Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL-rapport: Svårt att få kontakt med hälsostationerna, vården saknar kontinuitet

Uppdaterad 19.12.2022 09:31.
Flera personer sitter i ett väntrum på ett sjukhus.
Bildtext Många klagar på att de inte får träffa samma läkare eller vårdare.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

En rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL visar att folk är allt mer missnöjda med hur hälsostationerna fungerar.

Enligt klienterna är det svårare än tidigare att få kontakt med den egna hälsovårdscentralen, det vill säga att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster.

Dessutom vårdas klienten mer sällan av samma läkare eller skötare. Det visar en enkät som THL genomförde under våren 2022.

Läget har försämrats i så gott som hela landet

Läget har försämrats i många landskap, trots att det centrala målet bland annat har varit att förbättra vårdkontinuiteten. År 2018 uppgav nästan hälften av de tillfrågade som led av långtidssjukdomar att de i allmänhet fick besöka samma läkare – i våras uppgav endast en tredjedel att de vårdades av samma läkare.

Samma gäller sjukskötarnas mottagningar. År 2020 uträttade nästan hälften av klienterna sina ärenden hos samma vårdare (45 procent) – i år gjorde endast en tredjedel det (36 procent).

Av rapporten framgår också att vårdkontinuiteten är ännu sämre för andra än långtidssjuka klienter.

Södra Österbotten sticker ut – där har läget förbättrats

Läget har försämrats i så gott som hela landet, om man jämför med en motsvarande enkät år 2020. Endast i Södra Österbotten har läget förbättrats under de senaste två åren.

Mest oroväckande är situationen i Nyland, där det finns många medelstora kommuner där tillgången till tjänster är sämre än i resten av landet. Även de stora städerna Helsingfors och Vanda har fått sämre resultat än i landet i genomsnitt.

THL samlar in kundrespons från hälsostationernas klienter med två års mellanrum. År 2022 deltog 204 kommuner i enkäten och sammanlagt 13 900 klienter vid hälsovårdscentralerna besvarade den.