Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olli Rehn: Hållbarhetsgapet märks redan på att den offentliga servicen tacklar av

Uppdaterad 17.12.2022 15:33.
Olli Rehn klädd i kostym och glasögon tittar åt sidan medan han pratar.
Bildtext Olli Rehn vid Finlands bank säger att vår åldrande befolkning leder till ytterligare problem då de offentliga utgifterna ökar just nu.
Bild: Yle

Euroområdet glider in i en recession, inflationen är hög, räntorna stiger och hållbarhetsgapet sätter press på den offentliga ekonomin. ECB ska ytterligare höja räntorna för att få bukt med inflationen, säger chefdirektör Olli Rehn vid Finlands Bank.

År 2023 kommer Finlands ekonomi att glida in i en mild recession som en följd av energikrisen. Recessionen torde bli kortvarig, förutspår Finlands Bank.

Chefdirektör Olli Rehn, gäst i Yles program Morgonettan i dag, säger att de kännbart förhöjda levnadskostnaderna påverkar alla finländares vardag. Det är det ryska kriget mot Ukraina och följden av det – energikrisen – som orsakat prisökningarna.

– Den snabba inflationen försvagar konsumenternas reella köpkraft och den allmänna tilltron till ekonomin, säger Rehn.

Inflationen i november uppgick till 9,1 procent i Finland och till 10 procent i euroområdet.

Olli Rehn: Centralbanken kommer att fortsätta att höja styrräntan

2:32

Stagflationstrollet på lur

Inom ekonomin är stagflation något som väcker rädsla. Det betyder att det är recession, hög inflation och arbetslöshet samtidigt. Nu stiger priserna och en recession är enligt prognoserna på väg.

Sysselsättningen har hittills hållits på en relativt bra nivå. Men då den ekonomiska tillväxten stannar upp svänger också konjunkturerna på arbetsmarknaden.

– Ökningen i sysselsättningen hejdas och arbetslösheten ökar temporärt. Samtidigt hjälper bristen på arbetskraft inom konjunkturkänsliga branscher läget en aning, bedömer Rehn.

Om stagflationsspiralen tar fart är den svår att ingripa i eller kontrollera.

Rehn ser allvarligt på hållbarhetsgapets följder

Hållbarhetsgapet, det vill säga skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i en situation då de offentliga utgifterna ökar på grund av att befolkningen åldras, är utmärkande för Finland.

Finland Bank beräknar att hållbarhetsgapet är cirka 13 miljarder euro, det vill säga fyra procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

– Hållbarhetsgapet är inte enbart en räkneövning över tid utan det märks redan nu på att viktiga offentliga tjänster tacklar av, säger Rehn.

Rehn nämner problemen inom äldre- och hälsovården som exempel på den oroväckande utvecklingen.

Finns ännu tryck på att höja räntorna

Europeiska Centralbanken höjde nyligen räntorna för fjärde gången i år, den här gången med 0,5 procentenheter.

– Vi konstaterade vid ECB-rådets möte i torsdags att det finns behov för att ytterligare höja räntorna kännbart, säger Rehn.

Målet om att stabilisera inflationen vid ECB:s medellånga mål på två procent ligger fortfarande långt borta.

– Räntorna höjs till en sådan nivå som begränsar efterfrågan tillräckligt och håller inflationsförväntningarna inom ramen för de penningpolitiska målsättningarna. Det stöder en hållbar tillväxt av köpkraften att vi får inflationen under kontroll, säger Rehn.

Texten är en något förkortad version av Yle Uutisets artikel Olli Rehn: Kestävyysvaje näkyy jo nyt julkisten palvelujen rapautumisena av Seija Vaaherkumpu.