Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige återlämnar stulna kvarlevor till samerna

Huvudbyggnaden vid Uppsala universitet
Bildtext Kvarlevorna som stals 1915 har förvaltats av en enhet på Uppsala universitet. Också universitetet har de senaste åren jobbat för att återbörda kvarlevorna.
Bild: Uppsala universitet/David Naylor

Sveriges regering kommer att återlämna kvarlevorna av 18 döda samer till det samiska folket. I framtiden kommer man att återbörda också andra föremål som tagits från samerna.

Kvarlevorna grävdes upp för över 100 år sedan från en kyrkogård norr om Karesuando. De har använts i Sveriges rasbiologiska forskning på 1900-talet, ett mörkt kapitel i landets historia där samerna var centrala offer.

– Det samiska folket har historiskt drabbats hårt, bland annat genom de gravplundringar och undersökningar som gjordes för den rasbiologiska forskningen, säger Sveriges utbildningsminister Mats Persson (L).

– Det kan aldrig göras ogjort, däremot måste vi lära oss av historien och göra vårt yttersta för att den inte upprepar sig.

Regeringen säger också att man jobbar på att ytterligare kvarlevor från människor, och andra föremål man stulit från samerna, ska återlämnas.

Problem också i Finland

I skuggan av storgrälet om sametingslagen präglas också Finlands historia av kränkningar av samerna. Också Finland har haft kvarlevor från samer som samerna har krävt att få tillbaka.

I augusti återbördades de veterligen sista för rasistisk forskning stulna döda samerna till sin hemjord.