Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu erövrar kvinnor ledande poster

Från 2015
Leena Linnainmaa, vice vd för Centralhandelskammaren.
Bildtext Leena Linnainmaa, vice vd för Centralhandelskammaren.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Kvinnor – särskilt unga – har allt oftare ledande ställningar i Finland, visar Centralhandelskammarens nya utredning. Kvinnornas andel i börsbolagens styrelser är på toppnivå om man jämför med övriga EU-länder.

I stora börsbolag består styrelserna till 30 procent av kvinnor, i medelstora är kvinnornas andel 24 procent och i små 19 procent. Medeltalet ligger på 24 procent.

Männen är alltså fortfarande i klar majoritet, men andelen har gått ner. Efter förra vårens styrelseval var 37 procent av de nya styrelsemedlemmarna kvinnor, två år tidigare var motsvarande andel 25 procent.

I ledningsgrupper har kvinnornas andel de senaste åren årligen gått upp med en procentenhet och ligger nu på 21,5 procent.

– Framtiden ser lovande ut eftersom kvinnornas andel i ledningsgrupper klart ökar i de yngre åldersgrupperna, säger Centralhandelskammarens vice vd Leena Linnainmaa.

Få kvinnor industriledare

Inom näringslivets olika fält finns det ändå väldigt stora skillnader. Inom energi- och hälsovårdssektorn är kvinnornas andel störst (25% och 22 %).

I finansbranschen är andelen kvinnliga chefer 19 procent. Industrisektorn släpar efter mest med bara fem procent kvinnor i ledande ställning.

En betydande orsak till att kvinnor är i minoritet i företagsledningarna är att näringslivet i Finland är så industribetonat, en sektor där det är vanligt med ingenjörsbakgrund. Kvinnor söker sig i mycket lägre grad än män till tekniska utbildningar som ger just den behörigheten.

Centralhandelskammaren granskade alla finländska börsbolag för sin utredning.

Diskussion om artikeln