Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I januari blir regeringens planerade elstöd verklighet – så här kan du få hjälp med elräkningen

Tampereen sähkölaitoksen lasku ja käteistä rahaa.
Bildtext Det gäller att spara elräkningarna och ha koll på sin egen ekonomi.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Det handlar om ett tudelat paket där man antingen drar av elkostnader i beskattningen eller så söker man ett bidrag från Folkpensionsanstalten. Men vad innebär det i praktiken för låginkomsttagaren?

Elstödet kan fås för sådana elutgifter som uppstått under januari till april år 2023. Det går alltså inte att söka om elstöd för december 2022 även om räkningen kommer i januari 2023. Man kan inte få stöd för elöverföringskostnader, utan endast för den konsumerade elen. Elstödet är ett temporärt stöd och kan ansökas under hela kalenderåret 2023.

Det är inte möjligt att både dra av elkostnader i beskattningen och få elstöd från FPA. Innan man lämnar in en ansökan till FPA gäller det att ta reda på om man har rätt till elavdrag. Elavdraget beviljas enligt hur hög inkomstskatt man betalar, men något exakt gränsvärde för elavdraget i beskattningen finns inte.

Du kan få elstöd när elräkningen är över 500 euro i genomsnitt för tiden januari till april för den bostad du bor i. De totala utgifterna för den förbrukade elen ska alltså vara över 2 000 euro under hela perioden.

Enligt förmånschef Kirsi Metsävainio på FPA är det viktigt att komma ihåg att elstödet inte täcker allt.

– Självrisken på 400 euro i månaden blir alltid kvar med den del som stödbeloppet inte täcker. Elstödet täcker inte hela räkningen.

Stödbeloppet är 60 procent av summan på elräkningen som blir kvar, då elöverföringens andel och självrisken på 400 euro dragits av.

Tre elledningar i ett eluttag.
Bildtext Man ska konsumera el för i snitt 500 euro i månaden för att ha rätt till elstödet från Folkpensionsanstalten.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Till skillnad från andra stödförmåner som fås via FPA är elstödet inte kopplat till den sökandes inkomst. Inkomsterna påverkar ändå möjligheterna till elstödet indirekt, eftersom inkomsterna avgör hur mycket inkomstskatt man betalar.

– Då man är beviljad stödet och inte avdrag i beskattningen, granskas inkomsterna inte. De påverkar endast om man ska vända sig till skatteförvaltningen eller oss, säger Metsävainio. För elstödet är summan på elräkningen den enda summan som påverkar.

Om räkningen inte kan betalas innan förfallodagen

Då elräkningen för vintermånaderna kommer är det möjligt att alla inte kan betala räkningen innan förfallodagen. Då är Metsävainios råd att så snabbt som möjligt ansöka om stöd från FPA.

– Om man är berättigad till elstödet är nästa steg att snabbt lämna in ansökan till FPA med elräkningen som bilaga. Ju snabbare man själv reagerar, desto större är möjligheten att få besked innan förfallodagen. Vi behöver inte ett kvitto på räkningen, endast räkningen.

Folkpensionsanstalten har ökat sina resurser för att ha beredskap att behandla ansökningarna med så kort behandlingstid som möjligt. Någon exakt behandlingstid går inte att ge på förhand, så det gäller att ha en viss framförhållning.

Enligt förmånschef Kirsi Metsävainio betalas det beviljade beloppet till den sökande två bankdagar efter att beslutet tas.