Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå ungdomsfullmäktige får sitta med i stadsstyrelsen: ”En viktig plats att få sin röst hörd”

En ung kvinna i ylletröja står på en trappa utanför ett blått hus. Det är snö omkring henne och hon ler.
Bildtext Mila Fagerlund är med i Borgå ungdomsfullmäktige. Hon är glad över förbättringarna.
Bild: Mira Bäck / Yle

Ungdomsfullmäktige i Borgå får större möjligheter att påverka politiken.

Sedan tidigare har ungdomsfullmäktiges representant fått delta i och uttala sig på stadsfullmäktiges, nämndernas och sektionernas möten. Efter årsskiftet gäller det samma också stadsstyrelsens möten där många av de viktigaste besluten tas eller åtminstone förbereds.

Borgå ungdomsfullmäktige har 24 ledamöter i åldern 14-19 år och väljs för två år åt gången. Sin plats i stadsfullmäktige fick ungdomarna 2019.

– Det var en jättebra sak för det är ett av de viktigaste organen som fattar beslut. Det är jättefantastiskt att vi också fick en plats i stadsstyrelsen, säger Borgå ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt.

Vilka kommunpolitiska möten ungdomsfullmäktige får vara med på varierar från kommun till kommun. Att ungdomsfullmäktige borde få ha en plats i både nämnderna, fullmäktige och styrelsen är något som förts fram under flera år både på lokal nivå och i hela Finland.

Sommaren 2020 tog Finlands ungdomsfullmäktiges förbund samt sju politiska ungdomsförbund, däribland Svensk Ungdom som då leddes av Borgåpolitikern Frida Sigfrids (SFP), ställning för saken.

– De flesta kommuner i Finland, skulle jag våga påstå, låter ungdomsfullmäktige vara med på nämnd- och sektionsmöten men när det kommer till stadsstyrelsen så är Borgå nog en föregångare i att låta ungdomar vara med också där. Vi har visat att det är möjligt, säger Sigfrids.

President Sauli Niinistö lyssnar vad Borgå ungdomsfullmäktige har att säga i Borgå stadshus stora sal.
Bildtext I oktober fick medlemmar i ungdomsfullmäktige träffa president Sauli Niinistö när han besökte Borgå.
Bild: Hanna Othman / Yle

I januari i år gjorde Vilhelmiina Eskola (SDP) i Borgå en fullmäktigemotion om att ungdomsfullmäktige borde få en plats på stadsstyrelsens möten, och ungdomsfullmäktige skrev ett ställningstagande där de stödde motionen. Det var på förslag av SDP som Borgå stadsfullmäktige på sitt förra möte beslöt ge ungdomsfullmäktige rätt att få en plats i stadsstyrelsen.

– Det är en viktig plats att få sin röst hörd, konstaterar Mila Fagerlund.

Hon har varit medlem i Borgå ungdomsfullmäktige under de gångna två åren, och fortsätter under den nya perioden som börjar efter årsskiftet. Liksom Flykt är hon nöjd med beslutet om en plats i stadsstyrelsen. Fagerlund tror det kommer ge de unga Borgåborna större möjligheter att påverka beslutsfattandet.

– Säkert. Det beror också på hur vår röst blir mottagen, säger Fagerlund.

Borgåungdomarna tas på allvar

Ungdomarna får inte rösta på mötena, men de kan påverka genom att framföra sina åsikter till politikerna. Både Mila Fagerlund och Ronja Flykt upplever att politikerna faktiskt har lyssnat och att ungdomarnas synpunkter beaktats i beslutsfattandet.

– I Borgå tas ungdomsfullmäktiges åsikter jättebra i beaktande, speciellt om man jämför med andra kommuner, säger Flykt.

Ungdomsfullmäktige från olika städer och kommuner brukar träffas.

– När man talar med dem så låter det som att situationen i Borgå är jättebra. Det är jättefint att man respekterar vår åsikt, säger Flykt.

Fagerlund berättar att hon är ungdomsfullmäktiges reservmedlem i den finskspråkiga utbildningssektionen.

– Jag har fått vara med på deras möten alltid nu och då. I nämnderna följer man en princip om att ungdomsfullmäktige brukar ha en egen taltur färdigt inskriven. Det är redan ett mycket bra sätt att beakta oss, säger Fagerlund.

Hon är också ungdomsfullmäktiges ordinarie representant i stadsfullmäktige. Fagerlund säger att hon haft högre tröskel för att gå upp och tala i stadsfullmäktige, men att hon säkert skulle ha fått sin röst hörd om hon gjort det.

En ung kvinna i mörk ylletröja bredvid en julgran.
Bildtext Efter att Mila Fagerlund firat jul och nyår fortsätter arbetet i ungdomsfullmäktige.
Bild: Mira Bäck / Yle

Nämndplatserna skrevs in i förvaltningsstadgan

Att ungdomsfullmäktige ska få vara med på åtminstone de viktigaste nämndernas möten har nu skrivits in i stadens förvaltningsstadga, på initiativ av fullmäktigeledamoten Frida Sigfrids (SFP).

Förvaltningsstadgan måste uppdateras i samband med stadens organisationsförändring som i sin tur var ett måste eftersom en stor del av organisationen flyttar över till välfärdsområdet i januari. Därför har också nämnderna och sektionerna modellerats om och fått nya namn.

Sigfrids tycker ungdomsfullmäktige har en viktig roll i Borgå.

– Det handlar om unga som själva väljer sitt fullmäktige. De har ju inte möjlighet att ställa upp eller rösta i andra val eftersom de inte fyllt 18, säger Sigfrids.

Det är med andra ord en ganska stor grupp som annars blir utanför.

– Därför är det jätteviktigt att de ska ha en särställning och också kunna höras i beslutsfattandet i Borgå. Det är jätteviktigt att de ska få vara med på alla möten där beslut fattas, så att vi kan ta i beaktande också deras åsikt, säger Sigfrids.

Ungdomsfullmäktiges logo på en skjorta.
Bildtext Ungdomsfullmäktiges logo fotograferad 2019 då man firade att man får sitta med på stadsfullmäktiges möten.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Hon nämner att det sägs att unga ska höras i alla frågor som berör dem.

– Min åsikt är den att alla frågor i hela Borgå berör unga, oavsett om det handlar om kollektivtrafik eller utbildning. Därför är det viktigt att de ska få vara med överallt, säger Sigfrids.

Ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt tycker det är en jättebra sak att nämndplatserna skrivits in i förvaltningsstadgan.

– Nog har vi tidigare också haft nämndplatser, men det här gör att de inte kan tas ifrån oss. Nu är det säkert att vi kommer att ha dem, säger Flykt.

– Det står ju i lagen att unga ska höras i allt beslutsfattande. Det här gör det mer officiellt, att beslutsfattarna måste ta med unga speciellt i nämnderna som besluter om ganska många saker som berör unga, fortsätter hon.

Utbildning, mentalvård och mobbningsförebyggande arbete

Ungdomsfullmäktige väljs för två år åt gången. Ronja Flykt kommer inte att vara med i ungdomsfullmäktige nästa period, men Fagerlund fortsätter.

Vad förväntar du dig av den kommande perioden i ungdomsfullmäktige nu när ni fått lite bättre möjligheter att påverka?

– Vi får se vad som komma skall och hur platserna i de nya nämnderna fördelas. Sedan har vi styrelseplatsen, jag ser ivrigt fram emot att se vilket mervärde den ger ungdomsfullmäktiges verksamhet, säger Fagerlund.

Vilka ämnen skulle du lyfta fram som extra viktiga för just unga?

– Det första jag tänker på är förstås utbildningen. Tillgången på mentalvårdstjänster har diskuterats mycket i ungdomsfullmäktige, liksom mobbningsförebyggande arbete, säger Fagerlund.

Diskussion om artikeln