Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Influensan och RS-viruset slår snart till – coronaläget går mot det bättre

Det ser ut att bli en utmanande juletid för hälsovården inom Österbottens välfärdsområde.

Influensaepidemin har nu börjat och även om få har behövt specialiserad sjukvård hittills, förväntas läget förvärras under de närmaste veckorna.

Dessutom har RS-virusepidemin landat i Finland, men har inte ännu nått sin kulmen i Österbotten.

Coronaläget ser i sin tur ut att gå mot det bättre. Antalet fall har sjunkit klart från vad läget var i början av november.

– I år kan man fira jul på vanligt sätt, men det är ändå skäl att iaktta försiktighet – i synnerhet om man träffar personer i riskgrupper, uppmanar välfärdsområdets chefsöverläkare Peter Nieminen.

Relaterat

Helsingfors stad: Barn som tillhör riskgruppen för covid-19 kan vaccineras i Berghäll

Barn som tillhör riskgruppen för covid-19 och är mellan 6 månader och 11 år gamla kan ha nytta av att vaccineras, uppger Helsingfors stad i enlighet med THL:s rekommendationer.

Helsingfors erbjuder coronavaccinationer på Berghälls Familjecentrer.

Vaccinationer kan ges efter individuell bedömning av en specialistläkare. Att ta vaccinationer är frivilligt och kostnadsfritt

Omfattande coronavaccinationer av små barn är inte nödvändiga i den nuvarande epidemisituationen.

Soite grundar klientråd

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite grundar ett klientråd. Målet är att få fram invånare och patienters åsikter, erfarenhet och förväntningar på servicen i välfärdsområdet.

Den som vill vara med i rådet kan lämna in en ansökan fram till den 6 april. Totalt väljs tolv medlemmar till rådet.

Soite söker folk i olika åldrar, livssituationer och som bor på olika platser i Mellersta Österbotten.

Elavbrott har lett till störningar inom välfärdsområdets tjänster – påverkar tidsbokningen och patientdatasystemet

Ett strömavbrott har orsakat problem i flera patientsystem runt om i Egentliga Finlands välfärdsområde. Problemet är åtgärdat, men det påverkar verksamheten åtminstone idag, tisdag.

Tidsbesök på hälsostationer och mottagningar kommer att skötas som vanligt, men tekniska problem kan bromsa verksamheten.

Akuta medicinska fall behandlas oavsett problem.

Även om problemen för det mesta är över, kan det bli en fördröjning i bilddiagnostiken och laboratorieundersökningar. Om man har en tid till mottagningen gäller den fortfarande.