Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Så här undviker du att bli lurad av nätverksförsäljare: ”Akta dig för förhastade beslut och muntliga avtal”

Konsumenter klagar på otydliga avtal och olagliga hälsolöften i samband med nätverksförsäljning. Konsumentrådgivare föreslår timeout om du är osäker på vad du håller på att köpa.

Många olyckliga kunder till nätverksförsäljare har gjort klagomål till konsumentmyndigheterna. De haft svårt att säga upp beställningar på kosttillskott.

Flera klagomål handlar om det svenska företaget Zinzino. Varje månad anländer kosttillskott per post och företaget hävdar att kunderna har avtalat om ett halvt eller ett helt års beställning.

”Det verkar omöjligt att säga upp kundförhållandet”, skriver en person i sitt klagomål.

Zinzino skriver att kunderna måste betala fullt pris för produkter de tidigare köpt på rabatt innan de kan säga upp sitt avtal. En person krävs på 246 euro, en annan på 300 euro.

En annan kund får fortsättningsvis räkningar på över 200 euro i månaden för Fitline-kosttillskott fastän hen har sagt upp sin beställning och returnerat produkterna till företaget PM-International.

”Jag behöver er hjälp. Jag får sådan ångest över det här att jag inte kan sova” skriver kunden till konsumentmyndigheterna.

Öppnad burk med kosttillskott som säljs via nätverksförsäljning. Rosa pulver på bord.
Bildtext En kund klagar över att räkningar på över 200 euro i månaden fortsätter att anlända fastän beställningen på Fitline-kosttillskott är uppsagd.
Bild: Niko Mannonen/Yle

Så här granskar vi konsumentklagomål om MLM-företag

Du hör nätverksförsäljare och deras kunder berätta om sina upplevelser i poddserien Nätverksförsäljarnas hemligheter.

”Det är försäljaren som har bevisbördan”

En nätverksförsäljare har lovat sin kund att abonnemanget på kosttillskott kan sägas upp när som helst, men det stämmer inte. Flera kunder säger sig inte alls ha gått med på avtal om återkommande köp, men får ändå räkningar för sådana.

Magnus Åberg, sakkunnig vid Konkurrens- och konsumentverkets rådgivning, förklarar vilka rättigheter du har som kund om du upplever att du blivit lurad.

Ifall du anser att du bara beställt en produkt, medan personen som sålt påstår att du gått med på en fortgående beställning, lönar det sig enligt Åberg att reklamera.

– Allt handlar om vad du ingått för slags avtal. Du kan be om att få det bandade försäljningssamtalet och lyssna på det för att höra vad ni kommit överens om.

Vem vet hur länge jag måste betala de här påtvingade räkningarna.

― Konsumentklagomål om MLM-företaget Zinzino

Enligt Åberg har företagen ingen skyldighet att banda samtalen. Men den part som påstår att man ingått ett visst slags avtal måste också kunna bevisa det.

– Så om företaget påstår att du ingått ett avtal om köp, så måste de kunna bevisa att det finns ett muntligt avtal om det, till exempel att en försäljare har ringt. Därför bandar de ofta in sina samtal.

Om det inte går att komma överens rekommenderar Åberg att du reklamerar köpet till företaget per e-post.

Lisäravinnepurkista kaadetaan lisäravinnekapseleita
Bildtext Nätverksförsäljare utlovar ofta mirakulös hälsoeffekt för de kosttillskott de säljer.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Juridisk gråzon om privatpersoner säljer

En del kunder som kontaktar konsumentrådgivare kan bli utan hjälp.

Nätverksförsäljare är inte anställda av företaget de säljer för, utan agerar som fria entreprenörer eller rent av som privatpersoner. Om den som sålt produkten är en privatperson kan det uppstå problem, säger Magnus Åberg.

– Konsumentskyddslagen gäller när en näringsidkare bjuder ut en vara eller tjänst till en konsument. Om försäljaren är en privatperson kan hen ofta betraktas som företrädare för ett företag, men inte alltid.

Konsumentskyddslagen tillämpas enbart om försäljaren anses representera ett företag. Då kan också konsumentrådgivningen hjälpa till.

– Det går alltid bra att kontakta konsumentrådgivningen så kan vi reda ut vad som gäller i enskilda fall.

Se upp för muntliga avtal

Åberg påminner också om att man aldrig är tvungen att köpa något med en gång.

– Huvudregeln är att om man känner sig osäker så kan man be om att få återkomma, så att man i lugn och ro kan ta reda på vad det handlar om.

Enligt Åberg lönar det sig att se upp för muntliga avtal, både som försäljare och som kund.

Men nätverksförsäljare gör ofta upp muntliga avtal. Det framgår ur de konsumentklagomål om MLM-företag vi granskar.

Kvinna vid datorskärm, på skärmen ser vi ett spindelnät.
Bildtext Det lönar sig alltid att bekanta sig noggrant med företagets produkter och tjänster innan man gör sitt slutgiltiga val om att köpa en viss produkt eller tjänst, säger konsumentrådgivare Magnus Åberg.
Bild: Barbro Ahlstedt/Yle

Återförsäljare mot sin vilja

Nätverksförsäljarna får sin inkomst dels av produkter de säljer, dels om de värvar nya försäljare. Flera klagomål handlar om att kunder mot sin vilja har registrerats som återförsäljare för företaget PM-International.

Under samtalet har nätverksförsäljaren lovat att kunden får produkterna billigare till partipris eller som TM, det vill säga ”team partner”. Ordet återförsäljare har aldrig nämnts i samtalet.

Jag blev registrerad som återförsäljare utan att jag visste om det. Jag fick inte se avtalet.

― Klagomål om PM-International

Enligt Åberg gäller också här principen att det som är överenskommet ska hållas.

– Allt beror på vad man kommit överens om. Om någon påstår att man ingått ett avtal om att bli försäljare så ska det finnas bevis för det.

Den som blir återförsäljare betraktas inte längre som konsument och konsumentskyddslagen upphör att gälla – med undantag för köpet av ett så kallat startpaket.

Det finns brister i lagstiftningen inom EU som gör att MLM-företag kan dra sig ur ansvar både för återförsäljare och kunder, säger den tyska MLM-forskaren Claudia Gross.

Kunder klagar om hälsopåståenden

En del av konsumentklagomålen handlar om överdrivna eller otillåtna hälsopåståenden. En person anmäler en Fitline-försäljare i Finland som hävdar att kosttillskotten stärker immuniteten och skyddar mot covid.

En annan person rapporterar om Zinzino-försäljare som påstått att hennes mans hjärtproblem upphörde när han började ta kosttillskotten.

Det är olagligt att hävda att kosttillskott har medicinsk effekt. Man får komma med hälsopåståenden för kosttillskott är enbart om de finns med på EU:s lista över godkända påståenden.

Jag fick höra att jag kan ta det här kosttillskottet när jag är gravid, men det stämmer inte.

― Kund till PM-International

Flera kunder klagar på försäljare som rekommenderar Fitline-kosttillskott för gravida eller ger dem till barn, fastän företaget avråder gravida och barn från att inta produkten.

I sådana fall måste Magnus Åberg och andra konsumentrådgivare ofta hänvisa kunderna till andra myndigheter.

– Vilseledande marknadsföring kan anmälas till konsumentombudsmannen. Om det gäller hälsovådliga påståenden brukar vi hänvisa kunderna till Livsmedelsverket eller Tukes.

Livsmedelsverket ansvarar för hälsopåståenden som handlar om kosttillskott och Tukes för produkter som ska användas utvärtes.

I poddserien Nätverksförsäljarnas hemligheter avslöjar försäljare och kunder otillåtna hälsopåståenden.

Svenska Yle har bett företagen kommentera kritiken i artikeln.

Zinzino svarar:
”Vi är tydliga och transparenta om hur det fungerar att köpa produkter hos oss, och det är heller inte svårt att pausa eller säga upp en prenumeration. Trots att vi alltid gör vårt yttersta för att hålla våra kunder nöjda, händer det naturligtvis att så inte blir fallet. Det beklagar vi.
Vi utbildar regelbundet våra partners och informerar dem om vikten av att inte tillskriva produkterna egenskaper vi inte kan stå för, allt enligt regelverk och föreskrifter.”

PM-International svarar:

”Det är viktigt för oss att arbeta transparent, etiskt och rättvist både med våra självständiga business partners (försäljare) och kunder. Kunder kan returnera varor upp till 90 dagar efter köpet och abonnemang sägas upp när som helst. Vi återbetalar det fulla beloppet.
Fitlineprodukterna är mat, inte medicin och vi respekterar och följer alla regler och förordningar i de länder vi verkar i. Reglerna för marknadsföring finns inskrivna i vår Code of Conduct som alla nya partners får. Om en partner bryter mot reglerna kan vi ge en varning eller säga upp samarbetet. Vi beklagar om en av våra partners inte har följt reglerna.”

Nätverksförsäljarnas hemligheter

Spela upp

Du kan kommentera under artikeln fram till kl 18.00 den 27 december 2022.