Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fulla kylrum ledde till att lik tappades bort – men nu fungerar transporterna bättre i Östnyland

I gamla likkällaren på Näsebacken finns rum för 20 kistor.
Bildtext De här liken väntar på jordfästning i ett av kylrummen på begravningsplatsen i Borgå. Hit kommer de från till exempel Borgå sjukhus eller Näse vårdcentral. Men innan de kommer ända hit har en del kistor varit på en tur till Jorv.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Lik som inte får plats i Borgå sjukhus kylrum skjutsas till Jorv. Men de anhöriga och begravningsentreprenören har inte tillgång till information om var den döda finns.

Begravningsentreprenör Leif Nyman är arg. Han har flera gånger under året råkat ut för att han ska kistsätta en död person och så finns den döda inte på Borgå sjukhus.

– Vi har kommit överens om en kistsättning en viss tid på Borgå sjukhus och anhöriga har varit på plats för att ta farväl, och så finns det ingen kropp. Den är i Jorv. Det är ganska hemskt för de anhöriga.

Liktransporten i Borgå sköts av ett företag i Tavastehus. Det är Borgå stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS som tillsammans har valt entreprenör för jobbet.

Jobbet med att upprätthålla kylrummen i Borgå sköttes tidigare av Borgå sjukhus, men har sedan april tagits över av HUS Asvia. Asvia är en del av HUS samkommun och har hand om stödtjänster som rör vården av patienter vid hela sjukhusområdet.

De avlidna är bara paket som kuskas fram och tillbaka utan att någon vet något

Leif Nyman, begravningsentreprenör

Hos Asvia svarar servicechef Jari Räty att den senaste gången man flyttade en kropp från Borgå till Jorv var den 8 augusti. Det berodde på att kylrummet vid Näse vårdcentral var trasigt under sommaren.

Under den perioden förflyttades en del av de avlidna sporadiskt till Jorv på grund av utrymmesbrist. Sedan dess har alla kroppar fått stanna kvar i Borgå.

Leif Nyman konstaterar att redan en kropp som inte är på rätt plats vid rätt tidpunkt är en för mycket.

– Hinner mamma tillbaka eller inte? Får vi henne kistsatt innan jordfästningen? Jag tycker att det känns som att den avlidna inte har någon betydelse. De är bara paket som kuskas fram och tillbaka utan att någon vet något.

Ett stort hus i mörkret, omgivet av snö.
Bildtext Både på vårdcentralen i Näse (på bilden) och på Borgå sjukhus har det kärvat till sig under året. Det har inte alltid funnits plats för de avlidna som då förts till Jorv.
Bild: Yle/ Katarina Lind

På vårdcentralen i Näse finns 12 platser i kylrum och på Borgå sjukhus 20 platser. Platserna på sjukhuset används också av Sibbo och Lovisa om kommunerna har fullt i sina egna kylrum.

I Borgå kan man ta avsked av en avliden anhörig på sjukhuset eller på vårdcentralen i Näse. Dör man på vårdinrättningarna där det inte finns kylskåp flyttas liket från vårdinrättningen till Borgå sjukhus eller Näse.

Kylplatser behövs eftersom förruttningen sker snabbt om man förvarar en död person i rumstemperatur. Till exempel i Borgå, där det dött något flera personer än normalt under hösten, får man vänta till nästa år på jordfästning.

Både de avlidna och de anhöriga har rätt att få veta vad som händer och att behandlas med respekt

Leif Nyman, begravningsentreprenör

Begravningsföretagare Leif Nyman efterlyser ett system så både han som jobbar med begravningar och de anhöriga skulle få information.

– Enligt min bedömning är informationsgången ett problem. Både de avlidna och de anhöriga har rätt att få veta vad som händer och att behandlas med respekt.

Systemet fungerar bättre nu än då några döda försvann tillfälligt

Anna Meuronen är chefsläkare för jour och akutvård på Borgå sjukhus. Hon är också medlem i sjukhusets arbetsgrupp som har hand om kylrum för döda.

– Förra våren var det en situation med för fulla kylrum. Då hade vi containrar på gården som fungerade som extra kylrum eftersom alla kylrum på området var fulla.

Meuronen berättar att det fanns gånger innan det, när det var som värst, då liken riskerade bli liggande i rumstemperatur. Men till slut hittades alltid rum i kylen.

Sen dess har ansvaret för kylrummen flyttats över till HUS Asvia och Meuronen tycker att det nya systemet fungerar.

Vi kan inte heller se i Apotti var den döda finns. De som sköter kylrummen har ett helt annat datasystem

Anna Meuronen, chefsläkare

Anna Meuronen rekommenderar ändå att de anhöriga eller begravningsentreprenören skriver till HUS och delar med sig om något fortfarande fungerar dåligt.

– Om det har varit problematiska situationer ska man göra ett besvär eller begäran om utredning via HUS Asvia. Visst vill de också gärna att de anhöriga vet var liket finns.

Om det är fullt i Borgå ber Asvia att en begravningsentreprenör, som de har tecknat kontrakt med, flyttar liket till ett annat ställe, i Borgås fall oftast Jorv.

I en sådan här situation är det bara HUS och begravningsentreprenören, för Borgås del ett Tavastehusbaserat företag valt via upphandling, som känner till var liket finns.

När de anhöriga har valt begravningsentreprenör får de lokala företagarna däremot sköta transporten till församlingens kylrum om det skulle bli för fullt på sjukhuset eller vårdcentralen i Borgå. Den här överenskommelsen skriver servicechef Jari Räty om i ett mejl till Yle Östnyland.

Borgå sjukhus, jourpoliklinik
Bildtext Det borde finnas ett telefonnummer som gäller hela HUS-området så man kan kolla var liket finns, anser Anna Meuronen, chefsläkare på jouren i Borgå.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

HUS har ett datasystem där det går att kolla var liken finns. Men Meuronen berättar att inte heller hon, som anställd chefsläkare vid HUS, kan hjälpa de anhöriga.

– HUS Asvia använder sig av ett annat datasystem, så vi kan inte se i Apotti var den döda finns.

Anna Meuronen tycker ändå att systemet med hantering av de döda fungerar bättre nu än tidigare i Borgå.

– Ibland tidigare var det ännu besvärligare att veta var liket fanns. Några döda försvann tillfälligt men de hittades sedan. Det här var för en tid sen. Efter att Asvia tog över helhetsansvar har inget lik tappats bort.

Några döda försvann tillfälligt, men de hittades sedan. Det här var för en tid sen

Anna Meuronen, chefsläkare

HUS Asvia har ett telefonnummer som myndighetspersoner kan ringa dygnet runt. Via det får man veta var den döda finns. Men privatpersoner eller begravningsbyråer har inte rätt att använda numret.

Anna Meuronen tänker att det skulle kunna finnas ett nummer också för anhöriga.

– Det fiffigaste skulle vara ett telefonnummer som man lätt kan googla. Ett nummer som gäller hela HUS-området så man kan kolla var liket finns. Det skulle vara den i särklass enklaste lösningen. Det skulle vara öppet mellan klockan 8 och 20 varje vardag och man kunde man fråga var den döda finns och bestämma tidpunkt för kistsättning och visning.

Meuronen berättar också att tanken är att hela östra Nyland ska få samma system för liktransport och kylrum i framtiden.

Diskussion om artikeln