Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Bara vart tredje företag har förberett sig på elavbrott

En person sitter och övervakar elnätet på monitorer.
Bildtext Företagen som svarat på Centralhandelskammarens enkät önskar klara besked från myndigheter och eldistributörer.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Centralhandelskammarens enkät visar att elavbrott skulle orsaka problem för de flesta företag. Men det är bara vart tredje företag som förberett sig på strömavbrott.

När Centralhandelskammaren frågade över 1 600 företag hur de påverkas av så kallade cirkulerande elavbrott, alltså att man ransonerar elförbrukningen genom att begränsa tillgången på olika ställen, var svaret tydligt. För 85 procent av företagen skulle elavbrott orsaka betydande eller åtminstone lite skada.

Det är bara 37 procent av företagen som uppger att de gjort upp en plan hur de ska agera. Det är främst de mindre företagen som inte vet hur de ska hantera elavbrott, medan åtta av tio storbolag har tagit höjd för glapp i eltillförseln.

Centralhandelskammaren uppmanar nu alla företag att gå igenom beredskapen för elavbrott, både för att undvika skador och för att trygga att affärsverksamheten kan fortsätta.

De öppna svaren i enkäten visar att företagen tycker det är ytterst viktigt att myndigheterna och eldistributörerna informerar om förestående elavbrott på ett tydligt sätt. Om företagen får information i tid kan de till exempel lägga om arbetstider och vara i kontakt med kunder.