Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkslätts kommundirektör säger upp sig på grund av förtroendebrist: ”Då förtroendet brister blir situationen ohållbar”

Uppdaterad 15.12.2022 18:25.
Fotokollage med en närbild på en man och en bild på Kyrkslätts kommunhus.

Tarmo Aarnio har varit kommundirektör i Kyrkslätt i mer än 20 år. Nu begär han avsked.

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio har begärt avsked från sin tjänst, det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Som orsak uppges förtroendebristen mellan Aarnio å ena sidan och kommunstyrelsen och -fullmäktige å andra sidan.

”För att kunna utföra uppdraget framgångsrikt behöver det finnas ett villkorslöst förtroende mellan parterna, då det saknas försvinner kommundirektörens förutsättningar”, lyder bakgrunden till avskedsansökan enligt pressmeddelandet.

Om allt går enligt tidtabellen som Aarnio föreslagit i sin avskedsansökan så avslutas anställningen den 31 januari 2023. Men eftersom han har semester att ta ut kan hans sista arbetsdag i praktiken vara den 22 december.

Avskedsansökan och den föreslagna tidtabellen hänger på kommunstyrelsens behandling och det avgångsvederlag Aarnio har rätt till. Kommunstyrelsen ska behandla både avskedsansökan och -vederlaget under sitt möte den 19 december.

I maj 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om Aarnios kontrakt, där det står att om förtroendebrist uppstår är avgångsvederlaget 14 månaders totallön, inklusive naturaförmånernas beskattningsvärde och lön för uppsägningstiden.

Utöver avgångsersättningen betalas eventuell outtagen semester och sparade ledigheter samt semesterersättning.

”Det går inte att arbeta om förtroendet har brustit”

Då Yle Huvudstadsregionen ringer upp Aarnio vill inte uppge detaljer om förtroendebristen, utan upprepar motiveringen i pressmeddelandet.

– Kommundirektörens jobb kan bara skötas om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan tjänstemännen och de förtroendevalda, och då det brister blir situationen ohållbar, säger han.

Hur har situationen uppstått?

– Det kan jag inte svara på. Eller jag vet inte.

Aarnio säger att han själv är föremål för förtroendebristen.

– Det är utan tvekan så att kommundirektören måste åtnjuta de förtroendevaldas förtroende. Nu har det meddelats att förtroendet inte längre finns och då har kommundirektören inget annat val än att dra slutsatser av det, säger han.

Aarnio har fungerat som Kyrkslätts kommundirektör sedan 2000. Han säger att samarbetet och erfarenheterna överlag har varit bra under de 22 år han har fungerat som kommunens ledande tjänsteman. I stunden gläds han åt all positiv respons han säger sig ha fått under de gångna åren.

På den klassiska sportfrågan om hur det känns just nu svarar Aarnio att det känns tomt.

– Jag är besviken. Men det är säkert tillåtet i det här fallet.

Artikeln uppdaterades 15.12.2022 kl 17.58 med kommentarer av Tarmo Aarnio.

Artikeln uppdaterades 15.12.2022 kl 18.25 med en specificering av avgångsvederlaget.

Diskussion om artikeln