Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

De höga elpriserna hotar elbilsförsäljningen – men om din granne satsar på elbil är det en fördel också för dig

Begagnade bilar inne hos bilförsäljare.
Bildtext De här borde rulla på vägarna, menar Finlands klimatpanel.
Bild: Fanega Jorge González / Yle

Finland har åtagit sig att minska trafikutsläppen med hälften från 2005 års nivå till år 2030. Då borde bilarna ha allt mindre utsläpp och allt fler borde köra elbilar.

Men Finlands klimatpanel varnar för att en halvering av trafikens utsläpp inte räcker för att uppfylla ansvarsfördelningssektorns klimatplaner. Till ansvarsfördelningssektorn hör även utsläpp från jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering.

– Där fattas de åtgärder som skulle halvera utsläppen, konstaterar Jyri Seppälä, professor vid Finlands miljöcentral och medlem i Finlands klimatpanel.

Ett problem är också att elbilar är dyra och att efterfrågan är större än tillgången på nya eller begagnade bilar.

Biobränslen minskar utsläppen...

För att minska trafikutsläppen har Finland nationellt lagstiftat om att distributörer av drivmedel är skyldiga att årligen leverera en minimiandel förnybara drivmedel för konsumtion, så kallad distributionsskyldighet, eller bioblandningsplikt. År 2021 var distributionsskyldigheten 18 procent.

Jyri Seppälä, johtaja, Suomen Ympäristökeskus(SYKE), Kulutuksen ja tuotannon keskus
Bildtext Professor Jyri Seppälä menar andelen elbilar måste öka för att trafikens utsläpp ska halveras.
Bild: Rami Moilanen/ YLE

Men för att minska bränslepriserna beslöt riksdagen sänka bioblandningsplikten för bränsle till 13,5 procent för år 2023, vilket betyder att Finlands sammanlagda utsläpp minskar 1,7 miljoner ton långsammare.

Året därpå, 2024 ska bioblandningsplikten vara upp i 28 procent, och 2030 hela 34 procent. Procenttalen anger hur stor andel av bränslet som måste vara biobaserat, alltså gjort på etanol eller till exempel tallolja.

– Om det går så att antalet elbilar blir lägre än vad som förväntats betyder det att den planerade bioblandningsplikten inte räcker för att minska på utsläppen, säger Seppälä.

… men ökar kostnaderna

Eftersom biobränsle är dyrare att tillverka så betyder det att dieselpriset går upp. Men om elbilarna blir vanligare och Finland lyckas uppfylla EU:s klimatmål så behöver mängden nya dyra biobränslen inte öka, och distributörerna behöver inte köpa utsläppsrätter för den mängd fossila bränslen de säljer.

Utauktionerandet av de nya utsläppsrätterna för trafik inleds 2027. Men om energipriserna då fortsättningsvis är exeptionellt höga skjuts starten fram till år 2028.

– Ur vägtrafikens och i synnerhet alla bilisters synvinkel skulle det vara bra om prognoserna för mängden elbilar skulle förverkligas. Om de till och med skulle överskrida prognoserna skulle det minska kostnadseffekterna för alla, även för de bilister som kör med förbränningsmotor, säger Seppälä.

Det skulle även betyda att om behovet av den totala mängden biobränsle minskar, så skulle de finländska distributörerna kunna producera biobränsle lite billigare, vilket även det skulle minska priset för konsumenterna.

Men att förutsäga priset på biobränslen globalt är svårt eftersom efterfrågan är så stor. Även finländskt biobränsle säljs till den som betalar mest utomlands, vilket kan ge utslag i högre trafikutsläpp i Finland vissa år.

Allt biobränsle är inte hållbart

Hur hållbara biobränslen är spekuleras det också om. Med vissa gränsdragningar blir utsläppsminskningarna 80–90 procent jämfört med fossila bränslen, men biobränsle görs av väldigt olika källor. En del ingredienser odlas på mark som kunde användas för odling av mat. Det här gäller speciellt biobränslen som importeras från utanför EU.

I Finland gör man etanol av matrester, skogsindustrin kan tillverka biodiesel av tallolja och Neste gör egen biodiesel där andelen palmolja gradvis blir allt mindre. Globalt är det majs som används mest för biobränsle. Men EU har ett krav på att utsläppen, med beaktande av deras hela livscykel, ska vara 70 procent mindre än de fossila bränslens utsläpp.

Finländarna kan den här teknologin och tillverkar biobränsle hållbarare.

Jyri Seppälä

– Den biodiesel som Neste och skogsindustrin i Finland tillverkar kan helt ersätta diesel, den behöver inte blandas upp med fossil diesel. Finländarna kan den här teknologin och tillverkar biobränsle hållbarare. I Europa är marknaden för biobränsle mer brokig och en stor del importeras från utanför Europa, framförallt från Brasilien, och görs på sockerbeta, palmolja eller majs, säger Seppälä.

Vad som är etisk biobränsleproduktion, och vad som inte är det, är svårt att slå fast. Biobränslens effekter är svåra att räkna ut eftersom det är svårt att veta vilken indirekt markanvändningseffekt de har. Att en viss mark är avdelad för odling av biobränsle kan betyda att ny mark röjs för odling av mat. Då minskar inte biobränslen utsläppen mer än fossilt bränsle. Att avgöra det här är inte entydigt.