Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förmögna förbrukar mångfalt mer elektricitet än fattigare – statens stöd går mest till hushåll med höga inkomster

Uppdaterad 16.12.2022 10:51.
Elektriska ljus i Ilomants.
Bildtext Forskarna överraskades av hur stora skillnaderna i hushållens elförbrukning är.
Bild: Ismo Pekkarinen / AOP

Hushållen med de största inkomsterna använder upp till fem och en halv gånger mer el än hushållen med de minsta inkomsterna, visar siffror från Statens ekonomiska forskningscentral. I beräkningarna ingår också fritidsboende.

I hushåll där bruttoinkomsterna överstiger 100 000 euro per år förbrukas mer än fem gånger mer el än i hushåll där inkomsterna är högst 10 000 euro, visar siffror från Statens ekonomiska forskningscentral.

Det betyder att statens stödåtgärder, såsom en sänkning av mervärdesskatten, främst riktas till bättre bemedlade finländare.

Ett hushåll bildas av personer som bor och äter tillsammans eller som på annat sätt använder sina inkomster gemensamt.

Konsumtionsuppgifter om elavtal, inklusive sommarstugor, som tecknats i någon av hushållsmedlemmarna har räknats ihop.

Forskare överraskad av de stora skillnaderna

Forskningscentralen har i sin kartläggning kombinerat platsuppgifter om förbrukning som institutet för första gången fått av Fingrids Datahub med bakgrundsdata om hushållen som getts av Statistikcentralen.

Äldre forskare Iivo Vehviläinen, en av de energi- och miljöexperter som gjort analysen, säger att man vetat att hushåll med stora inkomster förbrukar mer el än hushåll med små inkomster. Men han säger sig vara överraskad av hur stora skillnaderna de facto är.

Han förhåller sig kritiskt till hur ärendet beretts.

”De stöd som regeringen fattat beslut om för att tygla hushållens elräkningar är desto större ju mer el man förbrukar. Utgående från data riktas merparten av stöden till höginkomsttagare, vilket samtidigt uppmuntrar de förmögna att använda till och med mer el”, säger Vehviläinen.

Sänkningen av mervärdesskatten trädde i kraft i början av augusti; i stället för 24 procent beskattas elen tillfälligt (fram till slutet av april) med 10 procent.

”Att koppla elstödet direkt till inkomsterna, alltså att stödet baserar sig på inkomstens storlek, kunde vara en möjlighet som utgående vår data verkar förnuftigt”, säger Vehviläinen.

Lintilä: Svårt att rikta stöd till de mest utsatta

Näringsminister Mika Lintilä (C) förbereder som bäst ett förslag om att minska på hushållens elräkningar.

Han säger att det är svårt och tidskrävande att rikta elstöden till de inkomstmässigt mest utsatta hushållen, även om det förstås finns ett behov för det.

”Inte har vi något sådant verktyg med vilket vi kunde inringa dem som betalar de allra hårdaste räkningarna eller dem som inkomstmässigt är mest utsatta, sa Lintilä inför medierna i dag.

Källor: Statens ekonomiska forskningscentral, STT.

Uppdatering klockan 14.46 med Lintiläs kommentar.