Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Historiskt avtal för naturen – världens länder överens om att 30 procent av land och vatten ska skyddas

Från 2022
Uppdaterad 19.12.2022 15:21.
Miljöminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att hon är nöjd med det ramverk man kom överens om på FN:s artskyddsmöte COP 15 i Montreal i Kanada. - Spela upp på Arenan

Över fyra år av överläggningar och två veckor långa förhandlingar bar frukt. Världens länder har nått en överenskommelse om ett nytt ramverk som ska rädda jordens biologiska mångfald.

FN:s artskyddsmöte COP 15 i Montreal i Kanada har enats om en historisk överenskommelse som ska skydda den biologiska mångfalden. Överenskommelsen nåddes på förmiddagen finsk tid och mitt i natten lokal tid.

Kina är värdland för konferensen i Montreal. Mötet skulle egentligen ha hållits i Kunming men Coronapandemin hindrade det. Det är Kina som kom med det kompromissförslag som länderna kunde enas om

I och med överenskommelsen förbinder världens länder sig till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Dessutom ska områden med särskild ekologisk betydelse prioriteras.

– Det är fråga om en vändpunkt när det gäller motarbetandet av naturens utarmning globalt. Det kan jämföras med Parisavtalets betydelse för kampen mot klimakrisen, konstaterar miljöminister Maria Ohisalo, på plats i Montreal.

Ny fond ska stöda artrikedomen

En ny fond ska stödja artrikedomen i fattigare länder. Utvecklade länder ska bidra med 20 miljarder dollar per år till 2025 och 30 miljarder dollar årligen från 2030. Därtill ska stöd som är skadliga för naturen avskaffas gradvis.

En avgörande fråga som kan göra överenskommelsen banbrytande, är att det nu finns skarpa formuleringar om vikten av att alla länder ska respektera urbefolkningarnas rättigheter, ledarskap och kunskap när nationella planer för att bevara den biologiska mångfalden utformas och genomförs.

De nationella målen kommer att följas upp årligen, men genomförandet är beroende av ländernas nationella miljöpolitik.

Finlands nya nationella strategi för biologisk mångfald är just nu på remissrunda och ska vara klar i början av 2023.

FN:s artskyddsmöte som har pågått i två veckor avslutas i dag.

Naalinpentu seisoo tunturissa.

Nu inleds följande toppmöte – den här gången för att rädda naturens mångfald

Samma dag som Finlands riksdag ska rösta om en ny miljölag, som har anklagats för att vara urvattnad, samlas 196 länders representanter till den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal.

Källor: Reuters, AFP, AP

Tuhoutunut Amazonin sademetsä
Bildtext Att skydda ekosystem som annars riskerar att försvinna, till exempel genom skogsskövling, är en viktig del i artskyddsarbetet.
Bild: Mika Mäkeläinen / Yle