Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Marja Rohula ny ekonomidirektör i Kaskö

Stadsstyrelsen i Kaskö valde på tisdagen Marja Rohula till ny ekonomidirektör i staden.

Rohula är magister i förvaltningsvetenskap och innehade samma befattning 2018–2019. Under hösten har hon arbetat som budgetkoordinator i Kaskö.

Den andra sökande, juris magister Tapani Maaninka, meddelade per e-post att han vägrar bli intervjuad för tjänsten tidigare i veckan. Därmed stod Rohula kvar som den enda sökande.

Hon tillträder i januari. Lönen ligger på 5 800 euro.

Relaterat

Kaskö budgeterar för ett minusresultat på nästan 700 000 nästa år

Den budget som stadsstyrelsen i Kaskö godkände på tisdagskvällen visar ett underskott på närmare 700 000 euro.

Styrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius (SFP) säger att stadens ekonomiska läge inte ser värst bra ut.

Nu hoppas Kaskö dels på att staten inte ska minska statsandelarna som planerat, få tillbaka en del av de negativa statsandelarna, och dels på att Metsä Board ska fatta ett finansieringsbeslut om sin fabriksetablering.

Budgetförslaget går vidare till stadsfullmäktige som behandlar ärendet på sitt möte den 12 december.

Metsä Boards omställningsförhandlingar avslutades – nya permitteringar kan bli aktuella

Förpackningsmaterialtillverkaren Metsä Board har avslutat sina omställningsförhandlingar.

Resultatet är att fabrikspersonal på sju orter – bland dem Kaskö – kan komma att permitteras i högst 90 dagar under 2024. Bolaget meddelar att beslut om eventuella permitteringar fattas separat.

Orsaken till permitteringarna är att man vill anpassa produktionen till den svaga efterfrågan. Metsä Board permitterade personal senast i somras.

Fabriken i Kaskö tillverkar blekt kemitermomekanisk pappersmassa och har cirka 80 anställda. Omställningsförhandlingarna berörde totalt 1 100 personer på Metsä Boards fabriker i Kaskö, Joutseno, Kemi, Kyrofors, Tammerfors, Simpele och Äänekoski.

Flagga med Jakobstads stadsvapen vajar i toppen av ett torn.

Jakobstad får undantagslov – Kaskö måste kanske byta sysselsättningsområde

Jakobstadsområdet föreslås få sitt undantagslov för att ordna sysselsättningstjänsterna. Däremot föreslås att Kaskö flyttar över från Suupohja till området som leds av Vasa.

Kaskö slog fast skattesatserna efter omröstning

Kaskö sänker inkomstskatten men höjer fastighetsskatten. Det slog stadsfullmäktige fast på sitt möte på tisdagen.

Stadsdirektören Markku Lumios förslag var att inkomstskatten skulle avrundas uppåt nästa år, från 10,36 procent till 10,4. Styrelsen gick i stället in för en sänkning till 10,3 procent. Fullmäktige gick på styrelsens linje.

I frågan om fastighetsskatten blev det två omröstningar. Först röstade man mellan en höjning till 1,8 procent och att behålla den nuvarande skattesatsen på 1,6 procent. Rösterna föll 12 mot 5 till förmån för en höjning.

Därefter röstade man mellan en höjning till 1,8 procent och styrelsens förslag att höja skattesatsen till 2 procent. Även där var det 1,8 procent som utgick med segern, denna gång med 13 röster mot 4.

Fullmäktige godkände även att Kaskö ansöker om en höjning av statsandelarna med 700 000 euro.

Budgeten för nästa år behandlas på fullmäktiges möte i december.

En motorbåt ligger förtöjd vid en gästhamn.

Tre populära turistmål i Kaskö ser ut att få företagare för nästa sommar

Beslut ska fattas ännu under det här året.