Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Unikt skeppsvrak vid Hästö-Busö skyddas – tros vara från Napoleonkrigen

En dykare vid ett gammalt vrak från en segelbåt i trä.
Bildtext Skeppet var bevarats i gott skick.
Bild: Pekka Tuuri

Ett vrak som antas vara från slutet av 1700-talet ska skyddas från bland annat tjuvar. Därför skyddas området kring vraket så att endast de som fått tillstånd av Museiverket får dyka ner till det.

På så sätt vill man säkerställa att området bevaras som en betydande forskningsplats.

Det beslutade Museiverket den 13 december.

Vraket

Vraket vid Hästö-Busö är ett segelfartyg i trä som är cirka 27 meter långt och åtta meter brett. Det är välbevarat och skrovet är intakt.

Det finns inga säkra uppgifter om var fartyget byggdes, under vilket lands flagg det seglade eller vart det var på väg.

Det finns heller inga uppgifter om vad som orsakade skeppsbrottet eller vad som hände med besättningen.

Formen på vrakets skrov antyder ändå att fartyget byggdes i slutet av 1700-talet. Utifrån de föremål man hittat kan man anta att det är kopplat till Napoleonkrigen.

Skeppsvraket är en fornlämning och därmed skyddat av fornminneslagen. Det har bevarats väl i det svala vattnet i Östersjön och ligger cirka 3 kilometer sydväst om Hästö-Busö, på cirka 30 meters djup. Hästö-Busö ligger nära Tvärminne men på Raseborgs stads område.

En skiss av ett gammalt vrak från en segelbåt i trä från sent 1700-tal.
Bildtext En skiss av vraket som ligger på havbottnen vid Hästö-Busö.
Bild: Kari Hyttinen, Pasi Lammi

Skyddsområdet sträcker sig på en 400-meters radie kring vraket.

Från och med i tisdags (13.12) är det endast tillåtet att dyka vid vraket i skydds-, övervaknings- och forskningssyfte.

Det är inte heller tillåtet att kasta ankare i området eller fiska på sätt som kan skada vraket. Däremot går det bra att korsa området ned båt.

En dykare vid ett gammalt skeppsvrak av en segelbåt i trä från sent 1700-tal.
Bildtext Från och med tisdag krävs det tillstånd att dyka här.
Bild: Stig Gustavsson.

Det är ovanligt att vrak skyddas på det här sättet i Finland. Det finns endast fem andra som fått samma skydd och inget i de västnyländska vattnen.

Det har förekommit att tidigare dykare stulit föremål från vraket vid Hästö-Busö.

Det finns misstankar om att föremålen sålts vidare utomlands.

Diskussion om artikeln