att staden är en pålitlig samarbetspartner som respekterar företagarna, även när svåra beslut måste tas. Arkivbild.
Bild: Katriina Laine / Yle

Föreningen tror att aktörerna skulle kunna fungera sida vid sida längs åstranden, men att företaget har gett klara signaler att de behöver båda tomterna för sin verksamhet.

– Det hade blivit en strålande helhet om de fått verka bredvid varandra. Det hade inte krävt mer av nämnden än att lägga till byggrätt för några kvadratmeter på den ena tomten. Men nu fattade man istället beslutet att den här kulturhistoriska skatten ska avlivas i en stad som livnär sig på kulturhistoria, säger Hakola.

Pynnönen tror däremot inte att det hade varit fruktbart att sätta igång en planändring på någondera tomten eftersom de tenderar att dra ut på tiden.

Det skulle också innebära att hela anbudstävlingen skulle behöva ordnas på nytt.

– Det skulle vara möjligt att skrida till en planändring, men efter det finns inte företagaren längre kvar. Det är ju inte det som företagaren har föreslagit i anbudet. Vi har ingen garanti på att någon vill göra något åt gästhamnen efter det.

Träbåtar vid brygga.
Bildtext Träbåtsentusiasterna har ingen ersättande plats för sin verksamhet på lut. Arkivbild.
Bild: Kari Mäenpää, Espressomedia / Fotokonttori

Wilenius träbåtsvarv anlades vid Västra åstranden 1932, alltså för 90 år sedan. Idag övervintrar, underhålls och repareras klassiska träbåtar i varvets byggnader. Understödsföreningen grundades 2019.

Marikki Hakola är pessimistisk när det gäller föreningens möjligheter att ha verksamhet någon annanstans i Borgå.

– Den här armadan av träbåtar kommer att söka sig till andra hamnar i Östersjön och det är då några andra hamnar som får njuta och dra nytta av båtarna. Nu får vi bara se vems båt som måste flyttas och var den finns i framtiden, säger Hakola.

Diskussion om artikeln