Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU överens om ökad utsläppshandel – alla transporter och oljeuppvärmda egnahemshus ska betala för sina utsläpp

Uppdaterad 18.12.2022 22:54.
Bilar kör på en väg.
Bildtext All trafik ska i framtiden omfattas av utsläppsrätterna, enligt EU:s plan.
Bild: mauritius images GmbH / Alamy/All Over Press

EU höjer sina klimatambitioner ytterligare. Efter 30 timmar nådde förhandlarna en preliminär överenskommelse som ska utöka utsläppshandeln. För Finlands del påverkas särskilt en industri.

EU-ländernas och EU-parlamentets förhandlare nådde natten till söndagen en överenskommelse om utvidgad utsläppshandel. Förhandlingarna inleddes på fredagen.

I praktiken innebär överenskommelsen att den som släpper ut koldioxid ska betala för det. I nuläget omfattas 40 procent av hela EU:s klimatpåverkande utsläpp av utsläppshandeln. I och med de nya målsättningarna kommer den siffran att öka till 75 procent.

I Finland omfattas nästan hälften av alla klimatpåverkande utsläpp av utsläppshandelssystemet.

Överenskommelsen ska ännu godkännas av EU-parlamentet och Europeiska rådet.

EK: Investeringar behövs

I överenskommelsen ingår också EU:s nya sociala klimatfond som ska hjälpa hushåll och småföretag med klimatinvesteringar.

På Finlands näringsliv EK är man beredd att förbinda sig till den nya överenskommelsen, men betonar att det krävs investeringar för det. Dessutom måste man se över beskattningen när utsläppshandeln utvidgas till att också omfatta trafiken.

– Näringslivet är redo att anta utmaningen, att minska på koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt är rätt väg att gå. Men det krävs enorma investeringar, säger Kati Ruohomäki, ledande expert på EK.

Henkilökuvassa, Kati Ruohomäki, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto
Bildtext Kati Ruohomäki är ledande expert på EK.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Utsläppshandeln ska omfatta också exempelvis transporter

För närvarande omfattar EU:s handel med utsläppsrätter storindustri och energiproduktion.

Enligt överenskommelsen ska nu också exempelvis flyg, sjöfart och andra transporter omfattas av utsläppshandeln. I fråga om sjötrafiken ingår både gods- och persontrafiken.

Förhandlarna beslöt att utsläppen för de sektorer som omfattas av utsläppshandeln ska minska med 62 procent fram till år 2030 – jämfört med 2005.

För att nå det här målet skär man ner på hur stora de totala utsläppen får vara.

Också enskilda hushåll ska betala för sina utsläpp ifall uppvärmningen sköts med olja eller gas från och med 2027, men man inför ändå ett pristak fram till år 2030.

Vadå utsläppshandel?

Stort framsteg för klimatarbetet

EU-parlamentariker som deltagit i förhandlingarna beskriver överenskommelsen som ett stort framsteg i klimatarbetet.

Också Bernt Nordman, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF i Finland, beskriver överenskommelsen som väldigt betydelsefull för klimatarbetet. Nordman säger också att beslutet föregåtts av förhandlingar i två år.

– Det är ett viktigt steg, säger han.

Samtidigt innebär det också en stor förändring. För Finlands del innebär överenskommelsen bland annat att den maritima sektorn, alltså sjöfarten, inkluderas i utsläppshandeln.

– Den gamla utsläppshandeln omfattade all tung, stor industri, elproduktion och fjärrvärmeproduktion. Nu kommer också egnahemshus som använder brännolja och hela trafiken med, så en allt större del av vårt klimatarbete kommer omfattas av utsläppshandeln.

Bernt Nordman: "En allt större del av vårt klimatarbete kommer att omfattas av utsläppshandel". - Spela upp på Arenan

Utdelningen av gratisrätter ska fasas ut – de här branscherna påverkas i Finland

Förhandlarna är också överens om att fasa ut de gratis utsläppsrätter som delats ut. De har getts ut till en del företag och industrier som utsätts för internationell konkurrens. I nuläget ska 43 procent av utsläppsrätterna delas ut gratis. De delas ut för en period på fem år.

Utdelningen av gratis utsläppsrätter ska fasas ut mellan åren 2026 och 2034.

Nordman säger att han och andra på miljöorganisationer hade hoppats på stramare tidtabeller, i fråga om just de här utsläppsrätterna.

– Vi hade hoppats på en mycket snabbare utfasning, konstaterar han.

För Finlands del är det främst stålindustrin som påverkas av den planerade reformen. Flest gratisrätter har järn- och stålindustrin, pappersindustrin och oljeraffinaderierna fått.

Finland har sparat miljoner euro varje år i och med gratisrätterna. År 2020 tjänade Finland 200 miljoner euro på att auktionera ut sina utsläppsrätter, medan man fick gratisrätter till ett värde av 371 miljoner euro.

Källor: Reuters, AFP, Yle, SR, TT, SVT