Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag på krismöte: Ny avdelning ska avlasta jourerna i huvudstadsregionen – fackchef ser inte poängen

Uppdaterad 19.12.2022 15:39.
Skyltning vid jouren på Jorvs sjukhus.
Bildtext Patienterna kan inte skickas vidare från jourmottagningarna i huvudstadsregionen. Problemen har varit värst vid Jorvs sjukhus.
Bild: Juha Heikanen / Yle

HUS, Helsingfors, Esbo och Vanda ska syna sin egen verksamhet för att skrapa ihop så många vårdplatser som möjligt. Målet är att avlasta akuten där patienterna stockas.

De senaste veckorna har det varit så många patienter på akutmottagningarna i Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) att sjukhusen har tvingats avvisa ambulanser.

På måndagen möttes den politiska ledningen och de ledande tjänstemännen från HUS, Helsingfors, Esbo och Vanda för att hitta en lösning på krisen. Det var Helsingfors biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml) som hade sammankallat mötet på kort varsel.

Skyltning vid jouren på Jorvs sjukhus.

Jouren i Jorv har inte tagit emot ambulanser på 10 dagar – enligt enhetschefen är verksamheten nära att stanna upp

På grund av personalbrist har läget på flera av huvudstadsregionens akutmottagningar förvärrats. Patienter i ambulanser kan inte tas emot på grund av läget.

– Situationen är allvarlig. Det behövs snabba lösningar på kort sikt, men det krävs också mycket arbete för att göra situationen hållbar på längre sikt, säger Sazonov till Yle Huvudstadsregionen.

Roten till problemen är personalbrist. Det finns inte kapacitet att ta emot patienter som borde skickas vidare från jouren och därför fyller de upp akutmottagningarna.

– Varken HUS eller städerna kan hålla avdelningar öppna i den omfattning som skulle behövas.

Daniel Sazonov i ytterrock på Salutorget.
Bildtext Daniel Sazonov (Saml) säger att alla som behöver akutvård kommer att få det. Det finns krisplaner ifall läget blir allvarligt.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Lösningar på tre olika fronter

På mötet presenterade HUS och de tre städerna sina åtgärder för att lösa problemen. Enligt Sazonov handlar det om åtgärder inom tre olika områden:

För det första försöker städerna och HUS koordinera vården dagligen över julhelgen och nyår. Läget vid jourerna ska följas upp och tanken är att hitta plats för patienterna som nu stockar akutmottagningarna.

Åtgärder för att lösa jourproblemen

  1. Tätare samarbete och uppföljning om läget på daglig basis över jul och nyår.

  2. HUS och städerna synar den egna verksamheten för att öka antalet lediga vårdplatser.

  3. En ny avdelning kan öppnas för att avlasta akutmottagningarna.

Den andra åtgärden är att städerna och HUS går igenom den egna vården för att försöka hitta så många tillgängliga platser för patienter som möjligt.

– Det kan betyda tilläggsplatser på städernas sjukhus eller att köpa in fler vårdplatser, säger Daniel Sazonov.

För det tredje så ska öppnandet av en extra vårdavdelning utredas. Tanken är att avlasta akutmottagningarna och att städerna och HUS gemensamt ska försöka hitta personal för avdelningen.

– Det handlar förstås inte om dagar att starta en ny avdelning, men kanske en lösning inom några veckor.

Jourerna fungerar också över helgerna

Läget vid jourerna har varit pressat redan länge och över jul och nyår finns det risk för att läget förvärras ytterligare. Patientmängderna kan öka samtidigt som många inom personalen har semesterplaner.

Daniel Sazonov säger ändå att de som behöver akut vård kommer att få det – också över helgerna.

– Den som behöver akutvård kommer att få det. Om det, trots alla åtgärder, blir total kris så finns det alltid krisberedskap och möjlighet att ta till undantagsåtgärder och omprioriteringar. Det finns alltid krisplaner inom vården. Men förstås är målet att systemet ska fungera med hjälp av normala åtgärder.

Det är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som ansvarar för jourerna. På krismötet deltog också representanter för Helsingfors, Esbo och Vanda. Enligt Daniel Sazonov spelar städerna en central roll för att lösa problemen.

– En central orsak till akutmottagningarnas problem är att patienterna vistas så länge på akuten i stället för att skickas vidare för fortsatt vård, antingen till HUS övriga avdelningar eller ofta till städernas sjukhus.

JHL-chef: Ny avdelning gör ingen nytta

Förslaget att starta en helt ny avdelning väcker ingen större entusiasm inom JHL, fackförbundet för offentliga sektorn och välfärdsområdena.

– Ytterligare en avdelning hjälper inte alls, då vi har personalbrist och borde få mer platser för att få vidare patienter från jouren, säger Sirkka-Liisa Kähärä.

Sirkka-Liisa Kähärä (SDP) är chef för JHL:s regionkontor i Södra Finland och samtidigt också fullmäktigeordförande i välfärdsområdet Vanda-Kervo.

Enligt Kähärä låter en ny avdelning mer som en förvaringsplats för patienter.

– För en extra avdelning så finns det antagligen behov att flytta personal från andra avdelningar, men det leder i sin tur till att vården sackar efter i övriga skeden av vårdkedjan.

Mer personal och bättre vård för äldre behövs

På kort sikt är ett av lösningsförslagen att förbättra informationsgången för att klara av de bråda dagarna under jul- och nyårshelgerna. Sirkka-Liisa Kähärä jämför det med koordinering då coronapandemin belastade intensivvården.

På nästa års sida behövs större och mer långsiktiga lösningar.

– Problemen syns särskilt inom äldrevården. Hemvården och institutionsvården har inte tillräcklig kapacitet och då måste seniorer ty sig till ambulanser för att få vård som inte är direkt akut.

Kähärä säger att hemvården behöver stärkas och nämner ett försök i Vanda med ett rörligt sjukhus inom hemvården. Det föll ändå på att det svårt att hitta personal. Hon skulle helst se att det finns tillgängliga vårdtjänster nära patienterna.

– Varför är till exempel hälsocentralerna inte öppna på kvällar och veckoslut för att erbjuda vård i så att säga halvakuta fall, funderar Kähärä.

Diskussion om artikeln